Contact | Sitemap | Route | 

Stadsmilieunieuws oktober 2017

 

Minder fietsen in Hollandse en Vlaamse Toren

De plinten (ondergevels van gebouwen of winkels) van de steegjes Hollandse en Vlaamse Toren bij TivoliVredenburg, moeten levendiger, aantrekkelijker en anders ingericht worden. Dat schrijft het Utrechts college na een motie van meer politieke partijen. Er wordt onder meer bekeken of er extra horeca en terrassen kunnen komen. Ook wil men meer ruimte voor rijwielen inpassen. Bron: DUIC, 31-10-2017
 

Nieuwe windturbines in Culemborg

Niet direct in de stadsregio Utrecht, maar toch van belang: ook Culemborg krijgt er nieuwe windturbines bij. Dat besloten b en w van de stad aan de Lek. Wel gelden er voorwaarden: inwoners moeten voor de helft eigenaar kunnen worden en moeten lusten en lasten eerlijk verdeeld worden. Het college hoopt dat als de Culemborgers zelf ook profijt hebben, zij eerder voor de komst van turbines zullen zijn. Windkracht is wat het college van Kuilenburg betreft, de oude naam voor Culemborg, noodzakelijk om de stad energieneutraal te maken en dat moet in 2040 een feit zijn. Bron: AD/UN, 31-10-2017
 

Licht kan uit

In het Griftpark, pal ten noordoosten van de Binnenstad, bevindt zich een stoplichtknop zonder verkeerslicht in de buurt. Waarom eigenlijk? De heuvel in dat stadspark is een populaire plaats om sterren te bewonderen, maar op die heuvel staan lampen die fel schijnen voor de veiligheid. Druk je op de knop, dan gaat het licht een kwartier uit en kan je de sterren beter in ogenschouw nemen. Bron: AD/UN, 31-10-2017
 

Asbest opruimen in Nieuwegein

Als gevolg van een brand op een bedrijventerrein in Nieuwegein, ondervinden veel bedrijven op de Liesbosch en Laagraven veel hinder van het wegruimen van asbest na een fikse brand. Asbest kan, zoals bekend stofdeeltjes die gevaarlijk voor de longen kunnen zijn. Met man en macht heeft men het asbest in de omgeving opgeruimd. 
Bron: AD/UN, 31-10-2017
 

Dichtbij werk wonen vaak irrealistisch ideaal

In de provincie Utrecht dreigt een tweedeling te ontstaan tussen werken en wonen. Gerlof Rienstra, econoom en onderzoeker, waarschuwt daarvoor. Er werd onderzoek verricht naar de economische situatie van de provincie ‘Utrecht plus’, de provincie, aangevuld met het Gooi, de Vechtstreek en de Foodvalley (Barneveld en omliggende gemeenten). Onder meer valt nog het nodige te verbeteren aan het openbaar vervoer in het hele gebied. Bepaalde dorpen en buurtschappen zijn heel niet zo goed bereikbaar, zowel onderling als met de grotere dorpen en steden. Bron: AD/UN, 31-10-2017

Geen verkeerslicht op nieuwe rondweg

Utrecht heeft het plan voor de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) openbaar gemaakt. Vanaf vrijdag 3 november t/m donderdag 14 november kan iedereen op dit plan reageren. In het nieuwe plan verdwijnen alle verkeerslichten. Het verkeer gaat nu nog via rotondes de NRU op en af. Ook wil Utrecht bij iedere rotonde een tunnel voor doorgaand verkeer en het blijft een weg met twee rijbanen in beide richtingen. De maximum snelheid gaat van 70 naar 80 km/u. Eind 2020 moet met de reconstructiewerkzaamheden gestart worden en eind 2025 moet de NRU/N230 geheel gereed zijn. Bron: AD/UN, 28-10-2017


Pictogram maant fietser aan licht aan te doen

“Zet je licht aan”. Met deze tekst en pictogrammen op verschillende plaatsen op fietspaden in Utrecht, willen ANWB en Team Alert de komende weken wielrijders aanmoedigen hun fietsverlichting te ontsteken, want hierdoor zijn ze beter waar te nemen in het verkeer. Na twee weken beziet men of de actie effect sorteert. In Nijmegen leidde een soort gelijke actie wel tot gedragsverandering. Bron: AD/UN, 27-10-2017


Poortjes Utrecht Centraal definitief dicht

De in- en uitcheckpoortjes op station Utrecht Centraal sluiten maandag 6 november aanstaande definitief. Reizigers en passanten krijgen dan alleen nog toegang tot de stationshal en de perrons met hun OV-chipkaart of een andere geldige vervoerskaart. Wil je iemand ophalen of uitzwaaien, door de stationshal van de ene naar de andere kant willen lopen, of iets willen kopen in een der stationswinkels, dan kun je binnen een stonde weer uitchecken. Dat is op de NS- website te zien. Sinds 2014 hebben de NS al op 71 stations de poortjes gesloten. Bron: DUIC, 26-10-2017


Wacht nog met herinrichting Maliebaan

Bewoners aan de Maliebaan doen de gemeente Utrecht een laatste, dringende oproep, de besluitvorming over de herinrichting van de Maliebaan. Het gaat om de onoverzichtelijke kruising van de lommerrijke weg met de Burgemeester Reigerstraat en de Nachtegaalstraat. Over die kruising wil het Utrechts college al in november een besluit nemen, maar dat bewoonster Liesbeth Heikens en andere Maliebaanbewoners vinden dat er meer onderzoek nodig en er nog veel onduidelijk is, vooral eer de eerste spade de grond in gaat. Bron: AD/UN, 26-10-2017 
 

Mega zonnestad in Arabische woestijn

Saoedi-Arabië bouwt aan de Rode Zee een volledig nieuwe gigantische stad met een oppervlak van 26.500 vierkante kilometer. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman heeft er 425 miljard euro voor uitgetrokken. De stad, voorlopig Neom genoemd, gaat voor de volle honderd procent op zonne- en windenergie draaien. Het land in het Nabije Oosten wil minder afhankelijk worden van olie-export. Nergens  ter wereld wordt per hoofd van de bevolking zo veel schade aan het milieu toegebracht als in de rijke woestijnstaten in het Midden Oosten. Allerlei apparaten en auto’s slorpen in zeer grote mate elektriciteit en benzine op. Die verkwisting van energie leidt tot een ongekend hoge uitstoot van schadelijke broeikasgassen. Zo vervuilen de Verenigde Arabische Emiraten per hoofd van de bevolking bijna een kwart meer dan de USA. De sjeiks zien dus in dat duurzaamheid ook voor hun land van eminent belang is. Bron: AD, 26-10-2017 
 

