Contact | Sitemap | Route | 

Stadsmilieunieuws juni 2018


Milieuzone…kassa

De milieuzone in de Utrechtse Binnenstad heeft reeds twee miljoen euro aan bekeuringen opgeleverd. Dat komt naar voren uit gegevens die het AD/UN opvroeg. Die boetes verdwijnen in de kas van de rijksoverheid. Utrecht wordt er niets wijzer van. Diverse andere Nederlandse steden, zoals Arnhem en Maastricht, overwegen een dergelijke zone in te voeren. Bron: Binnenstadskrant Nr. 3, 21-06-2018
 

Biologisch restaurant The Barn is failliet

The Barn, een keten van biologische restaurants, is failliet verklaard. Nog maar kort geleden werd een nieuwe vestiging geopend aan het Brusselplein in het nieuwe winkelcentrum in Leidsche Rijn. De oorzaak van het faillissement is nog onbekend. De curator is druk in de weer uit te zoeken wat er aan de hand is. The Barn heeft vier vestigingen hier te lande, twee daarvan bevinden zich in Utrecht (Hoog Catharijne) en de andere twee in Amsterdam- Buitenveldert en Rotterdam-Centrum. Bronnen: AD/UN, 21-06-2018 en DUIC, 21-06-2018
 

Extra intercitystation aan oostkant Utrecht

Utrecht heeft een enorme groeispurt en dat behoeft een fikse opschaling van het OV-netwerk in en om de stad. Een tweede intercitystation is dan zonder meer noodzaak. De oostzijde van de Domstad ligt voor de hand vanwege het Utrecht Science Park (USP) aldaar. Met name de stations Bunnik en Utrecht-Lunetten zouden kunnen opgewaardeerd kunnen worden tot IC-station in de stadsregio Utrecht. Of het landgoed Amelisweerd in gevaar komt bij het omvormen van een der stations in het oosten van de stad wordt geantwoord dat de infra om of onder het landgoed moet lopen. Ook het transportmiddel voor de OV-ring ligt nog niet vast. De keuze is uit lightrail, metro, tram of bus. 
Jos Kloppenborg van de Kracht van Utrecht (KvU) maakt zich nog geen zorgen over de toekomstige OV-infrastructuur. Kloppenborg is blij met de plannen die gefinancierd kunnen worden door af te zien van de verbreding van de A27. Een extra IC-station vindt hij een logische optie. “Kies je voor fiets en OV, dan hoef je Amelisweerd niet aan te tasten”, zegt Kloppenborg. Bron: Stadsblad, 20-06-2018
 

Meer passagiers in OV in provincie Utrecht

In de provincie Utrecht maakten in 2017 meer mensen gebruik van het openbaar vervoer, in 2016 waren dat er 57,1 miljoen, het jaar daarop, 2017, checkten 59,2 miljoen mensen in. Dat is een toename van 2,1 miljoen personen. Ook het aantal kilometers nam toe: in 2016 reed het OV 340 kilometer en in 2017 waren dat er 375 miljoen. Een en ander blijkt uit de jaarlijkse rapportage over het OV in de provincie Utrecht.
De stiptheid van het provinciale openbaar vervoer staat door verkeersdrukte en omleiding wegens bouwwerkzaamheden vaak fors onder druk. Bron: RTV Utrecht, 20-06-2018
 

Sticker voor huisdieren op de deur

De Partij voor de Dieren (PvdD) wenst dat ook in Utrecht een huisdierensticker ontwikkelt en toepast. Daaraan kunnen hulpdiensten in geval van nood zien hoeveel huisdieren zich op een bepaald adres bevinden. In België is het systeem al een tijdje in zwang en is daar een groot succes, zegt de PvdD. Volgens de partij is er ook in Nederland vraag naar zulke stickers. Bron: Stadsblad, 20-06-2018
 

GroenLinks en wethouder willen kleine bosjes in stad

GroenLinks wil dat Utrecht her en der in de stad ruimte reserveert voor zogeheten ‘tiny forests’. Dat zijn kleine bosjes ter grootte van een tennisveld. Dat veld is ongeveer 20 bij 40 meter en dat resulteert in een oppervlak van 800 vierkante meter. Op een paar plaatsen in de stad zijn er al van dat soort bosjes. GL vraagt het college de Domstad aan te melden als deelnemer aan het tiny-forest project van het IVN. Wethouder Lot van Hooijdonk ziet hier wel wat in. IVN wil in de bosjes ook onderzoek verrichten naar onder anderen biodiversiteit en CO2-opslag. Bron: Stadsblad, 20-06-2018

