Contact | Sitemap | Route | 

Stadsmilieunieuws juni 2017

Stop meer geld in Noordelijke Randweg

De Utrechtse raad heeft gisteravond 75 moties en 11 amendementen ingediend tijdens het slotdebat over de voorjaarsnota. Een der meest omstreden voorstellen kwam van het CDA en de PvdA. Ze stelden voor zo’n 10 miljoen euro, die bestemd is voor de herinrichting van de Kardinaal de Jongweg, over te hevelen naar de herinrichting van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU/N230). De drukke weg om Utrecht- Overvecht is al sinds jaren een probleem in het Utrechtse wegennet. Het verkeer staat er dagelijks vast in een file en de stad wil de NRU vernieuwen om de doorstroming te verbeteren en de sores met de files te reduceren. Verkeerswethouder Lot van Hooijdonk (GL) wil de weg het liefst onder de rotondes ondertunnelen, maar er is slechts geld voor een tunnel. De VVD vond het vreemd geld van het ene naar het andere project over te hevelen. 

Bron: AD/UN 30-06-2017

 

Deze zomer nieuwe leefstraat in de Nieuwe Koekoekstraat? 

Bewoners van de Nieuwe Koekoekstraat zijn happy: er komt wellicht een zogeheten leefstraat in deze zomer. De circa 3000 auto’s zijn dan tijdelijk niet welkom, fietsers derhalve nog wel. “De Vogelenbuurt is een hele toffe wijk om in te wonen, maar de verkeersdrukte is hoog”, zegt Ouke Arts, initiatiefnemer van de leefstraat. Niet iedereen is overigens blij met het fenomeen. Bewoners van omliggende straten vrezen juist meer gemotoriseerd verkeer met alle gevolgen van dien. Bron: DUIC, 29-06-2017
 

Stad trekt boetekleed aan om leefstraten

Utrecht had de initiatiefnemers van twee zogeheten leefstraten beter kunnen ondersteunen, schrijft verkeerswethouder Lot van Hooijdonk (GL) aan de Utrechtse raad. In de Koekoekstraat en de Nieuwe Koekoekstraat hebben de bewoners een aanvraag voor de leefstraat ingediend bij de gemeente. Daarover is in de buurt de nodige ophef over ontstaan. Bewoners van omliggende straten vrezen voor meer verkeer in hun straten met de nodige overlast van geluidsoverlast en hogere parkeerdruk. Ook in de politiek zijn er kritische vragen gesteld aan Van Hooijdonk over het proces voorafgaand aan het toekennen van een leefstraat. Leefstraten zijn, tijdelijk, afgesloten voor alle verkeer, waardoor veel ruimte ontstaat voor meubels en speelplekken. Bron: AD/UN, 29-06-2017
 

Rijdraden voor trams bevestigd

Met een speciale hoogwerker hebben monteurs deze week aan de Laan van Maarschalkerweerd in Utrecht-Oost rijdraden bevestigd aan de palen voor de Uithoflijn. Overigens, ook in de nabijheid van het UMC en het Transferium hangen de rijdraden al aan de palen. Er zit dus schot in het aanleggen van de traminfrastructuur. De draden bij Maarschalkerweerd moeten nog uithangen wegens het eigen gewicht, daarna worden ze opnieuw gespannen. Als de werkzaamheden vlot verlopen moet de tram in 2018 gaan rijden en vervangen ze de gelede bussen van stadslijn 12. Bron: AD/UN, 29-06-2017
 

Utrecht verwelkomt elektrische bussen

Het is zover: de eerste twee volledig elektrische bussen voor U-OV, zijn gisteren aangekomen in Utrecht. Ze worden op stadslijn 1 ingezet. Die lijn rijdt tussen Hoograven en Overvecht. Op deze lijn worden 10 elektrische bussen ingezet. Bij de Vechtse Banen, een sportcomplex in Overvecht-Noord, is een oplaadpunt voor de bussen geïnstalleerd. Met ingang van 6 september komen de bussen in het rijplan. Bron: AD/UN, 29-06-2017
 

