Contact | Sitemap | Route | 

Stadsmilieunieuws januari 2018

 

Provincie Utrecht het schoonst

De provincies Groningen, Limburg en Zeeland zijn, naar verhouding, de grootste CO2- uitstoters. Utrecht is de groenste, daarachter komen Noord-Holland en Gelderland. Dat blijkt uit onderzoek van de ING Bank. In absolute waarden is Zuid-Holland, met de havens van Rotterdam en de Rijnmond, de grootste vervuiler, maar levert ook een grote economische bijdrage en staat daardoor in de middenmoot van de klimaatranglijst. Zeeland is het sluitlicht in de reeks en dat komt doordat er in die kustprovincie een paar grote vervuilers gevestigd zijn. Bron: AD/Economie, 31-01-2018  
 

Snelbouw geluidswal rond crossbaan

De Milieugroep Zuilen eist via de rechter van de gemeente Utrecht de garantie dat er in de Lage Weide een geluidswal wordt opgetrokken omheen de motorcrossbaan. Die belofte werd gedaan, maar staat niet in de vergunning. De Zuilense milieugroep strijdt al lang tegen de geluidsoverlast van de Motor Cross Vereniging Utrecht (MCU) aan de overzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal. Bron: AD/UN, 31-01-2018
 

Toch spitsknip op Achterdijk

Het verzet van agrariërs tegen de afsluiting van de Achterdijk in Bunnik voor spitsverkeer naar en van Utrecht blijkt vergeefs geweest te zijn. De voorgestelde spitsknip staat nog steeds in de bestuursovereenkomst van de provincie en de twee gemeenten, over het autoluw maken van het buitengebied. De spitsknip komt ter hoogte van de Marsdijk bij Vechten en het Fort bij Vechten, daarin bevindt zich het Waterliniemuseum. De agrariërs vrezen dat hun bedrijven slechter bereikbaar zullen zijn als de knip er komt. Belangrijk onderdeel van de bestuursoverkomst is een mogelijke ontsluiting van Houten op de A12. Bron: AD/UN, 31-01-2018
 

Samenwerken van grootste belang in ruimtelijke ordening

Nog immer bouwen gemeenten in de provincie Utrecht afzonderlijk van elkaar nieuwe woonwijken en dat zonder echt ver vooruit te kijken. In de provincie Utrecht bouwen de gemeenten nog steeds kleine blokjes weiland vol en elders wordt een weg aangelegd. Als alles dan gereed is, is te zien dat de wijk een paar kilometer van de weg ligt. Hoe de toekomst er uit ziet, denkt men te weten, maar bijvoorbeeld gasloos woningen bouwen zit nog niet tussen de oren. Andere steden en agglomeraties hebben al de winnende strategie; de drie grote steden in de Randstad, maar ook Arnhem/Nijmegen en Eindhoven/Tilburg/Den Bosch is al volop beleid naar een groene toekomst. Dit alles zegt Paul Roncken, provincieadviseur voor ruimtelijke ordening. Er moet een Omgevingswet komen waarin diverse zaken als bebouwing, transport, milieu, et cetera aan bod komen. Amsterdam handelt al daar naar. De laatst dertig jaar bepaalt de markt het reilen en zeilen van de openbare ruimte, het wordt tijd dat de overheid de regie weer in handen neemt, zegt Roncken. Bron: AD/UN, 31-01-2018

Schonere lucht in provincie

In 2016 is de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht enigszins verbeterd, maar voldoet bij lange na niet aan de gestelde eisen van de Wereld Health Organisation (WHO) en de Nederlandse Gezondheidsraad. De lucht in Utrecht voldoet wel bijna aan de normen van de Europese Unie (EU). Fossiele brandstoffen verminderen is noodzakelijk, maar kan alleen met hulp van de staat. Bron: AD/Nieuws, 26-01-2018


Provincie wil houtkachel weg

De provincie Utrecht zint in navolging van de stad Utrecht op maatregels de overlast en luchtvervuiling door rook uit houtkachels aan te pakken. Vooral houtkachels van particulieren zijn het doelwit van de provincie. Hoe Provinciale Staten dat willen doen is nog niet vastgesteld. De stad wilde al strengere maatregels voor houtkachels in nieuwbouwhuizen. PS willen in de plannen de luchtkwaliteit te verbeteren, vooral de nadruk leggen op maatregels in de agrarische sector en in het verkeer. De plannen Die PS opstellen, zijn strenger dan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Bron: AD/Nieuws, 25-01-2018


