Contact | Sitemap | Route | 

Stadsmilieunieuws maart 2019

 

Rutte III maakt ruk naar links

De minister – president van dit kabinet, Mark Rutte, is noodgedwongen om. De klimaatverandering drukt hem en zijn kabinet en klimaatminister Eric Wiebes op de onomstotelijke feiten van de aardopwarming. De liberalen zullen mee moeten en maakten een verrassende ommezwaai. Een groene ruk naar links, dus en de linkse oppositie werd daardoor verrast. De CO2–heffing voor de industrie komt er nu toch, het kabinet ontziet de burgers bij de energierekening, terwijl de agrarische sector een grotere steen moet bijdragen.

Het kabinet vindt nu dat huishoudens te veel aan klimaatlasten moeten betalen en daarom moet de energiebelasting voor de burgers omlaag.

Het moet eerlijker, ziet nu ook dit vrij rechtse kabinet in. Met de verkiezingen voor de Provinciale Staten in zicht (woensdag 20 maart aanstaande) is dit hopelijk geen verkiezingsretoriek. 

Oh, ja, het bedrijfsleven en zijn vertegenwoordigers, VNO – NCW en MKB Nederland reageren, zoals te verwachten is, bepaald zuinig. Ze vrezen voor onder meer verlies van banen en bedrijven. Is ook logisch.

Bron: AD/Nieuws, 14-03-2019

 

Afvalcontainer krijgt groen perkje

Nah, da’s nou leuk. Ondergrondse afvalcontainers in Zeist krijgen een groene aankleding. Dankzij een motie van CU/SGP en D66 wordt de plek van de vuilcontainers voorzien van (kunst)gras, (kunst)bloemen en wellicht hagen. De motie werd dinsdagavond unaniem in de Zeister raad aangenomen. De gemeente is in de weer met een grote operatie om heel Zeist te voorzien van ondergrondse afvalcontainers. Volgens de CU/SGP en D66 verandert het straatbeeld daardoor aanzienlijk. Er ontstaat een vriendelijker aanblik, volgens de beide fracties. Ze denken dat inwoners minder vuil dumpen naast dan in de bakken. Elders in den lande zijn al voorbeelden, zoals onder meer in Rotterdam, Roosendaal, Amstelveen, Leiden en Oss. In die steden wordt 75 procent minder afval bij de afvalbakken geplaatst. De kleur van de afvalbakken kan ook bijdragen aan een beter scheiding van al het afval. Ook eenheid met de omgeving kan een handje helpen. Bron: AD/UN, 14-03-2019

 

Veel spreeuwen boven stad Utrecht

Wie de voorbije weken de lucht in keek heeft ze vast wel gade geslagen: zeer veel spreeuwen vliegen in alle vormen boven de Domstad. Volgens ecoloog Gideon Vreeman is het aantal spreeuwen in Nederland in deze tijd van het jaar behoorlijk fors. Dat leidt tot bijzondere beelden: 15.000 tot wel 20.000 spreeuwen die boven de stad zwermen. Veel soortgenoten uit de Scandinavische landen en Oost – Europa zijn in deze contreien gevlogen om de koude in Noord – en Oost – Europa te ontvluchten. De vogels zoeken elkaar op uit veiligheidsoverwegingen boven hun overnachtingsplaats. De bewegingen die de spreeuwen maken zijn onberekenbaar, daar er geen leidersvogel is. Ze kijken naar de vogels naast zich en vliegen met hen mee. Als een roofvogel in de buurt is, gaan de zwermen spreeuwen letterlijk all kanten op, daar ze opgejaagd worden door de predator. Bron: AD/UN, 13-03-2019

 

Provincie Utrecht duurzaamst

Met kop en schouders steekt de provincie Utrecht bovenuit als het gaat om duurzaamheid. Dat komt naar voren uit onderzoek van energievergelijker EasySwitch. In 2018 koos 40 procent van de provinciale inwoners een duurzaam energiecontract. In de kleinste provincie hier te lande groeide die groep met 4,2 procent ten opzicht van 2017. De provincies Noord – en Zuid – Holland completeren de top drie.