Utrechters voorstander van vuurwerkvrije zones

Utrechters zijn overwegend voorstander van vuurwerkvrije zones in hun stad. Volgens het communale onderzoek stemmen 8 op de 10 inwoners in met een verbod vuurwerk af te steken bij dierenweiden en parken. Circa 58 procent van de stedelingen is voor een algemeen verbod van vuurwerk voor particulieren. Bron: RTV Utrecht, 28-06-2017
 

Petitie tegen Noordelijke Randweg in Overvecht

Ongeruste Utrechters in de wijk Overvecht bieden verkeerswethouder Lot van Hooijdonk (GL) een petitie aan tegen de plannen met de NRU ten Noorden van Overvecht. Het idee is dat daar twee grote fly- overs aangelegd worden en een ondergronds verkeersplein bij de zelfde wijk. Nu rijden er plusminus 50.000 auto’s, straks wellicht 100.000. Er werden 1372 handtekeningen ingezameld. Bron: RTV Utrecht, 28-06-2017
 

Bewoners voeren actie tegen leefstraat

In de Utrechtse Vogelenbuurt voeren bewoners actie tegen zogeheten leefstraten in hun buurt. Ze zorgen voor tweedeling tussen bewoners. Het idee komt van GroenLinks. In de zomer is doorgaand verkeer onmogelijk; de ruimte wordt dan benut voor picknickstoelen, kunstgras en speeltoestellen. In 2016 had de Druifstraat de primeur als leefstraat. In dit jaar zijn de Koekoekstraat en de Nieuwe Koekoekstraat leefstraat. Bron: RTV Utrecht, 28-06-2017
 

Nieuwe elektrische bussen komen in Utrecht aan

Utrecht heeft tien nieuwe elektrische bussen aangekocht die vanaf deze zomer ingezet zullen worden op stadslijn 1. De eerste van de 10 zijn vandaag, 28 juni, in de stad aangekomen. De elektrische bussen worden tijdens de diensten opgeladen bij Vechtse Banen. Voor alle OV in Nederland geldt dat per 2025 geen bussen met emissie meer aangeschaft mogen worden. Een der pluspunten is dat elektrische bussen naar verwachting langer meegaan dan benzine- en dieselbussen. Dat type bussen kent meer bewegende onderdelen die sneller slijten. De elektrische bus is geluidsarmer. Bron: DUIC, 28-06-2017
 

Buurt verdeeld over plan autovrije straat

Bewoners willen de (Nieuwe) Koekoekstraat als ‘leefstraat’ inrichten, zonder auto’s. In de wijk komt verzet op. Een leefstraat is een straat zonder auto’s, ander gemotoriseerd vervoersmiddelen en de fiets. Wel zijn er zelfvervaardigde meubels en speelplaatsen. Het fenomeen komt uit Vlaanderen. GroenLinks- raadslid Brechje Paardekooper introduceerde dit idee een paar jaar eerder. In de zomer van 2016 was de Duifstraat in de Vogelenbuurt als eerste aan de beurt om als zodanig te functioneren. Later volgde de Concordiastraat in de Daalsebuurt. Niet iedereen is enthousiast over het fenomeen leefstraat. De Koekoekstraat is een verkeersweg en belangrijke levensader in de Vogelenbuurt. Afsluiting heeft directe gevolgen voor de omliggende straten. Ook overlast als meer verkeer, geluidsoverlast en een hogere parkeerdruk in de niet- leefstraten veroorzaken hinder. De stadspolitiek is verdeeld. Bron: AD/UN, 28-06-2017
 

Overlast neemt juist toe door uilenveren

Ze hadden voor minder geluidsoverlast moeten zorgen, maar volgens diverse omwonenden is eerder het tegendeel het geval. De zogeheten uilenveren, die vijf weken eerder aan de wieken van de windturbines in Houten bevestigd werden, zorgen juist voor nog meer kabaal. De wijken De Polder en Het Water ondervinden de meeste geluidhinder. Aan de Veerwagen in Houten wonen mensen pal onder de turbines, even buiten de Rondweg om het dorp. En die hebben veel last en krijgen extra lawaai over zich heen. Volgend jaar zijn er raadsverkiezingen en dan zou het wel eens kunnen zijn dat de windturbines tot inzet van die raadsverkiezingen in 2018 gemaakt worden. Bron: AD/UN, 27-06-2017
 