Warm water door daglicht

Vanaf deze week krijgt zwembad Den Hommel elektriciteit en warm water uit daglichtenergie. Ook als de zon niet te zien is, wordt energie opgewekt met het nieuwe panelensysteem. Ook het zwembadwater wordt verwarmd met het daglichtpanelensysteem. De panelen bevinden zich op het dak en aan de gevel van Den Hommel. Het geheel beslaat een oppervlak van 400 vierkante meter. Utrecht bespaart de uitstoot van circa 40 ton kooldioxide (CO2). Dat komt overeen met de CO2-opname van 20.000 bomen. Bron: AD/UN, 23-01-2018
 

Milieudefensie in hoger beroep voor gezonde lucht

Vandaag, dinsdag 23 januari, kondigt Milieudefensie aan in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank van 27 december 2017 in de zaak voor gezonde lucht. Vorige maand stelde de rechter dat Nederland de Europese normen voor luchtkwaliteit schendt, maar dat dit de staat niet te verwijten valt. “Iedereen heeft het recht gezonde lucht in te ademen en de staat is verplicht daarvoor te zorgen en moet zich aan de wet houden”, zegt Anne Knol, campagneleider duurzame mobiliteit bij Milieudefensie. Nederland voldoet nog immer niet aan de wet. “De staat heeft jarenlang de tijd gehad om effectieve maatregels te nemen. Intussen blijven mensen letterlijk ziek worden door dit falende overheidsbeleid”, zegt Knol verder. De uitspraak van december 2017 was opmerkelijk, daar de rechtbank MD in september 2017 nog recht gaf in een spoedprocedure. Bron: AD/Nieuws, 23-01-2018
 

#UtrechtKiest over kosten Uithoflijn

De Utrechtse politiek zou nog voor de raadsverkiezingen klaarheid moeten verstrekken over de extra uitgaven die de Uithoflijn benodigd. Dat zeggen politieke verslaggevers Diane Hoekstra en columnist Wouter de Heus in de derde uitzending van de politieke podcast #UtrechtKiest. 
Bron: AD/UN, 23-01-2018
 

Nanotechnologie verwarmd zwembad Den Hommel

Op het dak en aan de gevel van zwembad Den Hommel is een HONE-systeem aangebracht. Met dit systeem wordt niet alleen elektriciteit opgewekt, maar ook het zwemwater verwarmd. Ook als de zon achter de wolken is, werkt het systeem en het is uniek in Nederland. Op donkere dagen kan de nanotechnologie ook hoge temperaturen realiseren. De omvang en grootte van het systeem is 400 vierkante meter.
Bron: DUIC, 22-01-2018


Bouw van scherm A12 start in mei

De bouw van de omstreden geluidswal langs de A12 tussen De Meern en Woerden gaat in mei aanstaande beginnen. Dat laat de gemeente Utrecht weten. Woerden heeft gepoogd, tot aan de Raad van State, het bewuste scherm tegen te houden. Het geluidsscherm moet in 2022 gereed zijn. Het ding is 12 meter hoog en 800 meter lang en komt bij Harmelen (gemeente Woerden). Dat is goed nieuws voor de bewoners van de wijk Veldhuizen in De Meern (gemeente Utrecht). Het is slecht nieuws voor de stad Woerden op wiens territorium de wal komt te staan. Eer er begonnen kan worden met de bouw van de geluidswal, moeten eerst nog provincie, Rijkswaterstaat en Woerden de benodigde vergunningen afgeven en dat gebeurt de komende maanden.

Bron: AD/UN, 20-01-2018


Nieuwe manier inchecken bij tramhalten U-OV

Tot begin februari aanstaande worden 203 incheckpaaltjes bij alle tramhalten vervangen door nieuwe exemplaren en ook komen er kaartjesautomaten te staan, zodat de trambestuurders geen kaartjes meer op de tram hoeft te verkopen. Met de nieuwe incheckpaaltjes kunnen passagiers ook contactloos met de pinpas betalen. In bepaalde winkels en supermarkten is dat al mogelijk. Of deze betaalmanier ook op de bussen kan, is nog niet goed duidelijk, volgens een woordvoerder van U-OV. Uiteraard wordt onderzoek verricht. Bron: AD/UN, 19-01-2018


Afspraak met fruittelers

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, provincie Utrecht en de Nederlandse Fruittelers Organisatie hebben voor een nieuwe periode afspraken gemaakt over de inzet van gewasbeschermingsmiddelen die het oppervlakte – en grondwater kunnen vervuilen. “Zo maken we fruittelers bewust van de invloed van hun gebruik van hun middelen op de waterkwaliteit”, zegt Guus Beugelink van de Stichtse Rijnlanden.