Energie leverende flat is Europese primeur in Overvecht

Een flat met 10 etages in de Utrechtse wijk Overvecht wordt zo ‘slim’ verbouwd dat de opwekking van energie groter is dan het verbruik. Dat is revolutionair en een Europese primeur voor hoogbouw. Dat is het oordeel van een medewerker van woningcorporatie Bo-Ex. Deze week is begonnen met de renovatie van de eerste van 58 woningen van het flatgebouw aan de Henriëttedreef in Utrechts noordelijke stadswijk. Alle gevels vervangt men door voorgefabriceerde ‘slimme’ geveldelen. Die isoleren veel beter, regelen automatisch ventilatie en zijn geprepareerd op energieopslag. Alleen isoleren is tegenwoordig te weinig. Doel, is de woonlasten voor de flatbewoners zo laag mogelijk te krijgen. Onder de naam Inside Out werkt Bo-Ex samen met onder meer de Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en diverse technische bedrijven. Kijk voor meer info op: boex.nl. Bron: AD/UN, 20-06-2018 
 

Onderzoek naar loodvervuiling

De kans is groot dat op verschillende plaatsen in de wijk Lombok zich een te hoge concentratie lood in de grond bevindt. Om die vervuiling in kaart te brengen, gaat Utrecht tientallen tuinen in deze wijk onderzoeken. Het gaat om zo’n 30 tot 40 achtertuinen, verspreid over 12 woonblokken in Lombok-West die de komende maanden aan een onderzoek onderworpen zullen worden. De tuinen liggen in de buurt van de voormalige zinkpletterij op het Hamburgerterrein. De zorgen over loodvervuiling is vooral voor spelende kinderen tot circa 6 jaar gevaarlijk, zegt een gemeentewoordvoerder. Krijgen die kinderen lood binnen, kan dat vervelende effecten hebben op hun hersenontwikkeling en hun leervermogen. Voor oudere kinderen en volwassenen is het gevaar voor de gezondheid wat minder erg. De mogelijke loodvervuilingen kwamen aan het licht bij een archiefonderzoek. Bron: AD/UN, 20-06-2018
 

Nieuwe wandelroute

Vandaag, woensdag 20 juni, wordt in het gebied Noorderpark-Ruigenhoek een nieuwe wandelroute officieel geopend door onder meer de wethouders van Utrecht en De Bilt en een bestuurder van de provincie Utrecht. De route is 7,5 kilometer lang en heet Rondje Ruigenhoek. De route loopt langs het fort, ten westen van Groenkan, en voert langs een aantal bunkers. Bron: AD/UN 20-06-2018
 

Eau de Gracht

Utrecht beschikt over het beste en lekkerste kraanwater in Nederland, zegt Richard den Hartog, en daar moet wat mee gebeuren, vindt de Utrechtse horeca-uitbater. De ondernemer kwam daarom met het idee in de horeca in de Domstad kraanwater te schenken in een geheel Utrechts jasje: Eau de Gracht. Het Utrechtse kraanwater wordt nog zuiverder gemaakt en vervolgens gebotteld in een fles met een bijzonder ontwerp, in de kleuren van de stad. Het bottelen van het kraanwater vindt plaats in een werfkelder aan de Oudegracht. Horecazaken kunnen, naar Den Hartog zegt, voor kiezen het gebottelde water te verkopen,of de flessen met daarin ‘gewoon’ kraanwater bij de gast op tafel te zetten. Gasten kunnen de met kraanwater gevulde fles dan kopen. 
Vandaag, woensdag 20 juni, presenteert men de eerste fles en neemt de eerste burger van Utrecht, Jan van Zanen, de eerste fles Eau de Gracht in ontvangst. En dat gebeurt- hoe kan het anders- aan de Oudegracht. Daarna is de fles met Eau de Gracht in diverse horecazaken in de stad verkrijgbaar. Proost! Op uw gezondheid! Bron: AD/UN, 20-06-2018
 

Lizard Lane van Vliegbasis naar Vlasakkers

Tussen de vliegbasis Soesterberg en militair oefenterrein De Vlasakkers bij Amersfoort komt een heidecorridor van 30 tot 50 meter breed. Die corridor krijgt de naam Lizard Lane. Het bewuste traject wordt aangelegd langs de spoorlijn tussen Amersfoort en het voormalige station Soestduinen, onder de hoogspanningsmasten die langs het spoor staan. De Lizard Lane is ongeveer 4,5 kilometer lang en het gaat om een terrein van in totaal 22 hectare, daarvan is 8 hectare bos. De aanleg van de Lizard Lane vangt najaar 2018 aan en de strook heide wordt niet toegankelijk voor publiek. Voor de beschermde zandhagedis (lizard), vandaar de naam voor de heidestrook, en tal van andere dieren is dit een uitbreiding van hun leefgebied. Bron: AD/UN, 16-06-2018
 

Snel geld bijeen voor zonnepanelen

Beleggers trappelen van ongeduld om geld bijeen te steken voor zonnepanelen. Binnen slechts een halve stonde brachten ze het 1 miljoen euro bijeen dat het Utrechtse Solease wilde ophalen voor de financiering van zonnepanelen voor 200 huishoudens. Dit meldt het bedrijf zelf. Solease koopt, installeert en onderhoudt met het geld zonnepanelen die woningeigenaren leasen: huren met complete service voor een vast bedrag per maand. Bron: AD/UN, 16-06-2018
 