De ceo van EasySwitch, Frederik van der Veen, ziet dat de vraag naar duurzame energie langzaam tot wasdom komt. Vaak denken mensen dat duurzaam een stuk duurder is, wat in de praktijk niet hoeft te zijn. Willen we het aandeel duurzame energie blijven stimuleren en klimaatdoelstellingen willen halen, is het van belang dat deze opvatting verandert, zegt Van der Veen. Bron: AD/UN, 13-03-2019

 

Cartesiusdriehoek wordt Blue Zone met duizenden woningen

In de Cartesiusdriehoek komt een reeks van voorzieningen en 2600 nieuwe woningen. Het gebied wordt een zogeheten Blue Zone en moet de gezondste wijk van de Lage Landen worden. De NS en het consortium MRP Development en Ballast Nedam Development tekenden voorbije week een koopovereenkomst voor een deel van de Cartesiusdriehoek en de samenwerkingsovereenkomst voor het ganse plangebied. Het consortium werd door gemeente Utrecht en de NS in 2018 al geselecteerd met hun plan Blue District. Het doel van Blue District is dat het de meest gezonde OV en fietsvriendelijke wijk van Nederland wordt. In het plan is aandacht voor duurzaamheid, innovatieve oplossingen en duurzame (deel-) mobiliteit. De wijk bestaat uit een variatie aan woningtypen voor uiteenlopende doelgroepen. Circa 25 procent van de 2600 woningen is bedoeld als sociale huurhuizen.

Het project wordt de komende jaren in fasen gerealiseerd. Het station Utrecht Zuilen, aan de spoorlijn Utrecht – Amsterdam ligt pal naast het te ontwikkelen gebied en zal meer treinreizigers trekken. In 2026 moet het geheel gereed zijn en er is veel meer groen te bewonderen dan heden ten dage. Klimaatadaptatie en natuurontwikkeling spelen een belangrijke rol in het nieuwe Cartesiusgebied. Bron: DUIC, 11-03-2019

 

Wat zijn blue zones?

De Cartesiusdriehoek wordt in de nabije toekomst een zogeheten Blue Zone. Wat houdt die term eigenlijk in?

De blue zones zijn 5 gebieden in de wereld – Okinawa, Nicoya, Loma Linda, Sardegna en Ikaria – waar veel inwoners uitzonderlijk lang en in goede gezondheid leven. Deze vijf zones kregen internationale aandacht door een artikel in de National Geographic, The Secrets of a Long Life door auteur Dan Buettner uit 2005. 

Onderzocht is welke gewoonten van de inwoners positieve gezondheidseffecten hebben en het bleek dat er 9 gemeenschappelijke kenmerken zijn. Voor de nieuwe Utrechtse woonwijk Cartesiusdriehoek is hiervan een stedelijke vertaling vervaardigd naar 4 overkoepelende thema’s: beweging, community, gezonde voeding en zingeving & ontspanning. 

Projectdirecteur van MRP Development, Maarten Stam, meent dat “er een hele grote stap gezet is in de realisatie van Blue District, waar men heel blij mee is. Nu kunnen we echt onze ambities waar gaan maken en de eerste ‘BlauweZone’ in stedelijk gebied gaan realiseren. En deze blijft wat ons betreft zeker niet beperkt tot de grenzen van het gebied. Er ligt een heel mooie kans om ook bewoners van omliggende wijken hierbij te betrekken en heel Utrecht weer een beetje mooier, gezelliger en levendiger te maken.” Bron: DUIC, 11-03-2019

 

Explosief onderzoek naar aardwarmte langs A27

Energie Beheer Nederland is dit weekeinde begonnen met het zoeken naar aardwarmte. Een lichte knal en trilling waren waarneembaar in de Noordpolder van Eemnes. Tussen Almere en Utrecht worden op de gelijke manier nog eens 1500 gaten geboord en voorzien van licht springstof in de zoektocht naar alternatieven voor gas en andere fossiele brandstoffen. Na de kleine ontploffingen volgen metingen en onderzoek om meer aan de weet te komen over aardwarmte. Doel is Nederland de komende jaren CO2 – neutraal te maken en daarbij kan aardwarmte een middel zijn. In de Nederlandse bodem bevindt zich warm water in steen – en zandlagen en hoe dieper hoe warmer het water is. In de glastuinbouw vindt aardwarmte al toepassing. Maar ook in huizen, kantoorpanden en mogelijk ook in de industrie. Het Staatstoezicht op de Mijnen gaf deze maand een vergunning voor een ‘teststrook’ tussen Almere en Utrecht, die een aantal gemeenten doorkruist, tussen die twee steden en langs de snelweg A27. Bron: AD/UN, 11-03-2019