Bron: AD/UN, 19-01-2018


Energiefonds Utrecht

Vandaag, vrijdag 19 januari, lanceert het Energiefonds Utrecht in het nieuwe clubhuis van Kampong de uitbreiding van de stad naar de provincie Utrecht. Bij dit initiatief van de regionale overheid kunnen bedrijven en instellingen die met duurzame productie aan de gang willen, maar geen lening bij hun bank krijgen. Het clubhuis van Kampong is deels uit het fonds gerealiseerd. Bron: AD/UN 19-01-2018


Houten wederom Fietsstad van Nederland

Voor de tweede keer is Houten Fietsstad van Nederland. In 2008 kreeg het 50.000 inwoners tellende dorp die titel en nu in 2018 is het weer raak. Blijkbaar is het nergens beter fietsen dan over de paden in het Utrechtse dorp. Staatssecretaris voor Infrastructuur, Stientje van Veldhoven is uitgenodigd de prijs te komen uitreiken. Verkeerswethouder Kees van Dalen is dan ook apetrots op de titel Fietsstad 2018. Er wordt van alles gedaan aan de fietsinfrastructuur in Houten. Onder het perron van station Houten zie je het al: er is daar een fietstransferium voor 3000 stalen rossen. Ook Fietsersbond directeur Saskia Kluit ziet in Houten een zeer goed voorbeeld hoe het fietsen gestimuleerd kan worden.
Bron: AD/UN, 17-01-2018
 

Voor leefstraat eerst goed overleggen

Utrechters die een leefstraat in hun buurt willen, doen er goed aan eerst met hun tegenstribbelende buren een goed gesprek te voeren. Nieuwe regels hameren op bereikbaarheid, parkeerruimte en draagvlak. En wat voldoende draagvlak is, wordt van geval tot geval bekeken, is de mening van een woordvoerder van de verkeerswethouder.
Bron: AD/UN, 17-01-2018
 

Randstad wil dringend lightrail

Verkeerswethouders van grote steden in de Randstad, waaronder ook de Utrechtse verkeerswethouder Lot van Hooijdonk, luiden de noodklok. Investeert het, sinds eind oktober 2017 zittende, kabinet niet fluks in lightrail, dan slibt de Randstad dicht, zeggen de wethouders in een opiniestuk in de NRC. Lightrail is een combinatie van trein, tram en metro. De aanleg van lightrail loopt vertraging op, daar de steden en het ministerie van infrastructuur onvoldoende geld kunnen bijdragen. De Randstad dreigt dicht te slibben door de fikse toename van het aantal inwoners: de eerstvolgende jaren komen er circa 700.000 mensen bij. Autofiles vergen zo’n 3,7 miljard euro per jaar. Openbaar vervoer is de oplossing, vinden de wethouders en de aanleg gaat naar hun zin niet snel genoeg. Bron: AD/UN, 17-01-2018
 

Aanleg Uithoflijn fors duurder

Er is zeker 30 miljoen euro extra nodig om de totstandkoming van de Uithoflijn niet verder te vertragen. Er is een miljoen euro extra nodig om de tramremise in Nieuwegein af te bouwen en is er nog 20 miljoen euro extra nodig voor beheer en exploitatie. De financiële puzzel is zeer complex De volledige exploitatie kan in 2018 niet gestart worden.
Bron: AD/UN, 16-01-2018 
 

Fietstunnel komt er wellicht niet

De provincie Utrecht lijkt niet dadelijk van zins de Fietsersbond tegemoet te komen in zijn wens een fietstunnel aan te leggen bij een nieuwe kruising langs de provinciale Laagravenseweg in Nieuwegein. Naar de gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof zegt, weegt de hoeveelheid geld, ruim vier miljoen euro, niet op tegen het verwacht toekomstige gebruik van de fietstunnel. De Fietsersbond vindt dat de provincie het aantal wielrijders onderschat en is tegen de aanleg van de nieuwe kruising, die het bedrijventerrein De Liesbos bereikbaar moet houden.
Bron: AD/UN, 16-01-2018
 