Ook de Zuidpool smelt snel

Wie denkt dat alleen de Noordpool veel ijs verliest door de klimaatwissel, vergist zich deerlijk. Ook de Zuidpool, meer nog bekend onder zijn naam Antarctica, lijdt onder de klimaatverandering met smeltend ijs tot gevolg. Antarctica is een met ijs bedekt continent met een grootte van circa 14 miljoen vierkante kilometer. De gemiddelde ijsdikte op het continent is 2200 meter = 2,2 km. Het dikste ijspunt is 4776 meter = 4,776 km. Dat laatste getal is bijna de afstand van de Berekuil in Utrecht tot krek aan de rand van Zeist. Maar de opwarming van de Aarde eist zijn tol: weliswaar herbergt Antarctica 90 procent van de mondiale ijsvoorraad. Kleine veranderingen in temperatuur kunnen echter een grote stijging veroorzaken van de zeespiegel. 
De meest uitgebreide studie naar het ijsgehalte op Antarctica ooit, is gisteren gepubliceerd in het wetenschapsblad Nature. In het voorbije decennium is de reductie van het Zuidpoolijs verdrievoudigd: van 75 miljard ton/jaar naar 219 miljard ton per jaar. Dat is verrassend en verontrustend, oordeelt hoogleraar Polaire Meteorologie aan de Universiteit Utrecht (UU), Michiel van den Broeke. Als de ijskap op het zuidelijke continent volledig zou verdwijnen, kan de zeespiegel wel eens wereldwijd met liefst 58 meter stijgen. Dat is gigantisch en desastreus, zeker voor laag gelegen landen als Bangladesh en Nederland. 
Voor meer info, kijk ook eens op Wikipedia. Bron: AD/Nieuws, 14-06-2018  
 

Delen is het devies in stad van toekomst

De vraag is hoe we steden leefbaar en betaalbaar houden voor toekomstige generaties. Onderzoekers van ABN Amro stellen dat het delen of huren van auto’s of wasmachines al een slok op een borrel scheelt. Wat moet je nog met een auto in de stad, als je auto zo’n 95 procent van de dag op de parkeerplaats voor je deur staat? En waar laat je de wasautomaat in je krappe en dure appartement? 
Meer personen zouden van jouw auto gebruik kunnen maken en ook zou het handiger zijnde was te laten verrichten door een ander. Dat zijn voorbeelden van de circulaire economie, ofwel kringloopeconomie. Niet langer staat het bezit van allerhande apparaten, machines en vervoermiddelen centraal, maar wordt een en ander steeds meer gedeeld door meer personen die er gebruik van maken. Voorts is het aanbieden van huishoudelijke hulp een kansrijk concept. Bron: AD/Economie, 14-06-2018
 

Steun voor asfaltwarmte van voormalige vliegbasis

De gemeente Soest en eigenaar Utrechts Landschap staan positief tegenover het ambitieuze plan een nieuwe woonwijk te verwarmen met de asfaltwarmte van de startbaan van Park Vliegbasis Soesterberg. Dat plan heeft een grote kans van slagen. Men is in overleg met de ontwerpers. De initiatiefnemers van deze vorm van energiewinning, SolarRunway, trappelen van ongeduld om er mee te beginnen. Eerder bleek, uit een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek in 2017, dat het plan technisch mogelijk is. Doel is waterleidingen onder het asfalt te leggen. Het water wordt via het asfalt verwarmd door de zon en getransporteerd naar de nieuwe wijk De Oude Tempel, is het idee. Soest ziet SolarRunway als een interessante kans invulling te geven aan duurzaamheid in de gemeente. Bron: AD/UN, 13-06-2018
 

Al jong op de barricaden voor groen

Twee tieners uit Driebergen, Jesse (11) en Sybren (13) hebben vanuit hun slaapkamer een mooi uitzicht op de weilanden met bomen. En dat willen de jongens graag zo houden en reden in actie te komen tegen de plannen voor de verbouwing van het nabij gelegen voormalige klooster Broekbergen. In dat gebouw komen appartementen en het omliggende groen zou deels opgeofferd worden aan parkeerplaatsen. Daar Jesse en Sybren nog geen 18 zijn, mochten ze geen officiële ‘zienswijze’ indienen bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dat werd dus een petitie, die al 250 keer is ondertekend. Bron: AD/UN, 13-06-2018
 

Keurmerk laat kassa rinkelen

Nederlanders geven 3,6 miljard euro uit aan milieuvriendelijk voedsel dat een keurmerk draagt. De verkoop met een dergelijk keurmerk nam met circa 30 procent toe. Van elke zeven euro, die in de kassa’s van de supermarkten belandde, ging één euro naar producten met een duurzaamheidskeurmerk. Oorzaak van de toename van de verkoop van voedsel met een keurmerk is onder meer dat de crisis voorbij is en consumenten weer wat gemakkelijker geld spenderen. Respect voor dieren is ook een geldige reden voor de aankoop van voedsel met een keurmerk. En als een supermarktketen voor een duurzaam keurmerk kiest, volgen de overigen ook, uit angst klanten te verliezen.
Bron: AD/Nieuws, 13-06-2018
 