Milieucentrum Utrecht blijkt niet duurzaam

Bijna 35 jaar gaf het Milieucentrum Utrecht (MCU) de gemeente gevraagd en ongevraagd advies bij milieuvraagstukken. Daar dreigt nu een eind aan te komen: het MCU staat op omvallen. Krap 35 jaar was en is het Milieucentrum een luis in de pels van de stad Utrecht. Drie jaar eerder besloot de Utrechtse raad zonder al te veel omhaal een streep door de subsidie van krap 100.000 euro te zetten. Jaarlijks ontving het MCU, gevestigd aan de Oudegracht in de Binnenstad, de subsidie om als een soort luis in de pels de communale besluiten met een milieukritisch oog te bekijken en te becommentariëren. Het MCU stond ook aan de wieg van veel actie- en bewonersgroepen, zoals die tegen de verbreding van de A27 bij het landgoed Amelisweerd. Bron: AD/UN, 26-10-2017
 

Noodkreet van Milieucentrum

Het Milieucentrum Utrecht (MCU) heeft deze week een brandbrief naar de Utrechtse politiek gezonden met daarin de waarschuwing voor het naderende einde. De directeur van Utrecht Natuurlijk ondertekende ook de brandbrief van het MCU. Utrecht Natuurlijk is een door de gemeente in 2014 opgerichte zelfstandige, maar ook zwaar gesubsidieerde stichting. De Utrecht Natuurlijk-directeur staat achter de noodkreet van het MCU. Volgens directeur Corrie Reijnhout van Utrecht Natuurlijk is hen nooit gevraagd de taken over te nemen en dat zouden ze ook niet willen of kunnen. “We doen ons werk in opdracht van de gemeente, het Milieucentrum is een luis in de pels die kritische vragen stelt of bedenkingen bij gemeentelijke plannen uit. Dat is belangrijk, maar niet voor ons”, aldus Corrie Reijnhout van Utrecht Natuurlijk. Bron: AD/UN, 26-10-2017
 

Kanogids en Milieucentrum

De subsidie voor het Milieucentrum liep nog door tot 2017. Volgens MCU-directeur Roland Pereboom is wel geprobeerd een omslag te maken en zelf meer geld te gaan verdienen. “We zijn een beetje in de rol gedwongen om dingen te gaan produceren die geld opleveren, zoals een kanogids of een vlindergids. Dat is leuk, maar er zijn inmiddels heel veel commerciële partijen die dat ook kunnen en doen. Bovendien blijft er dan steeds minder tijd over voor ons echte, maar meestal onzichtbare werk”. Bron: AD/UN, 26-10-2017
 

Milieuzone in Arnhem nog strenger dan die in Utrecht

De Gelderse provinciehoofdstad Arnhem wil de Binnenstad dichtgooien voor dieselauto’s van voor het jaar 2004. Dat is nog strenger dan de milieuzones in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In Utrecht mogen dieselauto’s van voor het jaar 2001 de Binnenstad niet meer in. De Arnhemse verkeerswethouder Geert Ritsema vindt dat de lucht in de Binnenstad te vies is. Er is berekend dat de maatregel voor een verlaging van 17,5 procent van de uitstoot van roetdeeltjes en een reductie van 10 procent van de uitstoot van fijn stof zorgen. Het aantal milieuzones in Nederland is nu vier steden. Bron: RTV Utrecht, 25-10-2017 
 

Moet Milieucentrum Utrecht (MCU) na 35 jaar stoppen?

Het voortbestaan van het Milieucentrum Utrecht (MCU) is onzeker.
De basissubsidie van de gemeente Utrecht werd in 2016 gestopt. De directeur van het MCU, Roland Pereboom, heeft een persbericht aan diverse media en belangenorganisaties verstuurd. In het persbericht staat onder meer dat er een reorganisatie doorgevoerd is en een nieuwe opzet ontworpen. De reserves zijn echter onvoldoende om het reorganisatieproces af te kunnen ronden en als er niets gebeurt, het MCU genoodzaakt is zijn activiteiten te moeten beëindigen. College en raad van Utrecht krijgen het verzoek om financiële steun. De brief wordt ondersteund door 35 maatschappelijke organisaties die het belangrijk vinden dat het MCU zijn werk kan blijven voortzetten. Het MCU zet zich al krap 35 jaar in voor duurzame projecten in de stad Utrecht en is de Utrechtse organisatie die opkomt voor ecologie, milieu en leefbaarheid in de Domstad. Voor meer info, vraag naar Roland Pereboom, directeur MCU. Mobielnr. 06 222 00 363, e-mail: Roland Pereboom Uiteraard is onze website mcu.nl de moeite van het bekijken meer dan waard. Bron: MCU/Stadsmilieunieuws, 25-10-2017
 

Meerderheid Europees parlement wil af van zomertijd

Het Europees parlement in Brussel en Strassburg wil korte metten maken met het gerommel en gehannes met de klok. Eind maart en eind oktober is het weer raak: eerst de klok eind maart een uur vooruit en 7 maanden later, eind oktober weer een stonde terug. De ‘zomertijd’ duurt liefst 7 maanden en de normale tijd- die vrijwel altijd foutief ‘wintertijd’ genoemd wordt, duurt maar 5 maanden. Steeds meer mensen in Europa zijn die zomertijd en het geklooi aan de klokken en andere uurwerken meer dan spuugzat. De biologische klok, met slaapstoornissen bij de overgrote meerderheid van mensen, raakt danig verstoord. Het idee van een aantal halve gare politici om energie te besparen, is een volslagen wassen neus. Die ‘zomertijd’ is ook nog eens een idee van minder aangename lieden als Hitler, Stalin en Franco. Kort en goed: weg met die stupide zomertijd! Bron: AD, 25-10-2017
 

Geldproblemen voor Milieucentrum

Het voortbestaan van het Milieucentrum Utrecht is onzeker. De organisatie zit in financieel zwaar weer en heeft een brandbrief gestuurd aan de lokale politiek. In die brief staat dat de communale basissubsidie verdwenen is. De daaropvolgende reorganisatie heeft onvoldoende resultaat opgeleverd. Het MCU vraagt daarom extra geld aan het college en de raad. De brandbrief is ondersteund door 35 organisaties die samenwerken met het Milieucentrum Utrecht. Bron: RTV Utrecht, 24-10-2017
 

