Contact | Sitemap | Route | 

Stadsmilieunieuws augustus 2017Utrechters klagen het meest over zwerfafval en vuilnis

DUIC (De Utrechtse Internet Courant) onderzocht het aantal meldingen die Utrechters deden via ‘Meldingen Openbare Ruimte’. Meldingen kunnen via twitter, WhatsApp of via de Slim Melden Website gedaan worden. De meeste meldingen gaan in de periode oktober 2016 tot en met maart 2017 over afval: verkeerd aangeboden afval, zwerfafval of volle ondergrondse containers. Ook losliggende stoeptegels en defecte lantaarnpalen komen in de top vijf voor. 
In de periode 2015 onderzocht DUIC wat de klachten per wijk waren. De meeste meldingen gingen ook in 2015 over afval. Dit gold voor elke wijk. In de ene wijk evenwel nog meer dan de andere wijk: zo werden in Overvecht hierover de meeste meldingen gedaan, gevolgd door de wijken Zuidwest en Noordwest. In de wijk Leidsche Rijn werd het meeste geklaagd over openbare ruimte, wegen en speelplaatsen en parkeren en groenvoorziening. In de Binnenstad geldt dat voor overlast en het verkeer. DUIC wil van inwoners te weten komen hoe ze overlast, vervuiling en veiligheid in de wijk ervaren en wat hiervoor mogelijke oplossingen zijn. Bron: DUIC, 17-08-2017 
 

Stadsbaantunnel Leidsche Rijn gesloten wegens gebreken

De Stadsbaantunnel bij Leidsche Rijn is sinds ongeveer een week gesloten wegens loslatend beton. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen het noordelijke en zuidelijke deel van Leidsche Rijn. Gemeente Utrecht hoopt binnen enkele dagen te weten wat de oorzaak is en wat er gebeuren moet om de problemen te verhelpen. Aangezien de aannemer die de Stadsbaantunnel opleverde in 2015 is failliet gegaan en een tweede aannemer al eerder afhaakte is het de vraag of de gemeente de te maken kosten kan verhalen. Bron: AD/UN, 16-08-2017
 

Picnic bouwt duurzame distributiehal in Utrecht

De online supermarkt en bezorgdienst Picnic heeft dinsdag 15 augustus het startschot gegeven voor de bouw van een distributiecentrum op Lage Weide. Er gaan circa 500 tot 1.000 mensen werken. Op het dak komen zonnepanelen. Picnic heeft een groeiend aantal klanten, het aantal verdubbelde in het eerste halfjaar tot 65.000 en een nieuw distributiecentrum was dan ook noodzakelijk. Picnic bezorgt de boodschappen met elektrische vrachtwagentjes. Bron: AD/UN, 16-08-2017
 

Start van bouw van The Green House aan de Croeselaan

In september wordt begonnen met de bouw van een circulair paviljoen, The Green House, aan de Croeselaan, bij de Moreelsebrug. Het is niet alleen een horeca- en ontmoetings/vergaderplek maar ook een plaats waar duurzame innovaties getoond kunnen worden. Het gebouw wordt gebouwd van onder andere materialen uit de oude Knoopkazerne en is volledig demontabel. Het paviljoen is een samenwerking van Strukton, Ballast Nedam, Facilicom en Albron. Het is de bedoeling dat het gebouw 15 jaar een bron van inspiratie is voor een nieuwe circulaire economie. In het voorjaar moet The Green House haar deuren al openen. Op de plek van The Green House komt op den duur een ander gebouw te staan. Bronnen: DUIC, 15-08-2017 en Cobouw
 

A28 tussen Rijnsweerd en Den Dolder afgesloten 

Van vrijdag 18 augustus 21.00 uur tot maandag 21 augustus is de A28 afgesloten wegens werkzaamheden. Het gaat om het gedeelte tussen knooppunt Rijnsweerd en Den Dolder. Bron: AD/UN, 15-08-2017

Vlinderstand NL daalt fors door stikstof

Het aantal vlinders in Nederland ondergaat een fikse daling door het overschot aan stikstof. Over een periode van twintig jaar is het aantal met 30 procent gedaald. De hoofdoorzaak is het mestoverschot in de landbouw. De leefomstandigheden van vlinders zijn de voorbije twintig jaar achteruit gegaan. Op de rode lijst van bedreigde diersoorten in Nederland staan 48 vlindersoorten. Daar zijn er al 27 van geheel verdwenen. Stikstofuitstoters zijn de industrie, het verkeer en vooral de landbouwsector. Vooral in die laatste sector moet harder ingegrepen worden. De daling van het vlinderaantal doet zich in heel Nederland voor. Bron: AD/UN, 10-08-2017
 