Google-auto’s ook inzetten voor luchtvervuiling meten

Door een team van wetenschappers van de UU is bedacht Google- auto’s uit te rusten met meetapparatuur om de luchtvervuiling te meten.
Eerst wordt de lucht in de Deense hoofdstad Kopenhagen gemeten en nauwkeurig in kaart gebracht. Nederlandse steden volgen later. In steden in de USA is al langer een proef aan de gang. Straten in Amerikaanse steden zijn over het algemeen breder dan die in Europese steden en dorpen. Die zijn compacter en hebben doorgaans smallere straten. Wanneer de steden hier te lande aan de beurt zijn voor het meten van luchtvervuiling, is nog onklaar. Bron: AD/Nieuws, 11-06-2018
 

Kinderboerderij in Zeist nog groener met zonnebatterij

Kinderboerderij ‘De Brink’ in Zeist krijgt een grote zonnebatterij voor de opslag van zonnestroom. Op het dak van ‘De Brink’ liggen al 45 zonnepanelen en in de zomer van 2018 komen daar nog eens 70 stuks bij. Die panelen leveren in de zomer meer stroom bij dan verbruikt wordt, teruglevering aan het net zorgt op termijn voor problemen. In de batterij wordt de energie opgeslagen, zodat deze op een ander moment ingezet kan worden.
Zeist is een der eerste Nederlandse gemeenten waar een dergelijke batterij geplaatst wordt. De kinderboerderij, op de hoek van de Griftlaan en de Kroostweg, is in 2017 totaal verduurzaamd, gasloos en volledig geïsoleerd. Later in 2018 wordt ook een groen vlinderdak aangelegd en komt er een zonneboiler. Bron: RTV Utrecht, 10-06-2018
 

Bakfietsen niet toegestaan in stalling onder Utrecht Centraal

Kom je met een bakfiets naar de stalling onder Utrecht Centraal en je wilt hem daar stallen, dan is de kans zeer groot dat je je bakfiets daar niet kunt stallen en op zoek te gaan naar een andere stalling waar dat wel kan. Fietsen met een afwijkend formaat, zoals bakfietsen, tandems of een driewieler kunnen er niet in. Veel mensen met een bakfiets worden gedwongen om te rijden en dat kost extra tijd en moeite. Blijkbaar is de stalling onder het Centraal Station te vol voor afwijkende fietsen. De stationsstalling is de grootste van Europa, maar nu al te klein. Er wordt in de stad gezocht naar nieuwe locaties. Bron: AD/UN, 09-06-2018
 

Geen landelijk vuurwerkverbod

Wie gedacht had dat er een landelijk vuurwerkverbod zou komen, heeft het mis. Gemeenten en politie drongen hier op aan, maar het lukt de coalitiepartijen in de regering niet het over het verbod eens te worden. VVD en CU staan lijnrecht tegenover elkaar. De liberalen zijn mordicus tegen een verbod op vuurwerk, terwijl de CU voor is. Het kabinetsbesluit is het gevolg van een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De OVV adviseerde in 2017 een totaalverbod in te stellen op extra gevaarlijk vuurwerk, als rotjes en vuurpijlen. Dit knalvuurwerk veroorzaakt veel gewonden en zelfs overlijdt er iemand. Niet alleen de politie wenst een vuurwerkverbod, ook oogartsen, de Dierenbescherming en verzekeraars zijn daar voor.
Bron: AD/Nieuws, 09-06-2018
 

Utrecht helemaal klaar voor vegan restaurant

Aan het Vredenburg opende gisteren, 7 juni, een nieuw vegan restaurant SNCKBR, bedoeld voor bloggers en andere genodigden uit de stadsregio, die druk zijn op sociale media. Via deze mensen wil SNCKBR aan de Domstad laten weten dat dat restaurant in de stad is. Het nieuwe restaurant telt 88 tafels. SNCKBR bevindt zich in het pand waar tot voor kort het Chinees restaurant ‘Paradijs’ gevestigd was. SNCKBR is al bekend en gevestigd in Amsterdam en Eindhoven, maar is alleen in Utrecht volledig veganistisch. Bron: AD/UN, 08-06-2018
 

Tuinen Karel V gaan open

Al eens willen kijken in de tuinen van Grand Hotel Karel V? Vanaf de officiële opening op zaterdag 30 juni aanstaande kan dat. De tuinen van het hotel aan de Springweg in de Binnenstad, tellen 10.000 vierkante meter en dat komt overeen met een hectare. Er komt onder meer een open beeldentuin met werken van de Rotterdamse kunstenaar Evert den Hartog. Tussen 30 juni en 10 september zijn de tuinen te bewonderen. Het hotel is van oorsprong een klooster. Bron: AD/UN, 08-06-2018
 