Auto wassen met regenwater

Sinds enige tijd kunnen bewoners aan de Bankastraat in de Utrechtse wijk Lombok, hun auto’s met regenwater wassen, in plaats van drinkwater uit de kraan. In de bewuste straat zijn zeven regentonnen onder regenpijpen gezet die het regenwater opvangen. Alle straatbewoners kunnen hieruit regenwater tappen. Het initiatief kwam van bewoonster Ellen Visser, die tijdens een lezing over waterproof030 besloot dat het heel anders moest met het gebruik van kraanwater voor zaken die ook met regenwater gedaan kunnen worden. Als het aan Visser ligt, doen meer straten mee aan het opvangen van regenwater.
Bron: AD/UN, 24-10-2017
 

Vervuiling drinkwater drijft prijs op

Als er niets gebeurt aan de lozing van chemische stoffen in het oppervlaktewater, zal de prijs van drinkwater stijgen. Derhalve slaan de waterbedrijven alarm. Een gewraakte chemische stof is GenX. De waterbedrijven moeten steeds harder werken om het drinkwater, waar geen enkel levend wezen, dier, mens en plant, buiten kan, schoon en zuiver te houden. En dat kon de prijs wel eens fiks opdrijven met alle consequenties voor de betaalbaarheid van één der belangrijkste bronnen van leven op Aarde. Zonder goed, zuiver drinkwater geen leven! Bron: AD, 21-10-2017 

 

Felgekleurde deelfiets uit China

Ineens waren ze in de zomer van 2017: deel- en huurfietsen in alle kleuren van de regenboog en alle maten. FlickBike, Hello-bike, Urbee, Swapfiets, Nextbike, et cetera. De felgekleurde deelfiets duikt in grote steden overal op en de ergernis ddarover groeit met de dag bij de uitbaters van de gangbare fietsverhuurders. Die fietsen zijn niemands eigendom en dus ook niemands probleem. De tijd dat de NS het monopolie hadden met de OV- fiets is voor altijd voorbij. De nieuwe bedrijven als oBike en Mobike vervoegen over een oorlogskas van honderden miljoenen Euro’s en zijn in staat in korte tijd vele duizenden fitsen in een stad in te zetten. In Rotterdam start Mobike volgende week en dat bedrijf is 1 miljard euro waard en voorla in China dagelijks miljoenen fietsen uitleent. oBike is een fietsenreus die in 13 landen actief is. De Fietsersbond slaat een en ander met gemengde gevoelens toe. Mensen krijgen echt een hekel aan die deelfietsen als je zelf moet vechten voor een fietsklem, zegt Martijn van Es van de Fietsersbond. Bron: AD, 21-10-2017

 

Zes treinen per uur tussen Houten en Utrecht

Met ingang van de nieuwe dienstregeling op zondag 10 december aanstaande, kunnen treinpassagiers tussen Utrecht Centraal en Houten Castellum zes maal per uur met de trein mee. Tot aan die datum rijden er nog vier treinen per uur tussen beide stations. Met dit feit heeft traject ten zuiden van de Domstad de primeur in de stadsregio. De extra treinen zijn mogelijk door de aanleg van vier sporen tussen Utrecht en Houten. Spoorboekloos rijden zit er echter nog niet in, er rijdt niet exact elke tien minuten een sprinter, zegt Erik Kroeze van NS. Dat heeft van doen met de tweesporige infrastructuur ten zuiden van Houten Castellum. Kijk voor meer info op: www.ns.nl  Bron: AD/UN, 20-10-2017

 

Met bepaalde kleding steun je kinderarbeid

Over duurzame mode wordt het nodige geschreven, maar de boodschap lijkt amper aan te komen. Terwijl de voedselindustrie langzamer hand maar zeker duurzamer wordt, blijft de kledingindustrie wijd achter. De oorzaak is te vinden in het feit dat er drie fasen zijn die mensen doorlopen als ze hun koopgedrag veranderen, zegt  Jorna Leenheer. Lector new marketing bij Avans Hogeschool. Eerst krijgt de klant nieuwe kennis, dan is er de fase waarin de klant er iets bij gaat voelen en pas daarna doet de klant er iets mee. Bij kleding kopen blijft de klant in die eerste twee fasen hangen, aldus Jorna Leenheer. Er zijn vijf labels van A tot en met E. Bekende kledingbedrijven en merken vallen in de labels C, D en E. Bedrijven als C&A, Zara, Zeeman en Birkenstock vallen in label C en dat is redelijk. Maar Primark, HEMA, Adidas, Coolcat, Nike en Hunkemöller rangeren in label D. In label E vallen onder meer Versace, Van Haren, de Bijenkorf, Wehkamp, Action en Wibra. Je ziet aan een T- shirt niet hoe het gefabriceerd is, zegt Noor Veenhoven van kledingplatform Project Cece. Met bepaalde kledingmerken steun je – wellicht ongewild—kinderarbeid en milieuvervuiling. Ungut also! 

Kijk ook op het online modeplatform www.projectcece.nl 

Bron: AD/UN, 20-10-2017

 

City Service Bike

De City Service Bike is een lease-e-bakfiets  die gereed staat in een parkeergarage aan de rand van de Utrechtse Binnenstad. Monteurs van deelnemende bedrijven, zoals Coca Cola, Douwe Egberts en KPN, zetten hun bus in de parkeergarage, laden hun spullen op de bakfiets en fietsen zo de Utrechtse Binnenstad in. Utrecht steunt de proef, die in mei 2017 begon. Voor één stop in de Binnenstad leverde de overstap op een bakfiets weinig op. Maar voor deelnemers die vaker de stad in moesten, scheelde de bakfiets 4 procent in de kosten en tot 18 procent in tijd. Coca Cola is het meest enthousiast. Dat bedrijf rijdt inmiddels ook in Antwerpen met een elektrische bakfiets voor het serviceonderhoud van frisdrankenmachines. Bron: Vogelvrije Fietser nr. 4, 19-10-2017
 

Fietsproef Flo met half jaar verlengd

De pilot met de groene golf op de Amsterdamsestraatweg, de zogeheten Flo, is met zes maanden verlengd, meldt de gemeente Utrecht. Wie op de 5 kilometer lange Straatweg 18 km/u fietst, kan in principe met gemak doorfietsen en hoeft niet meer te wachten voor een rood verkeerslicht. Wielrijders reageerden positief op de proef. Flo werkt als volgt: op het tracé staan radarpanelen die de snelheid van fietsers meten. Die radar communiceert met de verkeersregelinstallatie en berekent daardoor hoe hard je moet fietsen om het groene licht te halen. Via icoontjes op het paneel krijgt de wielrijder instructies. Ziet je de haas, dan fiets je harder, een duim houdt in de snelheid vast te houden. Een schildpad betekent langzamer fietsen en een zittende koe houdt in dat je het groene licht niet haalt. Het initiatief komt van het Utrechtse innovatiebureau Springlab. De fietsers vinden Flo een leuk en nuttig idee. Springlab werkt nu ook aan een systeem om ook groepen wielrijders te herkennen in plaats van individuele fietsers. Bron: AD/UN, 19-10-2017
 

