Contact | Sitemap | Route | 

Rondje Ringpark Dichterswijk deel I

Maak kennis met het Ringpark Dichterswijk. De route is sinds begin juli aaneengesloten te lopen. Deze wandeling in de Dichterswijk is erg gevarieerd. Een indruk van het gebied en de plannen die er zijn. Een blog in twee delen. Door Heleen Hüpscher.
 
De route is ongeveer drie kilometer lang en loopt door verschillende groengebieden in de Dichterswijk. Het Rondje Ringpark Dichterswijk kan begonnen worden vanaf verschillende punten. Het Ringpark ligt tussen twee waterlopen in: het Merwedekanaal, aan de ene kant bij Parkhaven, en de Kruisvaart aan de andere kant.  
 

 
Bron afbeelding: Screenshot flyer Ringpark Dichterswijk (pdf). Via deze flyer krijg je een duidelijker beeld van de plannen voor het Ringpark.
 
 
Vanaf 1 juli 2018 kan je het hele rondje Ringpark Dichterswijk maken. Dit is mogelijk door het nieuwe voetpontje (leuke video) waarmee je de Kruisvaart over kan steken. Het vaartuig verbindt het parkje ter hoogte van de Da Costakade 99 met het groen aan de overkant.
 

Ontstaansgeschiedenis

 
Drie landschapsarchitecten (Berdie Olthof, Marc Nolden en Michiel Huls) uit de wijk zijn de initiatiefnemers van het Ringpark. De initiatiefnemers wilden de Dichterswijk die het de laatste jaren behoorlijk zwaar te verduren krijgt beter en sterker maken. De vele bouwactiviteiten bij het station en de Jaarbeurs en de komst van de busbaan zorgen voor een flinke kaalslag in het gebied. Daarnaast wordt de wijk gekenmerkt door verstening: er is weinig groen aanwezig. Het Ringpark moet een geweldige opsteker zijn voor de bewoners én voor de stad als geheel, vinden de initiatiefnemers.  
 
“Maak van het huidige ‘Veldje’, de oevers, de Hefbrug en de PTT-tuin één samenhangend Hefbrugpark, waarin de historie doorklinkt en kinderen en volwassenen vrij kunnen spelen, zitten, ontspannen en genieten van de natuur”.  
 

Vijf deelgebieden

 
Het Ringpark kent vijf deelgebieden. Elk gebiedje heeft zijn eigen inrichting en sfeer. De vijf deelgebieden zijn: 
 
  • Het Hefbrugpark;
  • De Haven (Veilinghaven bij Parkhaven); 
  • Langs het Kanaal; Da-Costa-Baan; 
  • Trimbostuin (bij Trimbos GGZ aan de Da Costakade), en het 
  • Plukpad (tussen de Kruisvaart en het spoor). 
Het Rondje is nog niet af: er zijn nog allerlei plannen voor deze deelgebieden. Zoals een pad van houtsnippers, geflankeerd door fruitbomen en besdragende struiken. Dat wordt het Plukpad. De Veilinghaven wil men levendiger maken. Er komen aanlegsteigers voor kleine boten. De hoge kademuren krijgen beplanting. Zie als voorbeeld de 220 meter lange vegetatiemuur bij het Griftpark. Er komt meer horeca. En een wekelijkse versmarkt op het Heycopplein. Wat te denken van een parkheuvel met openluchttheater met panoramisch zicht op het station en de binnenstad. Bij het Heycopplantsoen komt een hockeyveld en theetuin, terras aan het water en een aanlegsteiger voor kano’s. Ook is er een plan voor een voetgangersbrug om Villa Jongerius (aan de overkant van het Merwedekanaal) aan het Ringpark te koppelen. Zie voor alle verdere inspirerende ideeën voor de diverse deelgebieden de website Ringpark Dichterswijk
 
 

De ingetekende route via Google maps 
 
 
Dansende juwelen in het groen. Futen in het water. Snaterende eenden. Woonboten. Een prachtige oude hefbrug. Het spannende kleurige, helaas tijdelijke skatepark ‘De Yard’ en de naast De Yard liggende Grindbak niet te vergeten, met zijn street-art! Bij de Kruisvaart. En een voetpontje. Waarmee je het water – de Kruisvaart – over kunt steken. Eenvoudig aan de kabel trekken en je bent zo aan de overkant. 
 