Utrecht wil duurzame energie

Inwoners van De Meern en Nieuwegein vrezen de komst van een windturbinepark in de polders Rijerscop en Rijnenburg in de zogeheten linker oksel van autowegenknooppunt Oudenrijn. Inwoners uit die dorpen hebben angst voor horizonvervuiling en kabaal van de rotorbladen van de windturbines. Maar Utrecht wil hoe dan ook in 2030 energieneutraal zijn, dus geen fossiele brandstoffen als aardgas, olie en steenkool. DE grond in de polders is eigendom van zo’n 70 personen, waaronder agrariërs en projectontwikkelaars. Opmerkelijk is onder meer dat op de Nedereindse Plas geprojecteerd zijn. Het water reflecteert zonlicht en omdat de zonnepanelen drijven, kunnen ze gedurende de dag zodanig gedraaid worden dat ze het ganse etmaal optimaal op de zon gericht zijn. Derhalve hebben ze een hoger rendement. De beide polders zijn nu nog maagdelijk vrij van windturbines en zonnepanelen. Bron: AD/UN, 27-06-2017
 

Raad Nieuwegein tegen windpark in polder

Een nipte meerderheid van de raad van Nieuwegein nam gisteravond krachtig stelling tegen de mogelijke komst van een windpark in de polders Rijnenburg en Rijerscop op Utrechts territorium. De raad in de utrechtse voorstad wil dat de bewoners, en dan vooral in de wijken Batau en Galecop, beter geïnformeerd en meer betrokken worden bij de Utrechtse besluitvorming over de windturbines. Nieuwegein heeft geen beslissende stem in deze kwestie. De raad wil dat bewoners en betrokkenen in Nieuwegein zitting moeten hebben in een nog op te richten omgevingsraad. Bron: AD/UN, 27-06-2017
 

Vergroening Singel Utrecht

Het aantrekkelijker en groener maken van de Stadsbuitengracht is een idee van bewoners die zich verenigd hebben in de Initiatiefgroep Vergroening Singel. Aanleiding was de betonnen oeverrand die in 2012 gereed kwam. Deze singel is onderdeel van het Zocherpark. Het betreft onder meer de Tolsteegsingel, de Maliesingel en het Wolvenplein. Zo’n betonnen oeverrand past eigenlijk niet bij de historische Binnenstad en is ook nog een hinderlijk voor zwemvogels als eenden, die moeilijk uit het water kunnen klauteren. De singel aan de oostzijde van de binnenstad is uit ecologisch oogpunt zeer belangrijk voor de stad Utrecht. Voor meer info, kijk op: singel030.nl/vergroening. Bron: Convo, 26-06-2017
 

Vrachtwagens veel te zwaar voor de Binnenstad

Veel vaker te zware trucks in de historische Binnenstad van Utrecht. De gemeente heeft dit jaar, 2017, tot op heden 33 boetes uitgeschreven aan vrachtvervoerders die zich met een te zware vracht in de historische Binnenstad bevonden. Over heel 2016 waren 47 boetes uitgedeeld. In veel gevallen is het gewicht van de lading op vrachtauto’s veel te zwaar. De aslast van 3,5 ton is in de Binnenstad het uiterste maximum. Bron: AD/UN, 26-06-2017
 

Piekenkermis zonder vuurwerk

Onder druk van de Partij voor de Dieren (PvdD) heeft de kermis op het Lepelenburg in de Binnenstad de vergunningsaanvraag ingetrokken. Park Lepelenburg is een locatie die gevoelig ligt wat flora en fauna aangaat. Dat geldt ook voor de leefomgeving van het park. Bewoners klagen al jaren over de festivals in het bewuste park. Niet iedereen is blij   dat het vuurwerk na dertig jaar stopt. Een AD-onderzoek gaf als uitkomst dat 80 procent van 1800 lezers voorstander van vuurwerk was. De piekenkermis heet tegenwoordig Maliebaanfestival. Bron: AD/UN, 24-06-2017
 

Afsluiting paden ongewenst

Een groep omwonenden bij het ecoduct Boel Staal bij Soesterberg, heeft zich uitgesproken tegen de voorgenomen afsluiting van een aantal paden in hun woonomgeving. Het betreft enkele onverharde paden die nu nog openbaar toegankelijk zijn, maar afgesloten worden als het ecoduct in gebruik genomen wordt. De afsluiting van de paden moet diverse dieren onbelemmerd toegang verschaffen tot de passage. Bron: AD/UN, 24-06-2017
 