Verbreding A27

De verbreding van de A27 tussen Utrecht en Eemnes en van de A1 tussen Eemnes en Bunschoten is vol met onzichtbare maatregels om omwonenden, automobilisten en natuuractivisten tevreden te houden. Veel bomen zijn geveld, desondanks speelt natuurbehoud ook een belangrijke rol bij het verbredingsproject van de beide autobanen. Voor dat de werkzaamheden aanvingen, zijn ecologen in de weer geweest in de bermen van de snelwegen om te inventariseren wat er aan dieren en planten leeft. Doel van Rijkswaterstaat (RWS) is zoveel als mogelijk de natuur te herstellen. We zullen zien. Bron: AD/UN, 19-10-2017
 

Regels helivluchten aangepast

De provincie Utrecht zal voortaan meer rekening houden met natuur- en milieuwaarden, de aanwezigheid van stiltegebieden en bijzondere flora- en faunagebieden. Dat was het antwoord van Gedeputeerde Staten van de provincie op vragen van GroenLinks over de helikoptervluchten in de nabijheid van Abcoude. Bewoners van het dorp, onder de rook van Amsterdam, klaagden over geluidsoverlast. Helikopters vliegen met fikse regelmaat boven Abcoude. De communale politiek keerde zich al vaker tegen de helikoptervluchten. Bron: AD/UN, 19-10-2017
 

Plaats voor nog 1600 fietsen

De nieuwe Stationspleinstalling, die in 2018 de grootste fietsenstalling ter wereld moet worden, is nu al geregeld vol. Maar er is hoop: vandaag, donderdag 19 oktober, komen er 1600 plaatsen bij. De stalling moet uiteindelijk 12.500 rijwielen een plaats bieden. Bron: AD/UN, 19-10-2017
 

Woerden vreest gasboringen

Inwoners van Woerden vrezen grootschalige gasboringen in het Papekopveld onder de woonwijk Molenvliet in het westen van de Utrechtse kaasstad. De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen bezocht de plaats des onheils en hoort de bezwaren van de wijkbewoners aan. Het gaat om een heel klein gasveld met ongeveer een miljard kuub gas. De boorlocatie bevindt zich net ten zuiden van de autobaan A12. Vanaf dit punt wil gasbedrijf Vermillion via een 800 meter lange pijp gas winnen uit twee kilometer diep gelegen lagen, exact onder de wijk Molenvliet met 10.000 inwoners. Van Zutphen zegt de onrust te begrijpen. We weten wat er in de provincie Groningen aan de hand is. Verzakkingen van de bodem met alle consequenties van dien. Denk maar aan scheuren in de muren van huizen et cetera. De commotie bij de bewoners is nog lang niet ten einde: het Canadese mijnbouwbedrijf Vermillion beziet of het na 2019 opnieuw kan kijken naar het gas onder Woerden. Bron: AD/UN, 19-10-2017
 

Natuurlijke oevers

De provincie Utrecht stelt ruim 7,6 miljoen euro beschikbaar voor onder meer de aanleg van natuurvriendelijke oevers, vispassages en het herstellen van beken in hun natuurlijke vorm. Bron: AD/UN, 19-10-2017 

Reizigers positief over testdagen IC om de tien minuten

Treinpassagiers zijn positief over de testdagen met de Intercity’s die iedere 10 minuten rijden. Sinds woensdag 6 september rijdt op het traject Amsterdam CS-Eindhoven elke woensdag een intercity. Naar de NS zeggen zijn die testdagen tot nog toe zonder al te veel problemen verlopen. De eerste evaluatie toont dat er meer zitplaatsen beschikbaar zijn en kortere wachttijden en minder drukte op de perrons. De proef is een preparatie op de nieuwe dienstregeling die half december aanstaande van kracht wordt. Dan kan, als de proef definitief in een echt rijplan wordt omgezet elke dag tussen Amsterdam-Utrecht-‘s-Hertogenbosch en Eindhoven vice versa gereisd worden. Bron: DUIC, 18-10-2017
 

Fietsbereikbaarheid Utrecht beste volgens universiteit Groningen

Binnen een half uur kun je met de fiets in Utrecht vanaf de Domtoren een gebied van 160 vierkante kilometer bereiken, blijkt uit onderzoek van het ruimtelijk expertisecentrum Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen. Utrecht komt daarmee van de onderzochte steden als beste uit de bus. Behalve Utrecht werden ook Groningen, Leiden, Almere, Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen, Leeuwarden en Maastricht aan dat onderzoek onderworpen. Groningen zit Utrecht op de hielen met 159,6 vierkante kilometer binnen een halve stonde met de fiets. Bron: DUIC, 18-10-2017
 

Fietsenstalling bij busstation begin 2018 af

Aanvang 2018 heeft Utrecht Centraal er nog een fietsenstalling bij met een goede 3000 fietsenrekken. Dat is dus de Knoopfietsenstalling, die in de nabijheid van de Knoopkazerne staat.. De bedoelde stalling bevindt zich tussen het busstation Jaarbeurszijde, Rijkskantoor De Knoop en de Moreelsebrug. De Knoopstalling is een lange smalle stalling met rekken in de langsrichting. Rekken in de breedte zorgt voor doodlopende paadjes en dat is onoverzichtelijk en onveilig. Kijk voor meer info op: cu2030.nl. Bron: AD/UN, 17-10-2017 
 

Voormalige vliegbasis blijft vooral natuurpark

De voormalige vliegbasis Soesterberg, al sinds de nodige jaren Park Vliegbasis Soesterberg, blijft vooral natuurpark. Grote evenementen en festivals zijn wellicht in de toekomst niet meer mogelijk. Ook verdere openstelling ligt niet in de verwachting. De nieuwe eigenaar, Utrechts Landschap, zet natuurbeheer met stip op nummer 1. Bron: AD/UN, 17-10-2017 
 