 

Klimaatmars voor een groenere wereld

Zo’n 40.000 mensen trotseerden weer en wind in Amsterdam om mee te lopen in de Klimaatmars. De mars was een initiatief van diverse organisaties die ageren tegen de opwarming van de aarde. Ook hebben ze hun buik meer dan vol van vage beloften van allerlei politici die over allerlei klimaat – en milieueisen en doelstellingen babbelen, maar niet durven handelen. Veel mensen en klimaatorganisaties eisen groener beleid waarbij de werkelijke vervuilers, zoals onder meer de grote industriële bedrijven, flink moeten gaan dokken. Goede leus is: Make the world Greta again. Bron: AD/Nieuws, 11-03-2019 
 

Klimaatfietstocht

Utrechters fietsen morgen, zondag 10 maart, naar Amsterdam, waar de klimaatmars plaats vindt. Dit doen zij uit protest tegen de verbreding van de A27 en de daarmee verband houdende bomenkap in Amelisweerd. De fietsende Utrechters vertrekken om 09.00 uur van de Neude. Iedereen met een fiets kan deelnemen en het kost je geen duit.

Bron: AD/UN, 09-03-2019

 

Houten gaat ganzenoverlast met varkens te lijf

Er is nogal wat overlast van broedende ganzen in Houten. Om die overlast wat in te dammen worden varkens ingezet om de eieren van de vogel te eten. Die ganzeneieren zijn een ware delicatesse voor de roze dieren. Het gaat met name om grauwe ganzen langs de Rondweg in Houten die hier op grote schaal broeden. 

De provincie Utrecht is op zoek naar diervriendelijker en natuurlijker methoden om de ganzennesten leeg te halen; varkens zijn blijkbaar geschikt voor deze klus en het betreft een proef. 

Bron: AD/UN, 08-03-2019

 

PvdD wil mollen laten leven

De Utrechtse afdeling van de Partij voor de dieren (PvdD) heeft evenementenlocatie Fort aan de Klop in Utrecht – Noord verzocht om mollen op hun terrein niet langer te laten ‘mollen’ door de ‘Mollenvanger van Harmelen’. Dit naar aanleiding van een artikel in AD Utrechts Nieuwsblad. Het Utrechtse raadslid voor de PvdD, Maarten van Heuven, vindt het “Zonde dat Fort aan de Klop duurzaam zegt te zijn en zich in te zetten voor de natuur, maar intussen mollen laat doden”. Met de mollenvanger van Harmelen wordt Thijmen de Heer bedoelt. 

De PvdD wil een meer diervriendelijke methode toepassen om de beestjes te ontmoedigen daar te graven waar het ongewenst is. Het ingraven van gaas of een netje onder het grasveld, zodat de mollen niet naar boven graven, zijn een paar manieren. Ook bepaalde geuren kunnen mollen verjagen. Bron: AD/UN, 08-03-2019

 

In actie voor tunnels NRU

De actiegroep NRU (Noordelijke Randweg Utrecht) protesteert zaterdag 9 maart aanstaande op het Henri Dunantplein in Overvecht. De actiegroep vreest dat de tunnels die gepland zijn niet aangelegd zullen worden. Naar de groepsleden zeggen wordt de leefbaarheid in de wijk er niet beter op als de tunnels niet gerealiseerd worden. 

Begin deze week werd duidelijk dat het onzeker is of er wel voldoende geld is voor een tweede ongelijkvloerse kruising onder de NRU/N230. 

Daar de actiegroep NRU vreest dat er binnenkort onomkeerbare besluiten genomen worden, wil de groep nu aandacht vragen voor het ‘belang van de komst van de onderdoorgangen’. Het liefst bij alle drie de pleinen die Overvecht verbindt met de Noordelijke Randweg Utrecht. 

De demonstranten verzamelen aanstaande zaterdag om 10.30 uur op de hoek van de NRU en De Klopvaart. Daarna trekken ze naar het Henri Dunantplein, waar tussen 11.00 en 12.00 uur gedemonstreerd wordt. 

Bron: AD/UN, 07-03-2019

 

Nieuwe elektrische bussen voor stad en provincie

Het openbaar vervoer in zowel de stad als de provincie Utrecht wordt in 2020 een stuk milieuvriendelijker, schoner en stiller. Dan worden 55 elektrische bussen in dienst genomen. Gisteren presenteerden de provincie Utrecht en openbaar vervoerder Qbuzz twee modellen.