Nieuwegein vreest overlast van windturbines

Nieuwegein wil nauwer betrokken worden bij de ontwikkeling van het energielandschap in de polder Rijnenburg. Die polder ligt ten westen van Nieuwegein. De hinder in de vorm van slagschaduw en het geluid van de rotorbladen, moet niet alleen beperkt, maar vooral voorkomen worden. Dat is de strekking van een aantal raadsfracties in de raad van de zuidelijke Utrechtse voorstad. Utrecht wekte vooral de toorn van inwoners van Nieuwegein- Noord op door gebrekkige communicatie over de plannen voor een zogeheten energielandschap aan de overkant van de A2 en dat is Utrechts territorium. Utrecht wil met dit project de polder Rijnenburg tot 2030 benutten voor het opwekken van duurzame energie. Vooral zonnepanelen en windturbines komen daar voor in aanmerking. Die laatste optie zien de Nieuwegeiners niet zitten, dat levert slagschaduw en geluidhinder op. Donderdag 6 juli aanstaande neemt de Utrechtse raad een principebesluit over het project. De stad hoopt met het energieproject circa 60.000 huishoudens van stroom te voorzien. Bron: AD/UN, 24-06-2017
 

Grofvuil met twee weken weg

Utrecht wil het systeem van de grofvuilophaaldienst aanpassen, zodat een wachttijd van maximaal twee weken de norm wordt. Wethouder groen, Kees Geldof (VVD), liet dit gisteren weten op vragen van het CDA, die de steun hadden van een groot deel van de Utrechtse raad. Volgens de partijen is het ophalen van afval in de stad niet goed geregeld. Nu is het maar voor een dag mogelijk en dan ook nog eens pas over twee of drie weken. Niet iedere Utrechter heeft ruimte zijn/haar grof afval zo lang te bewaren, zodat het vaak op straat belandt. Bron: AD/UN, 23-06-2017

Ophalen grofvuil laat veel te wensen over

Vrijwel de ganse Utrechtse raad is kwaad over de manier waarop de stad grofvuil ophaalt. Wil je iets laten ophalen, dan moet je twee of drie weken wachten en ook dan maar op een dag van de week. Dat zeggen de fracties van CDA, D66, GL, PvdA, SP, CU, PvdD en Student & Starter. Ook bij ondergrondse vuilcontainers staat vaak grofvuil. Namens alle fracties roept het CDA via mondelinge vragen B en W op fluks actie te ondernemen om nog meer frustratie bij veel Utrechters te voorkomen. Opvallend is dat de VVD niet tot de ‘boze’ fracties behoord. Bewoners in oudere stadswijken zien weinig in ondergrondse afvalcontainers. Bron: AD/UN, 22-06-2017
 

Waarom walmdiesel zo dicht bij milieuzone?

Een walmend dieselaggregaat levert al de ganse week energie aan een verkeersregistratiesysteem op de Martin Luther Kinglaan in Utrecht-Kanaleneiland. Wie verantwoordelijk is voor deze ‘stinkbak’ is nog een mysterie. Op slechts een steenworp afstand begint de milieuzone en daar worden oude dieselauto’s geweerd om de luchtkwaliteit enigszins te verbeteren. Daar vlakbij staat het aggregaat dat al een week lang walmt en kabaal produceert. De generator staat opgesteld bij verzorgingshuis De Wartburg en levert stroom voor het kentekenregistratiesysteem dat boven de desbetreffende weg hangt. Opdrachtgever gemeente Utrecht gaat uitzoeken hoe een oplossing te vinden voor het probleem. Bron: AD/UN, 22-06-2017
 

Proef spoorboekloos reizen verwarrend

De manier waarop NS de nieuwe dienstregeling gaan testen, waarbij iedere 10 minuten een intercity voorrijdt, zal voor een hoop irritatie en verwarring bij de reizigers zorgen. Die vrees bestaat bij de diverse reizigersorganisaties. Op 6 september start het zogeheten spoorboekloos rijden en dan alleen op woensdagen. NS en ProRail hebben het traject Amsterdam-Utrecht-Den Bosch-Eindhoven uitgekozen, één der drukste spoortrajecten in het Nederlandse spoorwegnet. Reizigersvereniging Rover vreest dat veel reizigers er niet uitkomen en gefrustreerd raken. De proef had beter in de zomermaanden kunnen plaats vinden, dan in het drukke seizoen van september tot in december. Bron: AD, 22-06-2017
 