Opening Knoopstalling zorgt voor 3000 fietsenrekken extra

De Knoopfietsenstalling krijgt vorm, deze langwerpige stalling is begin 2018 gereed voor gebruik. Met de ingebruikname komen nog eens 3000 fietsenrekken erbij in het Stationsgebied. Hier check je ook in en uit met je OV-chipkaart, net als in de Jaarbeurspleinstalling. De Knoopstalling telt 3 etages en wordt aangesloten op het P- routesysteem. Ook komt er een elektronisch systeem dat aangeeft hoeveel plaatsen er nog vrij zijn. Bronnen: DUIC en CU2030, 16-10-2017
Kijk voor meer info op: cu2030.nl
 

Utrecht krijgt symbolen op fietspaden

Enkele fietspaden in Utrecht krijgen eind oktober symbolen op het wegdek waarmee fietsers opgeroepen worden hun fietslicht aan te zetten. Volgens de ANWB neemt het gebruik van fietsverlichting hiermee toe van 4 op de 10 naar krap 6 op de 10. Vooral in de grote steden blijken veel jongvolwassenen, zoals in Utrecht, hun fietslampen niet in orde te hebben en dat levert gevaarlijk situaties op. Den Haag is de eerste stad waar de proef uitgerold is, eind oktober volgt Utrecht. Bron: DUIC, 16-10-2017

Laatste hand aan nieuwe spoorbrug

Eindelijk dan toch begint het er op te lijken: bruggenbouwers zijn druk in de weer de laatste hand te leggen aan de nieuwe spoorbrug die in november aanstaande op haar plaats gereden wordt. Dat is naast de gele wegbrug over het Amsterdam Rijnkanaal In Utrecht. Het 3000 ton wegende bouwwerk moet in de zeer nabije toekomst meehelpen het drukke treinverkeer tussen Utrecht en Woerden te kunnen verwerken. De spoorverbinding tussen Woerden en de Domstad is dan bijna viersporig. Die infra kan zich meten met wat elders in Europa al sinds jaar en dag Gang und Gäbe ist. Bron: AD/UN, 14-10-2017
 

Nog geen nieuwe planning Uithoflijn

Verkeerswethouder Lot van Hooijdonk (GL) komt over niet al te lange tijd met een nieuwe planning voor de ingebruikname van de Uithoflijn. Tijdens het vragenuur op het stadhuis liet de wethouder dat aan de raad weten. Onlangs werd bekend dat de tramlijn niet in juli 2018 volledig gereed voor gebruik is, ook niet met kunst- en vliegwerk. Weliswaar is de infrastructuur her en der al klaar, maar complexe bouwprojecten schuiven de eindoplevering van de tramlijn verder op. Er wordt wel getracht een datum te noemen waar op ‘gekoerst’ worden kan. De dubbelgelede bussen van lijn 12 blijven voorlopig nog wel even rijden. Opa en oma willen ook graag met die tram mee tussen Uithof en CS. Bron: AD/UN, 13-10-2017
 

Utrecht gasloos maken is hels karwei

Wil Utrecht in 2050 helemaal gasloos zijn, dan moet de stad de komende 33 jaar circa 5 huizen per week volledig moeten ombouwen. De flat aan de Henriëttedreef in Overvecht doet dienst als proeftuin voor het gasloos maken van de ganse stad. Op de flat met 58 woningen staat inmiddels een proefopstelling met een specifiek soort windturbine. Binnenkort wordt het dak geïsoleerd en krijgt het woongebouw een compleet nieuwe gevel. In die gevel bevinden zich ‘meedenkende’ panelen, die zonlicht opvangen. Ook de binnen- en buitenlucht wordt geregeld. De conventionele centrale verwarming verdwijnt en daarmee is de flat gasloos en energieneutraal. Woningcorporatie Bo-Ex kan je er meer over vertellen. Kijk voor meer info op: boex.nl. Bron: AD/UN, 13-10-2017

Overvecht-Noord als eerste wijk geheel aardgasvrij
Utrecht is begonnen met het aardgasvrij maken van de stad. In Overvecht-Noord, waar het gasleidingnet en de aansluitingen al verouderd zijn, wordt als eerste bij ruim 6600 woningen de gasaansluiting door een duurzamer alternatief vervangen. In 2030 wil de gehele stad aardgasloos zijn. Deze week maakten 14 Utrechtse gemeenten bekend dat ze voortaan aardgasvrije woningen en gebouwen zullen bouwen. De stad Utrecht meldde deze zomer al dat nieuwe huizen en andere gebouwen geen aardgasaansluiting meer krijgen. Bron: RTV Utrecht, 12-10-2017
 

In kleine stappen van gas af

Nederland moet gasloos worden is de mening van de nieuwe regering. Twee inwoners van Utrecht, Henk Steinz en Ingrid van Prooijen willen dat ook, maar in een oud huis is dat heel wat minder gemakkelijk te realiseren dan in een nieuwbouwwoning waar je de nieuwste technische snufjes in verwerken kan. Het tweetal ruilden een nieuwbouwwoning in Lombok zonder gas in voor een ruimer huis uit de jaren 30 van de 20ste eeuw aan de Violenstraat in de Tweede Daalsebuurt. Enkel glas, kierende deuren en ongeïsoleerde muren zijn kenmerkend voor zulke huizen. Henk en Ingrid hebben niet het geld hun huis in een keer geheel te renoveren, dat doen ze stap voor stap. Het duo deelt pogingen minder aardgas te gebruiken in 10 filmpjes op YouTube. Ook de gemeente Utrecht streeft naar gasloos energiegebruik. Bron: AD/UN, 12-10-2017
 

Stichtse Vecht denkt ook aan bouw biomassacentrale

Behalve Utrecht en Zeist wenst ook de gemeente Stichtse Vecht een biomassacentrale. De gemeente bestaat uit de dorpen Maarssen, Breukelen, Loenen en nog een reeks kleine buurtschappen. In of bij welk dorp de centrale komt te staan is nog onbekend. De manier van opwekken van duurzame energie is een der mogelijke maatregels om Stichtse Vecht in 2030 100 procent klimaatneutraal te maken. Een biomassacentrale wekt energie op door bijvoorbeeld houtsnippers te verstoken. In Utrecht en Zeist zijn bewoners bevreesd voor uitstoot van schadelijke stoffen en luchtvervuiling. In Stichtse Vecht zijn bewoners niet gecharmeerd van windturbines en daarom is de wethouder in de vechtgemeente op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor verduurzaming van energieopwekking. Bron: AD/UN, 12-10-2017
 