Stationsgebied wil schone bevoorrading

Bedrijven en instellingen, gevestigd in het Stationsgebied in Utrecht, zien graag dat hun bevoorrading van goederen vrij wordt van uitstoot van schadelijke stoffen. Daartoe heeft de Green Business Club Utrecht Centraal, waar de desbetreffende bedrijven en instellingen lid van zijn, een intentieverklaring ondertekend met de gemeente Utrecht. Ze gaan gezamenlijk de mogelijkheden bespreken en onderzoeken voor schoon, slim en efficiënt goederentransport in het Stationsgebied. Bundeling van goederenstromen en inzet van schone transportmiddelen zijn optioneel. Voorts is het idee gezamenlijke afleverpunten, zogeheten hubs, aan de rand van het Stationsgebied te creëren. Vanuit de hubs vinden verder transport en bevoorrading plaats naar bedrijven met behulp van een fietskoerier of elektrisch transportmiddel. Verkeerswethouder Lot van Hooijdonk (GL) is zeer tevreden over de afspraak en vindt het een goed initiatief. Bron: AD/UN, 15-01-2018


Fietsverbod

Op de Vismarkt in de Utrechtse Binnenstad geldt vanaf vandaag, zaterdag 13 januari een fietsverbod. Met goed weer hoeft het bedienend personeel op de terrassen geen hinder meer te ondervinden van de voorbij razende fietsers op hun stalen rossen. Het fietsverbod geldt alleen in het weekeinde. Bron: AD/UN, 13-01-2018

 

GroenLinks nu groter dan D66

Wellicht is het een voorbode voor de aanstaande raadsverkiezingen in maart, maar feit is wel dat GroenLinks de voorbije jaren D66 voorbij is gestreefd in het aantal partijleden in de stad. Wellicht speelt het ‘Jesse Klaver-effect een rol. De GL-fractievoorzitter in de Tweede Kamer won met zijn partij 10 zetels. Het Utrechtse ledental van GL staat op 2206 en dat van D66 op 1864. Lange tijd was D66 groter dan GL.

Bron: AD/UN, 13-01-2018

 

Galecop start met bouw zonnepanelenpark

Over anderhalve maand begint de aanleg van het zonnepanelenpark in Nieuwegein. Het is het eerste grootschalige zonnepanelenpark in Midden-Nederland. Bewoners van omliggende woonwijken kunnen dan duurzame en schone stroom inkopen. Het bedrijf Solarpark Galecop heeft aan de rand van de Nieuwegeinse wijk Galecop, nabij het verkeersknooppunt Oudenrijn, grond van de gemeente gehuurd. Inmiddels is de constructie in aanbouw waarop de zonnepanelen bevestigd worden. Bron: AD/UN, 13-01-2018

 

Utrechtse fietsen nu ook op T-shirts te koop

De Utrechter Martin Minjon, in Nieuwegein wonend, timmert aan de weg met fietsposters en ansichtkaarten van fietsen in Utrecht. Sinds enige tijd is er ook het Utrechtse Fiets T-shirt, met daarop strak vormgegeven een stalen ros, de Domtoren en het stadswapen. Uiteraard zijn de shirts in diverse kleuren te koop. Bron: AD/UN, 13-01-2018

 

Hof van Cartesius

Wethouder Jeroen Kreijkamp (D66) opent vandaag, vrijdag 12 januari om 16.30 uur, het Hof van Cartesius. Dat is een creatieve en op de circulaire economie gebaseerde broedplaats aan de Vlampijpstraat in de naar René Descartes (1596 – 1650) genoemde Cartesiusdriehoek. Via een crowdfundingactie werd geld ingezameld en begin 2017 startte de bouw. Negentig procent van de bouwmaterialen is afkomstig van sloop en recyclering. Het Hof van Cartesius is daarmee een voorbeeld voor duurzaam en ‘circulair’ bouwen. Bron: AD/UN, 12-01-2018

 

Opnieuw actie voor groenere Langerakbaan

De Langerakbaan in Leidsche Rijn heeft nog immer maar aan één zijde bomen, ondanks verschillende acties van bewoners voor meer groen. Ze trekken wederom aan de bel en dat al voor de derde keer. Al in 2009 dienden de bewoners van de Langerakbaan een plan in voor bomen aan de kant die nog niet van bomen voorzien is. Bewoner Jorine Boogaard wil dat Utrecht zich houdt aan de afspraak dat de Langerakbaan een laan wordt, met aan weerszijden een bomenrij. Bron: AD/UN, 11-01-2018
 

Lust voor het oog

In de provincie Utrecht zijn 10 bomen zó bijzonder dat ze het predicaat ‘Boom van de Ereklasse’ gekregen hebben. Die bewuste bomen behoren tot de dikste, mooiste of oudste exemplaren in de provincie. De Bomenstichting kiest uit alle 12.000 Nederlandse monumentale bomen, per provincie, de meest unieke exemplaren. In Utrecht zijn dat onder meer de Japanse notenboom in de Oude Hortus in de Utrechtse Binnenstad en de paardenkastanje op het Zusterplein in Zeist. Maar ook in Lopik, Vianen, Schalkwijk, Amerongen, Achterberg en Amersfoort staan bijzondere bomen. Gewis, een lust voor het oog! Bron: AD/UN, 09-01-2018 
 