Elke dag 22 km reizen naar werk

Nederlanders reizen in doorsnee 22,6 kilometer naar hun werk en dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vier van de tien werkende Nederlanders hoeven amper te reizen; ze werken in hun eigen woonplaats. Veel mensen willen dicht bij hun werk wonen en verhuizen liever dan dat ze iedere dag vele tientallen kilometers en tijd verdoen met reizen. Elders in Europa moeten mensen veel meer en langer reizen om naar hun werk te komen. Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat zo’n 75 procent van alle afgelegde woon- werkkilometers per auto gereden worden. In maar 35 van de 388 gemeenten hier te lande werkt meer dan de helft van de inwoners in de eigen woonplaats. De fiets wordt voor 6 procent gebruikt, vaak voor ritten tot 7,5 kilometer. Bron: AD/UN, 10-08-2017
 

UIT festival beteugelt fietsstromen

Vanaf aanstaande maandag krijgt Utrecht weer een fikse lading nieuwe studenten die beginnen aan de Utrechtse Introductie Tijd (UIT) De organisatie neemt maatregels om de fietsstroom dwars door de stad in te tomen. Ieder jaar is het weer raak: er moeten verkeerd gestalde stalen rossen verwijderd en naar opslagdepots gebracht worden. Vooral de Binnenstad en de oude wijken rondom krijgen veel jong volk over de vloer met al die fietsen. Bron: AD/UN, 10-08-2017
 

Eindelijk rust op straat

Bewoners van de Griftstraat en de Poortstraat in de wijk Wittevrouwen zijn blij en opgelucht met de herinrichting van hun straten. Eindelijk worden er snelheidsbeperkende maatregelen getroffen in hun kinderrijke buurt. De twee bewuste straten in Wittevrouwen gebruiken veel automobilisten als sluiproute, en dat geldt ook het vrachttransport. Bron: AD/UN, 09-08-2017
 

Verwondering in buitenland

De opening van de grootste fietsenstalling, ter wereld, in Utrecht is ook nieuws in het Verenigd Koninkrijk. Daar is vooral veel verwondering De Britse kwaliteitskrant The Guardian schenkt in een uitgebreid artikel aan de megastalling in de vierde stad van de Lage Landen. De inwoners van de Britse eilanden kunnen het maar moeilijk bevatten dat de Nederlanders nog niet tevreden zijn met een stalling die plaats biedt aan 12.500 stalen rossen. De Nederlanders dromen van meer, kopt de krant. Via Twitter reageerde verkeerswethouder Lot van Hooijdonk op het artikel van Guardian-journalist Daniel Boffey. De krant vergeet dat Utrecht 33.000 fietsparkeerplaatsen realiseert bij het Centraal Station - waarvan 22.000 openbaar - en niet slechts 12.500 in de nieuwe grootste fietsenstalling. Maar het is niet voldoende. Bron: AD/UN, 09-08-2017
 

Slechts 12 procent van de straten is voor fietsers bestemd

De automobilisten krijgen in de grote steden de meeste ruimte. Nederland is een fietsland, maar uit onderzoek in opdracht van Milieudefensie blijkt dat voetgangers en fietsers met veel minder ruimte op straat genoegen moeten nemen. De fietsers komen er bekaaid vanaf met slechts 12 procent, de fietsers beschikken over 33 procent van de straatruimte. De auto echter, neemt,  inclusief parkeerruimte 55 procent van de totale straatruimte in. Fietsersbonddirecteur Saskia Kluit vindt dan ook dat de beperkte ruimte voor fietsers echt problemen begint te geven. Per gemeente zijn de cijfers bekend over het gebruik van de straat voor verkeer. Campagneleider Anne Knol van Milieudefensie zegt dat steden steeds meer dichtslibben en het meest vervuilende transportmiddel daarbij de eerste plaats in beslag neemt. Bron: AD/UN, 08-08-2017
 

Verkeer in Utrecht

Van de ruimte op straat in de stad nemen 54 procent auto’s voor hun rekening, dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Milieudefensie. Fietsers nemen 12 procent en voetgangers 34 procent voor hun rekening. Het gemotoriseerde verkeer is dus nog volop aanwezig in de stad, ondanks de slogan ‘Fietsstad Utrecht’. Bron: AD/UN, 08-08-2017
 

Honderden zieke essen verschrompelen

De es is de meest voorkomende boom in Utrecht, maar het straatbeeld gaat drastisch veranderen. De essentaksterfte is hiervan de oorzaak. Veel 50 tot 55 jaar oude essen zullen het veld ruimen. De es is een snel groeiende inheemse loofboom met een volle kroon. Er staan zo’n 24.000 essen in de stad en Stadsbedrijven inspecteert momenteel alle essen op de dodelijke schimmelziekte, die in 2010 in Groningen voor het eerst in Nederland gesignaleerd werd. De eerste resultaten van het onderzoek zijn niet hoopgevend: 80 tot 90 procent van de bomen in de stad wordt bedreigd. Bron: AD/UN, 07-08-2017
 