Landing van eerste elektrisch vliegtuig

Morgen, vrijdag 13 oktober, kunnen mensen bij het Nationaal Militair Museum (NMM) bij Soesterberg getuige zijn van de landing van een volledig elektrisch vliegtuig. Het is de eerste vlucht van een dergelijke machine in het Nederlandse luchtruim. Het elektrische productie- vliegtuig vertrekt vanaf vliegveld Hilversum en landt om 15.40 uur bij het NMM bij Soesterberg. Niet meer op kerosine vliegen, maar elektrisch? De toekomst zal leren wat mogelijk is. Bron: AD/UN, 12-10-2017

Opslag van CO2

De opslag van CO2 is voor het nieuwe kabinet en speerpunt bij het reduceren van de opwarming van de Aarde. Agrariërs kunnen daarbij een handje helpen. KLM laat nu nog ver weg bossen aanplanten, maar de boeren hier te lande kunnen ook CO2 opslaan. 
CO2-opslag op land leidt echter tot weerstand bij de bevolking. Een aantal jaren terug was men zoiets van plan in Barendrecht,  pal ten zuiden van Rotterdam. De lege gasvelden onder de Noordzee bieden wat dat betreft een veel beter alternatief voor CO2-opslag. Onderzeese opslag is echter een dure grap. Twee energiebedrijven trokken zich eerder in 2017 terug uit een project om CO2 op te slaan van een kolencentrale op de Maasvlakte. De nieuwe regering gaat er nu subsidie voor uittrekken en dat vindt Greenpeace de wereld op zijn kop. De kolencentrales blijven open en de bevolking mag via de belasting mee betalen aan de opslag. De industrie is de echte vervuiler en die betaalt niet. Bron: AD, 11-10-2017
 

Tuinen Lombok onderzocht op lood

Circa 60 tuinen in de wijk Lombok worden de komende periode onderzocht op de aanwezigheid van schadelijke stoffen in de bodem.
Aanleiding is de vondst van een hoge concentratie lood in twee tuinen in Lombok. De ontdekking kwam bij toeval aan het licht, tijdens werkzaamheden voor het afwateringsproject Waterproof in Lombok. De communale overheid heeft een cirkel getrokken om de twee desbetreffende ‘besmette’ tuinen. Daar kan dan aanvullend bodemonderzoek plaats vinden. Utrecht houdt er rekening mee dat de aangetroffen vervuiling iets van doen heeft met de in 1986 gesloten lood- en zinkpletterij Hamburger in Lombok. Lombokkers zijn op de hoogte gebracht van de gezondheidsrisico’s die inherent zijn aan een verhoogde loodconcentratie in de grond. Bron: AD/UN, 11-10-2017
 

Stationsgebied kan nog wel wat duurzamer

Krap 60 mensen deden mee aan de wandelsafari in het Stationsgebied tijdens de Dag van de Duurzaamheid op uitnodiging van de Green Business Club. Ontdekt werd dat op het grote dak van de stationshal zonnepanelen ontbreken: die zijn te kwetsbaar, vindt men. Ook bekeek men de duurzame houten bankjes op de perrons van het station. De bezoekers maken ook kennis met het in maart aanstaande te openen restaurant The Green House. Daar kan je over een maand of vijf je eigen menu kiezen en dan zien hoe duurzaam je eet. Bron: AD/UN, 11-10-2017

 

Geen gas meer in nieuwbouw

Veertien gemeenten in de regio Utrecht hebben afgesproken in het vervolg geen woningen met een gasaansluiting te bouwen. Dat werd bekend tijdens de Dag van de Duurzaamheid. De 14 lopen hiermee vooruit op het schrappen van de aansluitplicht, waarvoor een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend is. Met het statement hopen de 14 gemeenten onnodige investeringen in de aanleg van gasleidingen in nieuwbouwwijken te voorkomen. Het besluit van de Utrechtse gemeenten sluit ook aan bij de boodschap van het gisteren gepresenteerde regeerakkoord Van CDA,VVD, D66 en CU, Dat akkoord mikt ook op gasloos wonen. Bron: AD/UN, 11-10-2017
 

Kabinet heeft ons gehoord

Utrecht is blij met het extra geld dat het nieuwe kabinet vrijmaken wil voor onder meer de bereikbaarheid van de stad. Naar burgemeester Jan van Zanen zegt, die de voorbije maanden stevig lobbyde voor Utrecht, heeft politiek Den Haag ‘ons gehoord’. Van Zanen vindt de bereikbaarheid van het Utrecht Science Park (USP) van belang en de erkenning dat de Zuilense Ring (NRU/N230) aangelegd wordt. D66-lijsttrekker Klaas Verschuure is blij dat Utrecht mag experimenteren met goedkopere parkeertarieven voor elektrische auto’s en dat de milieuzone blijft bestaan, zeker met het oog op het feit dat CDA en VVD die willen laten verdwijnen. D66 is minder blij met de verbreding van de A27 bij het landgoed Amelisweerd. Bron: AD/UN, 11-10-2017
 

Geld voor NRU

Het kersverse kabinet van VVD, CDA, D66 en CU wil investeren in de vernieuwing van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Ook wil het kwartet zorgen voor een betere openbaar vervoerverbinding voor het Utrecht Science Park de Uithof. Onderzoek moet uitwijzen of er een station bij het USP moet komen. Ook over de verbreding van de A27 bij het landgoed Amelisweerd zijn de coalitiegenoten het eens: de verbreding gaat door, ondanks felle protesten van inwoners en de milieu- en natuurbeweging in Utrecht. 
Bron: AD/UN 11-10-2017
 

Groenten voor een prikkie

Gistermiddag deed zich een buitenkans voor op het Vredenburg: voor drie euro een zak vol proppen met verse groenten. Op het plein in de Binnenstad stond de hele maandagmiddag een groentekraam van 200 meter lengte met daarin duizenden kilo’s groenten. De kraam gaat de historie in als de langste groentekraam van Nederland. De kraam is neergezet in het kader van de Dutch Agri Food Week (DAFW) die gisteren begonnen is. Het thema van deze week is voedsel en gezondheid. De opbrengst van de groenteverkoop gaat naar de Voedselbank. Bron: AD/UN, 10-10-2017 
 

Duurzaamheid

Het is vandaag, dinsdag 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid. De Green Business Club houdt een wandeling langs duurzame initiatieven in het Stationsgebied van Utrecht, zoals energiezuinige gebouwen. Tussen 12.00 en 13.00 uur kon gewandeld worden met een gids, maar ook zelf er op uit trekken was mogelijk met een routekaart bij de hand. Utrecht wordt steeds duurzamer en beter voor mens, dier, plant en milieu. Maar er is nog immer veel werk aan de duurzaamheidswinkel. Bron: AD/UN, 10-10-2017
 