Utrecht moet blij zijn met Lot van Hooijdonk

De prominente VVD’er Ed Nijpels, tegenwoordig voorzitter van het Klimaatberaad, is van oordeel dat milieu- en verkeerswethouder Lot van Hooijdonk (GL) een voorbeeld is van een bestuurder ‘met een rechte rug en geen slappe knieën’. Nijpels doelt onder meer op de discussie die momenteel woedt over de omstreden plannen met betrekking tot de windturbines in de polder Rijnenburg in het zuidwesten van de Domstad. Wethouder Van Hooijdonk ondervindt veel kritiek bij de turbineplannen. Naar Nijpels zegt, ontkomt men niet aan het op tal van plaatsen windturbines in het land te zetten en ook te kiezen voor andere alternatieven als biomassa, getijdenenergie en geothermie. 
Bron: AD/UN, 08-06-2018
 

Plastic soep bedreigt vakantie

Wie deze zomer op vakantie gaat naar het gebied rond de Middellandse Zee, moet weten dat dit grote meer tussen de continenten Afrika en Europa het vuilst is van Europa. Slecht afvalbeheer en massatoerisme bedreigen het leven onder het wateroppervlak. Ook de gezondheid van  toeristen loopt sterk gevaar. Dit komt naar voren in een rapport van het Wereld Natuur Fonds (WNF) dat vandaag, 8 juni, verschijnt. Per vierkante kilometer bevinden zich in het zeewater 1,25 miljoen plastic deeltjes. De Middellandse Zee is de afvoerput van de landen rond het mediterrane meer. De rivieren in die landen nemen al het afval mee de zee in. Turkije en Spanje spannen de kroon, gevolg door Italië, Egypte en Frankrijk. Het zwerfafval van de miljoen toeristen komt daar nog eens bovenop. Elk jaar gaat het om een hoeveelheid van circa 66.000 volle vrachtauto’s, volgens cijfers van de Europese Commissie.
Bron: AD/Nieuws, 08-06-2018 
 

Vliegen over korte afstanden taboe voor stadsbestuur

Het Utrechts stadsbestuur, college en raad, zal vanaf nu niet meer per vliegtuig voor werkbezoeken binnen een straal van 750 kilometer het vliegtuig mogen gebruiken. Donderdagmorgen werd een motie aangenomen, ingediend door de PvdD mede namens GL en D66 en is vervolgens door de raad aangenomen. Het gaat erom de CO2-uitstoot verder te reduceren. De (meestal) elektrische trein is immers veel milieuvriendelijker dan het kerosine slurpende vliegtuig. 
Uit het register van het college komt naar voren dat in de voorbije raadsperiode 15 keer per vliegtuig gereisd is bij een afstand korter dan 750 kilometer. Per vliegtuig wordt dat nu dus nul kilometer. Bron: DUIC, 07-06-2018
 

Jumbojet op waterstof

Behalve auto’s zijn er ook schepen, vrachtwagens en treinen die hun energie uit waterstof betrekken. Stinkende en roetuitstotende dieseltreinstellen en locomotieven worden vervangen door treinen en locs die zelf energie opwekken uit waterstof. Begin 2019 gaan de eerste stellen proefrijden op het traject Groningen- Leeuwarden. Volgens directeur Jörg Nikutta van trein- en locomotiefbouwer Alstom in Salzgitter kan één windturbine genoeg waterstof produceren om vijf treinen te laten rijden. Zelfs vliegen met waterstof is mogelijk, want er is al een experimentele kleine vierzitter. Maar ook een grote jumbojet zit in de pen. De techniek is er, het is nu een keuze van de politiek en van de vliegtuigindustrie. Met kerosine vervuil je de lucht enorm, met waterstof komt alleen maar water als afval uit de uitlaat. De techniek staat niet stil en de mensen die daaraan werken al helemaal niet. Ook in de autobranche wordt keihard gewerkt aan waterstofauto’s. Het Japanse Toyota is volop in de weer met het ontwikkelen van zo’n auto en het eerste exemplaar, de Mirai, Japans voor ‘toekomst’, is er al. Dit type auto wordt nu massaal geproduceerd. Een actieradius van 1000 kilometer is haalbaar, vergelijkbaar met een dieselauto, zegt Katsuhiko Hirose van rollend materieel bouwer Toyota. Bron: AD/Economie, 07-06-2018
 

In de oppositie en tegen de linkse revolutie

De VVD maakt sinds het aantreden van de nieuwe coalitie in Utrecht geen deel meer uit van de communale ‘regering’. D66, GroenLinks en de ChristenUnie maken nu de dienst uit in de stad. Maar dat wil uiteraard niet zeggen dat de liberalen in de raad zich de mond laten snoeren. Oppositie voeren is het parool voor de komende legislatuurperiode. 
De Utrechtse VVD-leider Dimitri Gilissen maakt zich op voor de strijd tegen, wat genoemd wordt, de linkse ‘revolutie’. 
Vooral op het gebied van duurzaamheid en milieu en dat ook nog eens in relatie tot de mobiliteit in de Domstad, is voor de VVD een hot item. Het kan best nog eens knetteren tussen de coalitie en de liberalen. Gilissen geeft de kersverse stadsregering al een voorzichtige veeg uit de pan: “De gewone Utrechter met auto of woning met gas krijgt nog een gepeperde rekening van de coalitie”. Bron: AD/UN, 07-06-2018
 