Het gaat om twintig 12 meter lange bussen voor het streekvervoer en 35 gelede bussen voor de Utrechtse stadslijnen 3, 7 en 8. Met de inzet van de 35 stadsbussen krijgt het communale OV op korte termijn een veel milieuvriendelijker karakter. Momenteel rijden alleen stadsbuslijn 1 tussen Hoograven en Overvecht en de Binnenstadslijn 2 elektrisch. 

De provincie wil dat in 2028 alle bussen emissieloos rijden.

Bron: AD/UN en DUIC, 07-03-2019

 

Klimaatscepsis steekt plotseling kop op

Uit onderzoek komt naar voren dat maatregels voor een goed klimaatbeleid veel Nederlanders te ver gaat. Het aantal Nederlanders dat zich zorgen maakt over klimaatverandering en opwarming van de aarde, is de laatste maanden opmerkelijk gedaald. Sinds de klimaatplannen van het kabinet Rutte III bekend zijn, groeit bovendien de groep klimaatsceptici die deze plannen te ver gaan.

In opdracht van het blad Binnenlands Bestuur onderzocht I&O Research de klimaatscepsis bij de Nederlandse bevolking. Vond eind 2015 nog circa 68 procent dat het kabinet meer moest doen om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren, is dat nu nog maar 48 procent. Ook opvallend is dat in december vorig jaar 78 procent van de inwoners zich druk maakte om klimaatverandering, eind februari van dit jaar zakte de teller naar 65 procent. 

De kentering hangt volgens onderzoeker Peter Kanne van I&O Research samen met het concept- Klimaatakkoord dat pal voor Kerstmis gepresenteerd werd. Veel mensen zijn bang dat het hen een smak geld gaat kosten en dat ze veel moeten laten dat het klimaat schaadt. 

Dan zijn er nog bepaalde politici in de Tweede Kamer die uitgesproken sceptisch ageren: Klaas Dijkhoff (VVD), Sybrand Buma (CDA) en Thierry Baudet (FvD). Het dagblad De Telegraaf deed ook een duit in het zakje, over de gehaktbal die op rantsoen zou moeten. Het nieuws over de energierekening die dit jaar gemiddeld ruim 300 euro hoger wordt, komt daar nog bovenop. 

Overigens is zo’n 68 procent van de Nederlanders er van overtuigd dat de mens verantwoordelijk is voor de aardopwarming. 

Opmerkelijk is ook dat mannen, ouderen en lager opgeleiden sceptischer zijn over klimaatverandering en hun eigen rol daarin dan vrouwen, jongeren en hoger opgeleiden. Die eerste drie groepen hebben bij strenger klimaatbeleid meer te verliezen, zegt Kanne van I&O Research.

Bron: AD/Nieuws, 07-03-2019

 

Zwaluwnesten in de regio nauwgezet geregistreerd

Boeren- en huiszwaluwnesten worden dit jaar, 2019, nauwgezet in keert gebracht door het agrarische collectief Rijn, Vecht en Venen (RVV). Er zijn 90 agrarische bedrijven die aan het project deelnemen en meewerken. Doel is zwaluwen blijvend een goede nestplaats te verschaffen. In 2018 is reeds gestart met de telling en het project gaat dit jaar voort. Modder is een belangrijke stof voor zwaluwen om hun nesten te bouwen. Dakoverstekken zijn voor huiszwaluwen van belang en die mogen alleen wit geschilderd zijn, want andere kleuren schrikken de vogels af. Ook het ophangen van kunstnesten kunnen soelaas bieden.

Bron: AD/UN, 06-03-2019

 

Geblaat in plaats van motorgeronk

Hier in de Lage Landen wellicht nog niet zo gebruikelijk, maar in de Franse hoofdstad Paris is motorgeronk voor het grasmaaien in stadsparken en perken ingewisseld voor geblaat van schapen. Die dieren staan bekend als uitstekende grasmaaiers. Die stadsschapen zijn 25 procent goedkoper dan een motorgrasmaaier en de schapen gebruiken geen brandstof en maken geen kabaal. Miljoenenstad Paris wordt zo milieuvriendelijker. Het geheel staat nog in de kinderschoenen, maar de groei van deze grasmaaimethode is explosief. Wie weet komen ze in de Domstad ook op dat lumineuze idee voor stadsschapen als grasmaaier voor parken en plantsoenen hier ter stede.