Megastalling klaar voor fietseninvasie

Nog een paar nachten slapen en dan is het zover: de grootste fietsenstalling ter wereld gaat maandag 7 augustus om 5 uur in de morgen open. De stalling bevindt zich pal naast het Centraal Station van Utrecht. NS, ProRail en Utrecht werken samen in de fietsenstalling. Het aantal plaatsen in de eerste fase van de stalling is 6000. Ook zijn er speciale plekken voor fietsen met een kinderzitje en een kratje Dat zijn 272 plaatsen. De nieuwe stalling bestaat uit drie etages en er staan 720 nieuwe ov-fietsen klaar. Bakfietsen daarentegen nemen te veel plaats in. Maandag 21 augustus gaat de stalling officieel open. Bron: AD/UN, 05-08-2017


Laatste deel singel in Zocher-stijl

De cirkel is bijna rond: het voorlopige ontwerp van de singel tussen de Mariaplaats en hotel Karel V ligt gereed. Bewoners dachten de voorbije maanden mee over de inrichting van het laatste stuk singel dat min of meer in oude luister hersteld wordt. Over dat bewuste stuk van de Stadsbuitengracht bevindt zich nu nog een deel van de kortste autobaan, die ooit hier te lande bestond. Het is de bedoeling het geheel in de stijl van Jan David Zocher (1791-1870). Bron: AD/UN, 05-08-2017 
 

Lichtpijlfiets wijst de weg naar stalling

Door de lichtpijlfiets zet iedere fietser zijn/haar stalen ros binnenkort in de fietsenstalling. Althans, dat hoopt de gemeente Utrecht en Max Rouing, ex-HKU-student. Hij won met zijn ontwerp de wedstrijd die de stad speciaal voor het plan bedacht en samen gaan ze de strijd aan tegen zwerffietsen.  Het is onderdeel van een groter plan om de stad leefbaar te houden en Utrecht Fietsstad te bevorderen. Doel is verder fietsenstallingen beter te benutten. Bron: AD/UN, 03-08-2017
 

The Barn, biologische fastfoodketen naar Hoog Catharijne

Op 14 augustus opent The Barn een vestiging in het vernieuwde Hoog Catharijne. The Barn is een biologische fastfoodketen. Verpakkingen en eetgerei zijn volledig recyclebaar en biologisch afbreekbaar. De producten worden pas bereid als ze besteld worden, zo hoopt de keten voedselverspilling tegen te gaan. Er wordt alleen met dagverse producten gewerkt. Daarnaast kiest men voor ‘ eerlijk voedsel’, dat duurzaam wordt geproduceerd. De vestiging in Hoog Catharijne wordt de tweede vestiging van The Barn. De ondernemers zijn van plan nog verder te groeien: over 10 jaar is het doel om 25 tot 30 The Barns in Nederland te hebben. Het concept is genomineerd voor de Horecava Innovation Award. Bron: DUIC, 03-08-2017
 

Is er in de stad wel ruimte voor de deelfiets?

Zijn deelfietsen in de steden een voordeel of een nadeel? Deelfietsen staan, afhankelijk van de aanbieder, verspreid over de stad. Ze kunnen met behulp van een app gelokaliseerd worden. Met de app kunnen ze ook op slot gezet worden. In Amsterdam stonden er inmiddels zoveel deelfietsen dat ze voor overlast gingen zorgen. De gemeente gaat ze dan ook verwijderen. Het lijkt erop dat het aantal fietsen in de stad alleen maar groter wordt, in plaats van minder. Fietsverhuurders vinden dat er sprake is van oneerlijke concurrentie. Zij mogen in het centrum van de stad maar twee fietsen voor hun zaak zetten, terwijl deelfietsverhuurders de hele stad gebruiken als commerciële ruimte, menen ze. Ook in andere steden rukt de deelfiets op, maar die zorgt nog niet voor overlast zoals in Amsterdam. In Utrecht zijn drie soorten deelfietsen: de ov-fiets, de elektrische GoBike en de Campusbike op Utrecht Science Park. Bij deze deelfietsen wordt gebruik gemaakt van uitgiftepunten, bovendien hebben ze een vergunning, waardoor de stad geen last heeft van rondslingerende tweewielers. Bron: Trouw, 02-08-2017
 

Raadsbrede steun in Utrecht om lichtvervuiling te verminderen

Donderdag 6 juli heeft de gemeenteraad van Utrecht een motie aangenomen om lichtvervuiling snel te verminderen in Utrecht. Het burgerinitiatief ' Elke Dag een Nacht van de Nacht' mag dan ook succesvol genoemd worden. Er worden geen nieuwe lichtmasten meer geplaatst die uitstralen naar boven, naar groen of water. Voor bestaande situaties bekijkt men of het mogelijk is om, in overleg met bewoners en wijkraden, armaturen af te schermen. De eerste resultaten zouden dit jaar zichtbaar moeten zijn op straat. Sportclubs krijgen technische ondersteuning bij afschermen van veldverlichting van de omgeving. Bron: Milieucentrum Utrecht