Centraal busstation gaat in december écht open

Het nog in aanbouw zijnde busstation Utrecht Centraal gaat in december 2018 écht open, weliswaar met een jaar vertraging. De buslijnen 2, 3 en 28 vertrekken dan niet langer van het busstation aan het Jaarbeursplein. Dat maakt de gemeente Utrecht bekend. Eigenlijk had het busstation aan de Binnenstadskant al open moeten zijn in december 2017. De vertraging in de bouwwerkzaamheden rond dit busstation duren langer dan gepland. Het reguliere busstation aan de Jaarbeurszijde blijft in de toekomst bestaan. Het busstation aan de Binnenstadszijde komt op de plaats waar ruwweg op de plaats van het oude streekbusstation, in de nabijheid van het Moreelsepark. Daar vertrekken over anderhalf jaar ook de trams naar de Uithof, mits de planning in orde is en ook nog eens voldoende geld om die trams uiteindelijk te laten rijden. Bron: AD/UN, 06-06-2018
 

Nieuw Utrechts college vol plannen

Utrecht moet fietsstad nummer 1 worden in heel Nederland en de woningvoorraad zal fiks vergroot moeten worden. Voorts zal de luchtkwaliteit verbeterd moeten worden. Het aantal inwoners zal nog stijgen tot zeker 430.000 in 2040 en dat houdt in dat het openbaar vervoer een kwaliteitssprong zal moeten maken. De nieuwe coalitie, bestaande uit D66, GroenLinks en de ChristenUnie streeft een eenduidig beleid na wat betreft het weren van vervuilende auto’s en andere voertuigen met verbrandingsmotoren. Het pas aangetreden college heeft een krappe meerderheid van 24 zetels. De VVD valt in deze legislatuur buiten de coalitie en is dus opponent. Bron: Stadsblad, 06-06-2018
 

Utrecht als deel van Nieuw Amsterdam

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht moeten, volgens vastgoedman Jeroen Lokerse, samengaan in één Randstadmetropool. Dat geheel moet de concurrentie aangaan met grote steden als Berlijn, Londen en Parijs. Die suggestie werd gedaan tijdens de vastgoedbeurs Provada. Maar willen ‘gewone’ Utrechters dat ook? Uit een poll van AD.NL/Utrecht blijkt, dat van de 15.034 stemmers maar 18 procent het met dat idee van Lokerse eens is. Liefst 82 procent ziet niets in de opvatting van de vastgoedman. VVD-fractievoorzitter Dimitri Gilissen was er gisteren als de kippen bij om te benadrukken dat het idee van de vastgoedman, die werkt bij Cushman & Wakefield toch echt een brug te ver is. Ook de afdelingsvoorzitter van de SP in Utrecht, Milos Todorovic, gruwelt bij de opvatting van vastgoedman Jeroen Lokerse. Utrecht moet geen Mokumse buitenwijk worden, de meeste Utrechters wachten niet op een volgend bestuurlijk prestigeobject. Lokerse vindt dat een soort denken van gisteren. “Zaken als duurzaamheid, mobiliteit, wonen en werken stoppen niet aan de gemeentegrenzen”, zegt Lokerse. 
Bron: AD/UN, 06-06-2018
 

Stop wildgroei van milieuzones

De ANWB vindt dat er te veel wildgroei is van milieuzones in steeds meer Nederlandse steden. Automobilisten dreigen te verdwalen in een woud van milieuzones als het kabinet niet fluks algemene regels presenteert. De bond eist dat nog voor de zomer goed en wel begint, een plan gereed is. De grote randstadsteden weren al vervuilende auto’s en brommers uit bepaalde stadsdelen. Ook Utrecht kent al enige tijd een milieuzone voor de Binnenstad, waar auto’s van voor het jaar 2001 onwelkom zijn. Buiten de Randstad broeden Arnhem, Nijmegen, Maastricht en in die agglomeratie, Leiden op plannen voor milieuzones. De ANWB is overigens niet a priori tegen milieuzones, maar wil wel dat de milieuzoneplannen een substantiële bijdrage leveren en dat overal de zelfde regels gelden. Bron: AD/Nieuws, 06-06-2018
 

