Contact | Sitemap | Route | 

Rondje Ringpark Dichterswijk deel II

Maak kennis met het Ringpark Dichterswijk. Deze route is sinds begin juli aaneengesloten te lopen. Een indruk van het gebied en de plannen die er zijn. Deel II. Over spannende elementen, gedichten, (woningbouw)plannen en mogelijke bedreigingen. Kunnen we straks de vruchten blijven plukken van het Ringpark Dichterswijk Utrecht?

[door Heleen Hüpscher]
 
Zie voor deel I: Rondje Ringpark Deel I
 
De wandeling gaat verder. We waren gebleven bij:
 
Loop richting de Hefbrug en steek via het bruggetje de Kruisvaart over. Je komt op het Kruisvaartterrein.
 
Dansende juwelen in het groen. Futen in het water. Snaterende eenden. Woonboten. Een prachtige oude hefbrug. Het spannende kleurige, helaas tijdelijke skatepark ‘De Yard’ en de naast De Yard liggende Grindbak niet te vergeten, met zijn street-art! Bij de Kruisvaart. En een voetpontje. Waarmee je het water – de Kruisvaart – over kunt steken. Eenvoudig aan de kabel trekken en je bent zo aan de overkant.
 
De Kruisvaart – het vervolg
 
Een aalscholver vliegt geruisloos over
Te laat
Om hem – verstild – op beeld vast te leggen 
 

 
Na het bruggetje: volg het pad (stenen pad). Het smalle pad wordt bijna 'omhelsd' door de vele soorten van begroeiing:  braamstruiken, lijsterbes en rozenbottel en andere struiken. De lijsterbes en de rozenbottel zitten vol met bessen en vruchten als ik er loop. Ook jonge en wat oudere bomen zie ik staan. Heel veel jonge berken.  
 
Volg het pad naar rechts. Of loop even het heuveltje op en bekijk het skatepark ‘de Yard’. Hier zie je ook veel graffiti, o.a. van de beroemde KBTR. Links van het skatepark bevindt zich de ‘Grindbak’, waar eveneens veel graffiti te vinden is. 
 

 
Het skatepark oogt verlaten. Bij regen staat het skatepark onder water. Recent bleek dat het skatepark en de Grindbak al gesloten zijn. De gemeente heeft er hekken laten plaatsen. Waarschijnlijk om woningbouw op het Kruisvaartterrein (het voormalige EKP-terrein) mogelijk te maken. 
 
_______________________________________________________________________________
 
Kruisvaart en woningbouwplannen
 
Op het voormalige EKP-terrein van de NS tussen de Kruisvaart en het spoor komen 450-600 nieuwe woningen. Zie voor de plannen kruisvaartkade.nl
 
Vlakbij het centrum van Utrecht, tussen de Kruisvaart en het spoor, ligt een terrein vol potentie om de visie Healthy Urban Living van de stad Utrecht te verwezenlijken. Aansluitend op de Dichterswijk zal de Kruisvaartkade in het teken staan van vergroening en duurzaamheid. 
Volgens de plannen wordt rekening gehouden met het Ringpark. In co-creatie ontworpen noemt de gemeente het. “Het plan zorgt ervoor dat het Ringpark wordt afgemaakt”.
Daarnaast komt er een fietsroute over de Hefbrug. Zie ook de plannen met betrekking tot de nieuwe verbinding onder het spoor door (zie verderop in dit artikel). Om de nieuwbouw te realiseren moeten overigens 111 bomen gekapt worden. 
 
De nieuwe woningen komen in het gebied tussen de Jan van Foreeststraat (deze ligt links in de richting van het CS)  en het voetpontje/Trimbosinstituut te liggen.  
26 april 2018 stemde de gemeenteraad Utrecht in met het bestemmingsplan. Er werden een paar moties aangenomen. Waaronder de motie “groen kruisvaartkwartier”
Zie ook de vele zienswijzen die werden ingediend als reactie op het bestemmingsplan, te bekijken via de site van de gemeente Utrecht: agenda met alle stukken
Zie hier voor het bestemmingsplan en alle overige stukken.
________________________________________________________________________________
 
Als je op het heuveltje staat zie je aan de overkant van de spoorlijnen de bussen rijden. Je kan de treinen ook zien en horen. Toch, tijdens de wandeling langs dit deel van de route, ervaar je rust. Geen drukte, geen lawaai. Je verwacht niet dat je midden in de stad bent, vlakbij het drukste station van het land. Een groot deel van het pad ligt bovendien verscholen achter een heuveltje met begroeiing. En aan de andere kant langs het kabbelende water. Dit creëert een enorme stilte en rust. 
 

 
Het zandpad volgen, dit pad loopt door een heuvelachtig gebiedje, wat de wandeling spannender maakt. Ook hier veel begroeiing, zoals jonge populieren, wilgen en berken. Aan de rand van het water staat een prachtige jonge treurwilg. 
 
Een stel futen, eenden, waterhoentjes in het water! Woonboten. Vlinders fladderen door het groen. Op zoek naar nectar. Dansende juwelen. 