Overvol busstation Bilthoven wordt aangepast

Het busstation bij het NS station Bilthoven wordt te krap voor het groeiend aantal passagiers. Tijdens de ochtend- en avondspits wordt het steeds drukker met wachtende passagiers en bussen kunnen er amper manoeuvreren. Dat geldt ook voor gelede bussen. Reden voor de gemeente De Bilt het busstation in Bilthoven nog in 2017 aan te passen aan de wassende stroom bus- en treinreizigers. Het comfort wordt onder meer verbeterd. 
Bron: AD/UN, 10-10-2017
 

Uithoflijn

Zal het gelukken in 2018 de gehele Uithoflijn in gebruik te kunnen nemen? Of loopt dit infrastructureel project toch vertraging op door de complexe situatie in het Stationsgebied. De raadscommissie Stad en Ruimte praat hier vanavond over vanaf 22.00 uur. Verschillende partijen zijn teleurgesteld over de dreigende vertraging van de trambaan. 
Bron: AD/UN, 10-10-2017
 

Fietspad gaat weer dicht

Het fietspad op sportpark Parkhout in Nieuwegein gaat voorlopig weer dicht voor wielrijders. Als voetpad kan het pad nog wel gebruikt worden, zij het tijdelijk. De gemeente was al enige tijd met de voetbalclubs Geinoord en VSV Vreeswijk in gesprek over het fietspad dat dwars door hun sportcomplex loopt. De beide clubs voerden enkele weken eerder op een zaterdag actie tegen het splinternieuwe fietspad. De voetbalclubs vrezen dat er brokken van komen als fietsers op trainende voetballers botsen. Onwenselijk dus. 
Bron: AD/UN, 10-10-2017

Hogere prijs op uitstoot CO2

DSM-topman Feike Sijbesma pleit voor een mondiale prijs op de uitstoot van CO2 en dat moet een economische prikkel geven aan bedrijven de klimaatverandering tegen te gaan. Dat zei Sijbesma in het tv-gespreksprogramma Buitenhof. Naar de DSM-directeur zegt, moeten bedrijven nu reeds zich de vraag stellen over maatregels om in de toekomst te overleven. De industrie die nog afhankelijk is van steenkool, hebben niet tijdig omgeschakeld naar duurzame energievormen. Ook de Nederlandse overheid moet veel meer doen tegen klimaatverandering, vindt Sijbesma verder. De emissiehandel levert nog te weinig op, daar de prijzen te laag zijn. Bron: AD, 09-10-2017


Files rond Utrecht te lijf met elektrische fiets

De elektrische fiets is hét transportmiddel om de files rond de stad Utrecht en de drukte in het openbaar vervoer te reduceren. Dat zeggen mobiliteitsexperts, ondernemers, de branchevereniging voor de auto- en fietsindustrie RAI en de provincie Utrecht aan het begin van het nieuwe fileseizoen. Er is een pleidooi voor comfortabele fietspaden, bruggen en fietstunnels. Volgens RAI-zegsman Steven van Eijck zouden de files verdwijnen, als 10 procent van de mensen de auto laat staan en op de fiets of scooter neemt. Bron: AD/UN, 07-10-2017


Kaalslag Amazonewoud is ook Nederlandse schuld

De westerse landen, en daar behoort Nederland ook toe, dragen allen wel degelijk schuld aan de moedwillige ontbossing van het nog immer grote Amazonewoud in Brazilië. Alleen al een relatief klein land als Nederland importeert jaarlijks 9 miljoen ton soja, voornamelijk voor veevoer hier te lande. De sojateelt in het grootste land van Latijn Amerika is uiterst grootschalig en nu al is 60 procent van alle natuur voor onze rücksichtslose voedselconsumptie verwoest. Ontbossing zorgt voor klimaatverandering en we weten wat de catastrofale consequenties daarvan zijn. Het is de hoogste tijd na te denken over de grootte van onze veestapel en daarna te handelen voor een drastisch kleiner aantal boerderijdieren. Bron: AD, 06-10-2017 

 

Bewoners tegen extra brug over Singel

Een groep bewoners van het Willemsplantsoen verwacht niets van een extra voetgangersbrug over de Catharijnesingel en is derhalve een petitie begonnen. De bewoners zeggen dat voor die brug plannen zijn. In de petitie halen ze uit naar onder andere Hotel Karel V. “Hotel Karel V ziet graag op gemeenschapskosten een brug ten behoeve van zijn klantenkring gerealiseerd”, schrijven de bewoners. Hotel Karel V ontkent dat echter. Inmiddels ondertekenden 60 mensen de petitie. Bron: RTV Utrecht, 05-10-2017
 

Eeuwenoude muur valt om in tuin Wijk C

Een eeuwenoude muur in Wijk C in de Binnenstad is gisterochtend om 8 uur omgevallen. De muur grensde aan een tuin aan de Oudegracht en een smalle steeg. Vermoedelijk is de klimop aan de muur een windvanger geweest waardoor de muur omwoei. Dat kon de meterslange muur, die waarschijnlijk uit de 17de eeuw stamt, niet aan en stortte vervolgens in de tuin in. De klimop maakte het steegje tussen de Oranjestraat en de Waterstraat tot een fotogeniek straatje en er was een ietwat mediterrane sfeer. De eigenaren van de tuin, Hilly Smidts en haar partner Ben Nijssen wachten op de verzekeraar om de schade op te nemen. Bron: AD/UN, 05-10-2017
 

Fietsers vinden fietsen op Vismarkt geen probleem

Dat er gefietst mag worden op de as Oudegracht-Vismarkt-Lichte- en Donkere Gaard is voor fietsers heel geen probleem. Dat betoogden insprekers tijdens een Raadsinformatiebijeenkomst in de voorbije week naar aanleiding van het communale voornemen wegens toenemende drukte het voetgangersdomein in de Binnenstad te vergroten en fietsers om te laten rijden. Op de eerder genoemde as krioelen voetgangers en fietsers door elkaar. Maar dat valt allemaal wel mee, vindt een breed scala aan insprekers. De Fietsersbond meldde dat veel fietsers uit eigener beweging al omrijden of rekening houden met de voetgangers op en rond de Vismarkt. Ook bewoners, ondernemers en winkeliers zien geen probleem in het fietsen op de desbetreffende winkelstraten. Fietsen zit in het DNA van de Utrechter en Utrechters zijn eigenwijs genoeg voor een eigen mening, vindt men. Bron: Stadsblad, 04-10-2017
 