Bewoners willen veiliger kruispunt

De enorme verkeersdrukte op de Willem Pijperlaan in de wijk oog in Al zorgt voor gevaarlijke situaties. De gemeente Utrecht moet nu met een oplossing komen, vindt onder meer Laetitia Ouillet, moeder van een zoon, die het drukke kruispunt dagelijks naar school moet oversteken. Duizenden omwonenden vinden die kruising zeer gevaarlijk en ondertekenden een petitie. Verkeerswethouder Lot van Hooijdonk (GL) is komen kijken, maar besloot, naar Ouillet zegt, niets aan de situatie te doen. Ze ligt al heel lang met de wethouder in de clinch. PvdA-raadslid Bülent Isik staat open voor de bewoners in Oog in Al en wil wat aan het drukke kruispunt doen. Blijkbaar vindt Van Hooijdonk het niet belangrijk genoeg, want ze luistert niet naar de bewoners, zegt Isik.
Bron: AD/UN, 05-06-2018
 

Bijen redden met bloembommen

In IJsselstein hebben 55 scholieren, onder aanvoering van Lotte (11), van basisschool De Tandem, gistermiddag 800 vierkante meter slootkant ingezaaid met bloemzaad. Doel is dat door die inzaai meer bijen op de bloemen afkomen. En dat is hard nodig, want in de afgelopen 30 jaar is gebleken dat ruim 70 procent van de bijen verdwenen is. In een paar maanden tijd hebben zich liefst 50.000 kinderen aangemeld om Lotte’s voorbeeld te volgen de bijenstand weer op peil te krijgen. 
Bron: AD/UN, 05-06-2018
 

Kabinet wil geen vuurwerkverbod

Het kabinet wil geen algeheel landswijd verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, zo schrijven minister voor Justitie & Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus en staatssecretaris voor Infrastructuur & Waterstaat, Stientje van Veldhoven. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vroeg juist om een vuurwerkverbod. De politie is zwaar teleurgesteld over het kabinetsbesluit. Ook oogartsen, de Dierenbescherming en verzekeraars willen een vuurwerkverbod op alle knalvuurwerk. Bron: AD/Nieuws, 05-06-2018
 

Binnenstad niet zo snel emissievrij

Vertegenwoordigers van de autobranche denken dat Utrecht niet mag verwachten dat de automobilisten in de Domstad het komend decennium massaal overstappen op elektrisch rijden. Het net aangetreden college zegt benzine- en dieselauto’s in 2030 helemaal uit de Binnenstad te weren. Twaalf jaar is heel niet zo lang. Kijk maar terug in de tijd, twaalf jaar eerder klonken er geluiden over de zelfrijdende auto en dat vehikel had er al lang moeten zijn, maar staat nog in de kinderschoenen. Maar volgens verkeerspsycholoog Gerard Tertolen, zelf ook sceptisch, maar wel voorstander van bannen van vervuilende auto’s uit de Binnenstad, is de ambitie van het nieuwe college goed. “Dit getuigt wel van doorbijten”, zegt Tertolen. Ook Robin Berg van We Drive Solar uit de wijk Lombok staat achter het college van CU, D66 en GL. Hij verwacht dat elektrisch rijden, met de stijgende brandstofprijzen en een dalende stroomprijs, elektrisch rijden vanaf 2024 uiteindelijk goedkoper is.
Bron: AD/UN, 04-06-2018
 

College wil auto weren uit de stad

De oppositie in de Utrechtse raad vindt de plannen van het nieuwe college, bestaande uit D66, CU en GL, onrealistisch, in relatie tot het terugdringen van de auto uit grote delen van de stad in 2030. GL-leider Heleen de Boer vindt de milieuzone uiterst belangrijk en het doel van 2030 is heel belangrijk. VVD- oppositieleider Dimitri Gilissen vindt de plannen met betrekking tot de milieuzone heel niet realistisch, hij vindt de milieuzone veel te streng. Nu zijn er nog 98 procent diesel- of benzineauto’s en die moeten binnen een termijn van 12 jaar vervangen zijn door elektrische wagens. Dat is onbetaalbaar en raakt mensen met een kleine beurs, is de mening van de liberaal Gilissen. Fietsers en voetgangers hebben ‘voorrang op het gemotoriseerd verkeer in de stad. Ook emissieloze bussen moeten in 2028 realiteit zijn en wordt vol ingezet op elektrische deelauto’s. Bron: AD/UN, 02-06-2018
 

Wethouder betreurt inzet uil bij startsein woningbouw

Het is bekend: de Partij voor de Dieren ziet niets in het ‘gebruiken’ van dieren voor festiviteiten en evenementen. Tijdens het startsein voor de bouw van de nieuwe woonwijk Haarzicht in het voorbije weekeinde gaf een uil de sleutels aan wethouder voor groen, Kees Geldof. De VVD-wethouder zegt nu spijt te hebben na verbolgenheid van de PvdD en trekt nu het boetekleed aan over die inzet van de roofvogel. De PvdD kapittelde de gemeente Utrecht publiekelijk over de inzet van de uil. “Niet meer doen”, zei de dierenpartij. Utrecht heeft zelf als beleid niet mee te doen aan roofvogel- en uilenshows. Bron: AD/UN, 01-06-2018
 