Nog meer lijsterbessen! Riet langs het water. Grassoorten met pluimen glanzend in het tegenlicht. Een wespennest tussen de bramenstruiken. De zon schittert sterretjes op het water. Bloeiende waterlelies.
Ruisende bladeren door de wind
 

 
En dan, even later, kom je bij het in juli geopende trekveer/voetpontje. Hiermee kan je het water oversteken. Stap op de pont en trek aan het touw. Je bent zo aan de overkant! En je verveelt je geen moment want er hangen ook een paar mooie gedichten aan het voetveer. 
Het voetveer ligt aan de rand van een plantsoen. 
 

 
Door het plantsoen lopen en je komt bij de Da Costakade. Links zie je het Trimbosinstituut liggen. Hier heeft het Ringpark ook plannen voor bedacht.
 
Eindpunt wandeling:  terug bij het Merwedekanaal
 
Je loopt een stukje naar rechts en dan meteen naar links, de Anna Maria van Schuurmanstraat in. Daar staat op een gebouw een gedicht met prachtige afbeelding, van het gezicht van Isaäc da Costa (1798-1860). Loop richting de Croeselaan en steek deze over. Nog voor de Croeselaan komt een prachtige Kastanjeboom je tegemoet! Dit is het Brederoplein. 
 

 
Na het oversteken van de Croeselaan weer rechtdoor de Heycopstraat inlopen. Rechts restaurant Café Branding. Op het gebouw waar Branding deel van uitmaakt staat een prachtig gedicht. Van Ingmar Heytze:
 
‘Ik stuur je dit van 
boven, deze letters
zijn mijn ogen. Ik
zie je vaker lopen,
lees je briefjes op
je telefoon. Ook dit
bericht past in je
hand: ik heb je lief’.
 
 
 
Volg de Heycopstraat. Aan de rechterkant bevinden zich diverse bedrijven. Ook een soepfabriek: Intertaste. Dit bedrijf wil het terrein verlaten. Hier komt woningbouw. Er wordt een nieuwe duurzame woonwijk gepland van ca. 395 woningen. Het nu nog groene speelterrein voor kinderen (een groot grasveld dat verdiept is aangelegd, met speelse elementen uit de natuur) is ook opgenomen in de bouwplannen. 
 
Je bent nu bij het eindpunt van de wandeling. 
 

 
 
Zie voor de plannen Utrecht.nl. En meer info: >> met o.a. het document Transformatie Heykop (pdf).
 

 
Een andere ontwikkeling - naast de woningbouw - die van invloed kan zijn op het Rondje Ringpark Dichterswijk is de geplande nieuwe verbinding onder het spoor door. 
 
Verbinding onder het spoor
 
De gemeente Utrecht wil een nieuwe verbinding voor fietsers en voetgangers onder het spoor. Bij de Jeremias de Deckerstraat en/of Hubert Poortstraat komt een verbinding onder het spoor richting de Nicolaas Beetsstraat. Zie>>> (pdf). Er zijn nu namelijk te weinig onderdoorgangen. De spoorwegen vormen een flinke barrière in onze stad. 
 

 
 
Ik wacht vol spanning af tot alle deelgebieden af zijn en je bijvoorbeeld kunt kanoën. Of appels en bessen en andere vruchten kunt plukken langs het Plukpad. Het is afwachten hoe het er voorstaat met het Ringpark als de nieuwe woningen gerealiseerd zijn en de nieuwe verbinding er is onder het spoor door. 

De vruchten plukken van het Ringpark Utrecht
 
Het is te hopen dat de spannende elementen in het Ringpark behouden blijven. En dat de plannen voor de verschillende deelgebieden daadwerkelijk uitgevoerd worden. Wat gebeurt er met het huidige groen en hoe gaat het met de biodiversiteit als alle nieuwbouwplannen verwezenlijkt zijn? Er staat weliswaar in de plannen dat de nieuwe wijken gebouwd worden volgens het Healthy Urban Living principe, toch wordt het drukker, steniger en dus minder groen. In alle woningbouwplannen en het plan om een nieuwe verbinding aan te leggen wordt vermeld dat er rekening gehouden wordt met het Rondje Ringpark Dichterswijk. ‘In co-creatie’ met het Ringpark stelt de gemeente zelfs. Wat betreft het gebied 'Kruisvaartkwartier': hier werd een motie aangenomen in de gemeenteraad om zoveel mogelijk groen én de biodiversiteit van het huidige areaal te behouden. 
 
De gemeente kiest bewust voor bouwen binnen de gemeentegrenzen. Vandaar ook de vele nieuwbouwplannen. Dit moet, stelt de gemeente, want het aantal inwoners groeit – ook in de toekomst. Bovendien wil de gemeente de groene ruimte rondom de stad groen houden. Utrecht kiest dus voor stedelijke verdichting – ofwel compacte stadsbeleid. Binnen deze randvoorwaarden streeft de gemeente naar een ‘optimale gezonde leefomgeving’. 
Nieuwbouw is noodzakelijk gezien de huidige groei die de stad Utrecht doormaakt. Hopelijk kunnen we straks - als de woningbouw gerealiseerd is - blijven plukken van de vruchten van het Ringpark Dichterswijk Utrecht. 
 
Meer informatie
 
Meer info over het Ringpark: zie de Facebookpagina
 
Een filmpje van U in de Wijk over Ringpark Dichterswijk
 
 
De website Ringpark Dichterswijk met alle verschillende deelgebieden/clusters. En volg het Ringpark op twitter
 
Inrichtingshandboek Ringpark Dichterswijk: lees hier>>(pdf)
En een flyer van het Ringpark > hier te downloaden (pdf).