Bron: AD/Economie, 05-03-2019

 

Op steeds meer plaatsen borden uit bamboe

In tientallen dorpen en steden hier te lande worden aluminium verkeersborden vervangen door exemplaren uit bamboe. Lokale overheden zien het als een manier hun inwoners te tonen dat zij duurzaamheid van belang vinden. De trend startte in Den Bosch, waar medio 2017 als test enkele verkeersborden uit bamboe geplaatst werden. Inmiddels zijn tientallen gemeenten overgegaan op de bamboeborden. Met name de laatste maanden komen er steeds meer van dit type verkeersborden en straatnaamborden. Amsterdam plaatste sinds oktober 2018 650 bamboeborden als proef.

HR Groep levert een groot deel van de drie miljoen verkeersborden in Nederland. Bamboe absorbeert 400 kg CO2 per kubieke meter en is op transport na klimaatneutraal. Bij de aluminiumproductie uit bauxiet wordt 33.000 kilogram CO2 per kubieke meter uitgestoten. Bamboe is ook robuuster dan aluminium. HR Groep kijkt ook of hennep en vlas geschikte materialen zijn voor verkeers- en naamborden.

De bamboeborden zijn volledig recycleerbaar. Zijn ze uiteindelijk kapot of versleten, dan kunnen ze tot spaanplaat verwerkt worden of als biomassa gebruikt worden voor het opwekken van stroom.

Vast ook iets voor Utrecht en milieuwethouder Lot van Hooijdonk.

Bron: AD/Nieuws, 05-03-2019

 

Buslijn 12 nog steeds ware sardientjeslijn

De bussen van stadsbuslijn 12 zijn voller dan ooit sinds de spreiding van de lessen aan de hogeschool en de universiteit in de Uithof. En het was juist bedoeld om de overvolle bussen te ontlasten. Het aantal uitstappers op de Uithof is met 30 procent gestegen.

De extreme drukte op de zogeheten ‘sardientjeslijn, lijn 12 van Utrecht CS naar het Utrecht Science Park (USP) is sinds jaren legendarisch. Studenten spreiden over meer aanvangstijden van de lessen en colleges zet geen zoden aan de dijk, integendeel, de maatregel heeft geen enkel effect, de lijnbussen van lijn 12 puilen uit van de passagiers. Studenten die voorheen op de fiets kwamen, rijden nu wellicht met de bus naar en van het USP, volgens een woordvoerder van de provincie Utrecht.

In de stad aan de Waal, Nijmegen, bleek het spreiden van aanvangstijden wel effect te hebben, zo werd onlangs bekend. In de Nimweegse bussen is het aantal reizigers met 10 procent gedaald.

Bron: AD/UN, 05-03-2019

 

Tunnels NRU door bouwkosten toch onzeker

Was men in Utrecht-Noord en bij de diverse belangenpartijen hoopvol gestemd over de tunnels onder de NRU/N230, plots is het onzeker of er nog wel voldoende geld beschikbaar is voor een tweede ongelijkvloerse kruising onder de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) Dat is de weg die de A27 met de Zuilense Ring verbindt en die vervolgens aansluit op de A2, aan de westkant van Utrecht. De bouwkosten worden hoger wegens wat genoemd wordt ‘scherpe prijsstijgingen’. Een en ander blijkt uit een brief van mobiliteitswethouder Lot van Hooijdonk aan de Utrechtse raad. Uit Van Hooijdonks brief wordt niet duidelijk hoe groot de tekorten lijken te zijn als gevolg van de prijsstijgingen. Ook werd zonneklaar dat de opleveringsdatum die gemeente en provincie afgesproken hebben voor december 2025 onhaalbaar is. De NRU is pas op zijn vroegst in de loop van 2026 gereed. Komt er een tweede tunnel, dan is de weg pas in 2027 waarschijnlijk gereed. Bron: AD/UN, 05-03-2019

 

Kaalslag in idylle op Oud Amelisweerd

In het bosgebied het Engelse Werk op landgoed Oud Amelisweerd vindt een ware kaalslag plaats, vinden de Vrienden van Amelisweerd. Ze zetten zich in voor behoud en bescherming van het gehele landgoed op de grens van Utrecht en Bunnik. Volgens de gemeente Bunnik gaat er niks verkeerd. Sinds enige tijd wordt in het bos, ten westen van het landhuis door een aannemer gewerkt aan vervanging van brugjes en de trap in het gebied, dat rond 1850 aangelegd is in Engelse landschapsstijl. Het werk was aangekondigd als herstelwerk, maar naar het zich laat aanzien leiden de werkzaamheden niet tot herstel, maar tot een ravage, vindt Jos Kloppenborg van de Vrienden van Amelisweerd. 