Geen citybins voor Vogelenbuurt

Wethouder voor groen, Kees Geldof (VVD) verwacht niets van het voorstel van bewoners uit de Utrechtse wijk Vogelenbuurt. Dat is in het kader van het gescheiden inzamelen van restafval op te halen aan de hand van zogeheten citybins. Dat zijn kleine kliko’s. De bewoners stelden deze kleine bakken voor als alternatief voor de grote ruimtevretende containers. Geldof ziet daar niks in en is bang dat mensen hun afval naast de containers droppen. En daar wil Utrecht nu juist vanaf. De openbare ruimte in de Vogelenbuurt is schaars en de woningtypen zijn minder geschikt voor het werken met grote kliko’s. Bron: Stadsblad, 04-10-2017
 

Utrecht krijgt ecotunnels

Het is de bedoeling dat er twee ecotunnels aangelegd worden aan de oostzijde van Utrecht in het gebied tussen de A27 en de bebouwde kom van De Bilt. Een passage komt onder de Utrechtseweg (N237) ter hoogte van het verdedigingswerk Griftenstein. De andere komt onder de Biltse Rading. De ecotunnels vormen een afronding van een reeks natuurmaatregels dat uitgevoerd is tussen het Kromme Rijngebied, Voorveldse Polder en het Noorderpark. Met de ecotunnels verdwijnen de laatste obstakels voor een goede faunaverbinding. Bron: Stadsblad, 04-10-2017

Vlees noch vis voor Vegetarische Slager
De Vegetarische Slager moet op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de namen van een groot aantal producten binnen een termijn van een half jaar aanpassen. Volgens de NVWA zijn de namen misleidend. Klinkklare nonsens, vindt grondlegger van Vegetarische Slager, Jaap Korteweg. De Consumentenbond reageert, net als de producent verrast op de conclusie van de NVWA. Het probleem ligt in de spelling van woorden: spekjes zijn bij de VS speckjes en kipstukjes worden kipstuckjes. De NVWA ziet een en ander als misleiding. En als er op de verpakking kip of tonijn staat, ziet de NVWA dat als misleiding. Het gebakkelei zal nog wel even voortgaan. Bronnen: AD en RTV Utrecht, 04-10-2017
 

Afdankers van NS nu als geschenk

In een tijdelijke winkel op Utrecht Centraal zijn een week lang allerlei gerecycleerde NS producten te koop, zoals blocnotes van oude vertrekstaten en tassen van oude stoelbekleding uit treinen. De diverse voorwerpen van de NS die in de pop-upstore ‘Afval is Grondstof’ zijn te vinden, zijn getransformeerd tot nieuwe producten en dat heet upcycling. De Nederlandse Spoorwegen willen afval verminderen door voorwerpen een nieuw leven te geven. Behalve tassen en blocnotes zijn uit oud materiaal ook dienbladen en vogelhuisjes gemaakt. Wil je bijvoorbeeld een dienblad met het traject Utrecht-Den Helder met je geliefde stad Zaandam, kopen, dan kan dat in de Utrechtse pop-upstore. In de week dat de winkel open is, zijn de producten 10 procent afgeprijsd. Bron: AD/UN, 03-10-2017
 

NS openen tijdelijke upcycle op Utrecht CS

In aanloop naar de Dag van de Duurzaamheid op dinsdag 10 oktober aanstaande, hebben de Nederlandse Spoorwegen een bijzonder winkeltje ingericht op de perrons tussen de sporen 8/9 en 11/12. Vandaag, dinsdag 3 oktober zijn de pop-ups geopend. Er is gerecycleerd materiaal te koop. Vogelnestjes en notitieboekjes uit oude gele vertrekstaten en tassen uit oude treinstoelbekleding kun je er tegen een schappelijke prijs kopen. Naar de verkopers zeggen, lopen vooral de notitieboekjes als een trein. Bron: DUIC, 03-10-2017
 

Eerste tram rijdt over Uithoflijn

In het voorbije weekeinde is voor het eerst de Uithoflijn bereden door een tram. In de nacht van zaterdag op zondag reed een tram tussen het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) en P+R De Uithof. Het betrof een proefrit om de tram en de gehele infrastructuur te testen. De testen vinden in de nacht plaats en duren vier weken. Wat verderop in 2017 wordt het gehele traject getest. Na de testperiode start de proefperiode. Bron: AD/UN, 03-10-2017
 

Verkoop duurzaam voedsel stijgt sterk

Uit de Monitor Voedsel van de Wageningen Universiteit (WUR) blijkt, dat in 2016 consumenten voor 3,8 miljard euro aan dier- en milieuvriendelijk voedsel te hebben uitgegeven. Dat is 26 procent meer dan in 2015. Het marktaandeel is daarmee gegroeid tot 10 procent, in 2010 was dat nog maar 3,5 procent. Het is al lang geen nichemarkt meer. Bron: AD, 03-10-2017
 

Stationsgebouw afgebroken

De sloop van het uit 1962 daterende stationsgebouw Driebergen-Zeist vond zaterdag 30 september plaats. De firma Beelen brak het kleine gebouw in amper een dag af. Vrijdagnacht voor de afbraak is een loopbrug ingehesen en ook twee liften complementeren de overgang van het ene naar het andere perron en het plein voor het station. Vanaf vandaag, maandag 2 oktober, is een klein wit noodstationsgebouwtje in gebruik genomen, met overdekte wachtruimte, wc en kiosk. De voetgangerstunnel onder de perrons is buiten gebruik genomen en zijn voetgangersbrug en liften voor het reizend publiek vrij. In 2021 moeten station en tunnel onder de N225 tussen Driebergen en Zeist gereed zijn. Bron: AD/UN, 02-10-2017
 

Lijnbussen met aanhangers

Het ziet er naar uit dat over niet al te lange tijd lijnbussen met aanhangers mogen rijden. Dat is te lezen in een voorstel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). De lijnbus met aanhanger is dan circa 23 meter lang. In Duitsland en Zwitserland worden deze bussen al ingezet; in Nederland is dat nog verboden. De combinatie zou tot 30 procent meer vervoercapaciteit opleveren. Hier te lande rijden overigens al veel langer gelede en dubbelgelede lijnbussen in urbane gebieden. In de jaren vijftig van de 20ste eeuw reden er ook lijnbussen met een aanhanger. Als dit type bus de weg op mag zullen de bushalten aan de buslengte aangepast moeten worden. Is dit alles ook iets voor de stadsregio Utrecht? Bron: AD, 02-10-2017