Parkhaven-Merwedekanaal

 
Mijn wandeling start op de hoek van het Merwedeplantsoen/Merwedekade en de Heycopstraat. Sinds enkele jaren kan je aan die kant van het Merwedekanaal langs het kanaal lopen over een wandelpad. Vanaf het pad bij het Merwedeplantsoen kan je dus eenvoudig doorlopen tot aan de oude Veilinghaven. Rechts liggen de appartementencomplexen van de nieuwe wijk ‘Parkhaven’ (Rolderdiephof en Voorsterbeeklaan e.o.) en links van het pad zie je het Merwedekanaal. 
 

 
 
Aan de overkant van het Merwedekanaal naast Villa Jongerius en de onlangs gerenoveerde fabriek Jan Jongerius gaat de komende jaren van alles gebeuren. Er komt hier (en ook elders aan die kant van het kanaal) een nieuwe woonwijk met tussen de 6.000 tot 10.000 woningen. Zie Merwedekanaalzone
 
Er is langs het pad - en de appartementengebouwen - een groenstrook aangelegd met o.a. vlinderstruiken, dropplanten en vele andere soorten van bloemen, planten en struiken. Vooral aantrekkelijk voor insecten en vogels. Verderop ligt een enigszins tussen het struikgewas verscholen paddenpoel. 
 

De appartementengebouwen links, de groenstrook en rechts één van de schoorstenen aan de overkant van het Merwedekanaal
 
Tijdens warme dagen hoor je getsjirp van de sprinkhanen, gezoem van bijen en je komt andere insecten tegen zoals vlinders.
 
Het groene gebied is een ideaal rustgebied voor de mensen die in deze appartementen wonen. Ze kunnen hier verkoeling zoeken en wandelen met de hond. En tijdens warme zomerdagen lekker zwemmen. Of genieten van een prachtige zonsondergang, uitkijkend over het Merwedekanaal. 
 

 
Op het pad vind je ook een groot beeldhouwwerk. Dit is één van de beelden die in Parkhaven staan. Ze zijn gemaakt door Ruud Kuijer. Je loopt er als het ware ‘tegenaan’. 
Via het pad loop je zo naar de oude Veilinghaven. Links staan een drietal U-Trechters. In de veilinghaven liggen een aantal oude woonschepen. In de herfst- en wintermaanden kan je bovendien het oude historische schip Statenjacht De Utrecht vinden waar je stamppotten kunt eten.
 

Bron: Wikipedia
 
Het pad leidt via een trap omhoog naar een grote binnenplaats tussen de woongebouwen. Via een andere trap (even verderop links) loop je dan langs de Veilinghaven. Volg de Veilinghaven en ga bij de Veilingstraat rechtdoor. 
 
Daar steek je vervolgens de Croeselaan over. Je komt bij het oude benzinestation en het plantsoen aan de Jeremias de Deckerstraat terecht. Voor het oude benzinestation zijn inmiddels ook allerlei plannen: ‘De Pomp’. “De ondernemers achter ‘De Pomp’ willen van het oude tankstation weer iets moois maken: een frisse en levendige plek, voor en door buurtbewoners. De buurt krijgt een café/restaurant om de hoek, aangevuld met ideeën voor een gemeenschappelijke volkstuin, kortingspassen voor de buurt, spelvermaak voor jong en oud en nog veel meer”.
 

 

De Kruisvaart

 
Het plantsoen hier eindigt aan de watergang ‘de Kruisvaart’. De Kruisvaart ligt over een afstand van circa 1,5 kilometer in bebouwd gebied ingeklemd tussen de Croeselaan en de spoorlijnen ten zuiden van het Centraal Station.
 

 
Aan de Kruisvaart liggen een aantal woonboten. Uitkijkend over het water zie je de gekleurde graffity van de Grindbak en de Yard. Aan de rand van het plantsoen staat een oude monumentale Hefbrug. 
 

Bron: Wikipedia
 
Loop richting de Hefbrug en steek via het bruggetje de Kruisvaart over. Je komt op het Kruisvaartterrein.