Kritiek over inspraak polder Rijnenburg duurt voort

Nog steeds is er kritiek rondom de participatie bij de toekomst van het energielandschap in polder Rijnenburg, nabij het verkeersknooppunt Oudenrijn. Gisteren was het weer raak:  deze keer luisterden raadsleden, tijdens een bijeenkomst op het Utrechtse stadhuis wel naar wat de criticasters over het ‘geflopte’ proces te melden hadden. Een eerdere keer was dat niet het geval. Toen hadden de critici, verenigd in de Buren van Rijnenburg, sterk de indruk dat hun mening er niet toe deed. Volgens procesbegeleider Marion van der Voort is “het wantrouwen ontstaan tijdens een eerder stadsgesprek en dat is een collectief trauma”. De kritische vereniging Buren van Rijnenburg riep bij monde van Pieter van Veenen de raadsleden op ‘in te grijpen’ alsnog een zorgvuldiger participatieproces mogelijk te maken. “ Het gaat om geloofwaardigheid en het beoogde democratische en transparante proces is wat ons betreft mislukt, omdat alleen de voorstanders van windenergie de ruimte krijgen”, zegt van Veenen verder.
Bron: AD/UN, 01-06-2018
 

Ontbijt voor fietsers

Gisterochtend, donderdag 31 mei, werden fietsers op de Uithof getrakteerd op een ontbijtje vanwege de Fiets-naar-je-werk-dag. Een team van Goedopweg deelde gistermorgen, tijdens de ochtendspits, ruim honderd ontbijtjes uit aan voorbij rijdende wielrijders. Goedopweg is een samenwerkingsverband van de provincie Utrecht, gemeenten, Rijkswaterstaat en het ministerie voor Infrastructuur & Waterstaat. Het verband werkt aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Utrecht. Programmaleider Esther de Lange wil met deze actie fietsers een pluim geven die al langere tijd de fiets verkiezen in het woon-werkverkeer. Reden die mensen niet op hun fiets naar de Uithof, dan zou het probleem in het verkeer nog veel groter zijn. “U bent goed bezig”, schalt het uit een megafoon op de Padualaan in de Uithof. Aanmoedigen, maar. Bron: AD/UN, 01-06-2018
 

André van Schie gaat stad uit en provincie in

Het ‘beeldbepalende’ VVD- raadslid André van Schie vertrekt deze zomer uit de Utrechtse raad en het is zeer wel mogelijk dat de liberaal lijsttrekker wordt voor zijn partij bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2019. Het Regiobestuur van de VVD Midden Nederland draagt de VVD’er voor aan de partijleden en daarmee is Van Schie zo goed als zeker van de nieuwe functie. “Maar het wordt pas op 12 juli tijdens een ledenvergadering officieel”, zegt Van Schie. Tegenkandidaten aandragen is uiteraard mogelijk voor de partijleden. 
Hij toonde zich in zijn raadsperiode, met onder meer de portefeuille verkeer een stevig inhoudelijk debater. Ook viel hij op toen hij in de raadszaal een ballon uit latex op at om aan te tonen dat dit niet slecht is voor het milieu. De door GL en D66 ingevoerde milieuzone in de Binnenstad wees en wijst van Schie af; er moet ook in auto’s in de (Binnen) stad gereden kunnen worden, is Van Schie van oordeel. Het raadslid heeft ook al eens op de groslijst voor zijn partij bij de Tweede Kamerverkiezingen gestaan, op de 41ste plaats.
André van Schie is als directeur verbonden aan Museumwerf Vreeswijk. 
Bron: AD/UN, 01-06-2018
 

Parkeren in Binnenstad wordt minder

Het nieuwe Utrechtse college, bestaande uit GroenLinks, D66 en de ChristenUnie, zet ‘duurzaam en groen’ op de eerste plaats. Het trio is van zins de Binnenstad autoluwer te maken en parkeertarieven op enige plaatsen, zoals het Janskerkhof en de Oude Gracht, te verhogen. Het collegeakkoord is in plusminus 130 uur in zeven weken tot stand gekomen en is, naar bronnen beweren, ambitieuzer dan ooit en zeker op het gebied van duurzaamheid en groen. Door het buiten de collegeboot houden van de VVD, is het ‘knippen’ en ‘knijpen’ van straten en wegen voor autoverkeer geen taboe meer. De liberalen waren eerder een blok aan het been van vooral GL. Bron: AD/UN, 01-06-2018 
 

Klimaat brengt hooikoortspatiënt nog meer leed

Dat ziet er niet goed uit voor hooikoortspatiënten: door verandering van het klimaat wordt hun leven alleen maar miserabeler. Pollen in de lucht veroorzaken jeuk. Door de opwarming van de aarde en stijgende temperaturen duurt het groeiseizoen alleen maar. Ambrosia en olijfbomen zorgen ook voor meer hooikoorts in het Middellandse Zeegebied. Kan je je lol op. Bron: AD/Nieuws, 01-06-2018