PVV wil milieuzone opheffen

Als op 21 maart aanstaande de PVV een wethouderspost zou krijgen, dan zou Henk van Deún wethouder veiligheid worden en sowieso de milieuzone opheffen. Ook de stadsboulevards zouden dan weg moeten. Van Deún is geboren en getogen Utrechter, ex-politieman en lijsttrekker voor de PVV in de Domstad. Wat de huidige milieuwethouder van GroenLinks, Lot van Hooijdonk, met de nodige moeite opgebouwd heeft, denkt de PVV weer af te kunnen breken en dat met alle consequenties van dien. Bron: AD/UN, 09-01-2018
 

Utrecht mist ruim 600 voetbalvelden aan groen

Volgens actievoerder Ben van Diest mist de stad Utrecht ruim 600 voetbalvelden aan groen; dat komt overeen met ruim 3 vierkante kilometer. Van Diest probeert de communale politiek zover te krijgen dat ze zijn plan voor een park bij Leidsche Rijn Centrum willen steunen. Want ‘Park Overtuin’ moet er komen, vindt hij. Bron: AD/UN, 06-01-2018
 

Utrecht wil regels voor houtkachel

Utrecht wil het stoken van hout in houtkachels aan banden leggen en aan regels binden. Milieuwethouder Lot van Hooijdonk hoopt daarmee de stadsbevolking beter te kunnen beschermen tegen overmatige roetuitstoot door de houtkachel van de buren. Bron: AD/UN, 06-01-2018
 

Grootste fietsenstalling alweer te klein

Utrecht blijft op zoek naar meer plaatsen rond het Centraal Station waar fietsenstallingen gebouwd kunnen worden. Ook na de opening van de nieuwe Knoopstalling eind maart 2018 en de totstandkoming van de Stationspleinstalling – de grootste fietsenstalling wereldwijd – eind 2018, zijn er op termijn nieuwe stallingsplaatsen nodig. Dit liet wethouder Victor Everhardt weten tijdens een rondleiding door de nieuwe Knoopstalling. Die stalling is bedoeld voor 3000 stalen rossen. Deze stalling is te vinden aan de westzijde van Utrecht CS. Bron: AD/UN, 05-01-2018
 

Gebruik OV-fiets gestegen

In 2017 is een recordaantal ritten van 3.200.000 ritten gereden met de bekende blauw-gele OV-fiets. De vraag naar deze huurfiets van NS is met een derde gestegen ten opzicht van 2016. De OV-fiets is met afstand van andere fietsverhuurders de populairste deelfiets hier te lande. Er hoeft geen abonnementsgeld van 10 euro per jaar meer betaald te worden, sinds 1 januari 2017. Ook in Utrecht is de OV-fiets zeer populair. Bron: AD/UN, 05-01-2018


Iedereen blij met nieuwe looproute

De gisteren geopende looproute tussen Utrecht Centraal en de Moreelsebrug valt bij zeer velen in de smaak. “Geniaal” en “Daar ben ik heel blij mee”, zijn veel gehoorde woorden van  passanten van en naar hun werk. De looproute ligt op 7,50 meter hoogte langs de westkant van het Centraal Station. De plantenbakken zijn in aanleg, maar het Forum, zoals de verhoogde looproute genoemd is, begint steeds meer vorm te krijgen. Je hoeft dus niet meer om het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs heen via de Croeselaan. Voor wie goed bekend is met het Beatrixgebouw: er is ook een looproute binnen dit gebouw en je loopt er beschut tegen weer en wind, wel zo fijn. Bron: AD/UN, 05-01-2018
 

Nieuwe looproute

De nieuwe looproute tussen Utrecht Centraal en de Moreelsebrug gaat vandaag, donderdag 4 januari 2018 om 09.30 uur open voor publiek. Onder deze nieuwe looproute wordt de Knoopfietsenstalling gerealiseerd. Die nieuwe stalling heeft plaats voor 3000 stalen rossen. De nieuwe looproute loopt vanaf de uit/ingang van Utrecht Centraal aan de Jaarbeurszijde en het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in de richting van de Moreelsebrug en het hoofdkantoor van de Rabobank. Bron: AD/UN, 04-01-2018