Her en der zijn gezonde bomen geveld en treffen we diepe sporen van banden van zwaar werkmaterieel aan op wat ooit intieme bospaadjes waren. Ook het broedseizoen is een paar weken eerder dan gewoonlijk, je hoort nu al de vogels, daar moet de gemeente rekening mee houden. Bron: AD/UN, 02-03-2019 

 

Explosies voor aardwarmte

In grote delen van Nederland zullen de komende jaren explosies plaats vinden in de Nederlandse bodem op zoek naar nieuwe energie in de vorm van aardwarmte. De eerste 1500 ontploffingen klinken vanaf week 11, tussen Almere en Utrecht. Op talloze plaatsen wordt springstof tot ontploffing gebracht, op 20 meter diepte. Zogeheten geofoons meten de echo van de geluidsgolven in de ondergrond. De eerste proefboringen voor geothermie langs de lijn Almere – Utrecht moeten duidelijk maken waar de bodem poreus genoeg is om naar grondwater te boren. Energie Beheer Nederland en onderzoeksinstituut TNO willen ontdekken waar de bodem in de Lage Landen geschikt is voor geothermie.

Bron: AD/Nieuws, 02-03-2019

 

Robot reinigt dak van Utrecht CS

Sinds deze week maakt een robot een deel van het dak van Utrecht CS schoon. Het apparaat reinigt het dak zonder de reizigers te storen. De gemeente Utrecht heeft voor de robot gekozen daar deze ‘duurzamer, efficiënter en veiliger is dan schoonmaken met de hand’.

Bron: AD/UN, 02-03-2019

 

Greenpeace in actie bij Rabobank in Utrecht

Greenpeace-actievoerders hebben zich gisteren enige uren geposteerd bij de ingang van het Rabobank-hoofdkantoor aan de Croeselaan in Utrecht. De Greenpeacers wilden in gesprek met arriverend bankpersoneel over ‘klimaatvriendelijke investeringen in de Nederlandse veehouderij’. Volgens een Greenpeace-woordvoerder denken bankiers nog immer dat hun bedrijf groen en verantwoordt is. Uit onderzoek van de milieuorganisatie komt naar voren dat de bank vlees en zuivel nog steeds als groeimarkt ziet. 

Maar de Rabobank heeft een heel andere visie: ze vindt het beleid ‘een stuk genuanceerder dan Greenpeace doet voorkomen’ en neemt de bank haar verantwoordelijkheid te voldoen aan de klimaatdoelstellingen die afgesproken zijn in Parisj. De Rabobank zegt voorstander te zijn van innovatie en verduurzaming in de agrarische sector ‘daar dat nodig is de klimaatverandering tegen te gaan. Daar investeren we ook in, met vele miljoenen tegelijk.’ Bron: AD/UN, 01-03-2019

 

Toch windturbines bij Wijk

De Wijkse wethouder Hans Marchal (PCG) vindt het zinloos tot de Raad van State te gaan procederen tegen de bouw van vier windturbines bij de Goyerbrug in Houten. Ook wil Marchal het coalitieakkoord in Wijk openbreken om ‘op zijn minst’ te gaan praten over de bouw van windturbines op Wijks territorium. Het gaat uiteindelijk om de klimaatdoelstellingen te halen en daar is samenwerking met omliggende gemeenten van noodzaak. Bron: AD/UN, 01-03-2019

 

Uithoflijn na de zomer in exploitatie

Je zou het niet verwachten, maar als alles meezit dan kan de veel in het nieuws zijnde Uithoftramlijn eindelijk in bedrijf genomen worden. Jawel, dan kunnen passagiers over een maand of zes volop gebruik maken van de trams tussen Utrecht Centraal Station en het Utrecht Science Park. De komende vijf maanden rijden de trams overdag proefritten. In april wordt dat al volgens dienstregeling en dat houdt 16 per uur in en dat in beide richtingen. Gedeputeerde Dennis Straat (VVD) deelde een en ander mee. De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor het project van de Uithoflijn. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bron: AD/UN, 01-03-2019