Utrecht krijgt duurzaam studentencomplex

Eind 2018 begint de bouw van het groene studentencomplex ‘Op Dreef’ in Overvecht. Dit complex beschikt over de laatste ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid. Het gebouw krijgt energie- opwekkende gevels en daken en stadsverwarming in combinatie met koude-warmte-opslag. Ook is het casco flexibel om het voorbereiden op toekomstige aanpassingen. Voorts beschikt het opvallend architectonische pand over een uitgebreide ondersteuning van de stadsflora en -fauna. Dat varieert van nestkastjes voor gierzwaluwen tot hommelspleten. ‘Op Dreef’ geeft vorm aan het concept ‘ Healthy Urban Living’: het creëren van een gezonde en duurzame leefomgeving in het urbane gebied. Het gebouw is ‘getrapt’ met groene buitenterrassen. ‘Op Dreef’ komt op de hoek van de Brailledreef en de Zamenhofdreef en krijgt twee torens van 16 etages. Ook komt er een verdiepte fietsenstalling. Voor meer info, kijk op: duurzaamgebouwd.nl. Bron: duurzaamgebouwd.nl, 21-06-2017

Spoorboekloos rijden tussen Amsterdam en Utrecht

De Nederlandse Spoorwegen (NS) gaan per 6 september aanstaande, iedere 10 minuten een intercity laten rijden. Nu is dat nog om de 15 minuten. Het betreft een proef in het kader van het zogeheten spoorboekloos rijden. NS en ProRail gaan hier vanaf 6 september elke woensdag testen met 6 intercity’s per uur. Het proeftraject is niet alleen het deel tussen Utrecht CS en Amsterdam CS, maar geldt het gehele traject Amsterdam-Utrecht-Den Bosch-Eindhoven. Dit 120 kilometer lange traject is een der drukste in het Nederlandse spoorwegnet. De proef geldt tot de nieuwe dienstregeling in december aanstaande van start gaat. Er wordt 14 keer getest. Meer intercity’s bieden meer stoelen, meer comfort en minder lange wachttijden op de perrons. Bronnen: DUIC en RTV Utrecht, 21-06-2017
 

Afvalscheiding verbeteren

Wethouder groen, Kees Geldof, hoe het afval scheiden kan worden verbeterd bij appartementencomplexen en bovenwoningen. Daar kan je minder gemakkelijk met containers en kliko’s werken. Nascheiden is een der mogelijkheden. Dat kan een hoger rendement opleveren. In een paar wijken zijn proeven met plastic zakken gaande voor een betere scheiding van plastic, papier, et cetera. Bron: Stadsblad, 21-06-2017
 

Windturbines niet zomaar plaatsen

Utrecht gaat waarschijnlijk voort met de ontwikkeling van een duurzaam energielandschap in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Veel partijen willen echter aanvullende voorwaarden stellen op het gebied van geluidsoverlast en slagschaduw van de te plaatsen windturbines. Diverse scenario’s zijn gewenst. De beide polders liggen tussen De Meern, Nieuwegein en IJsselstein. Onder andere Eneco wil daar een aantal turbines neerzetten. Maar het betrekken van bewoners van de omliggende plaatsen is, volgens het Utrechtse SP-raadslid Michel Eggermont, gruwelijk misgegaan. Bron: AD/UN, 21-06-2017
 

Overvecht verzet zich tegen noordelijke randweg

De petitie tegen de verdubbeling van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU/N230), langs de Utrechtse wijk Overvecht, is door 1351 bewoners ondertekend. Volgende week woensdag wordt de petitie aangeboden aan milieu- en verkeerswethouder Lot van Hooijdonk (GL) door de actiegroep ‘Overvecht mag niet stikken’. De actiegroep wil geen fly-overs, maar ondergrondse rotondes. Inwoners van Overvecht krijgen straks te maken met zo’n 94.000 auto’s en daarmee sterk vervuilde lucht en meer kabaal. De Utrechtse raad bespreekt de NRU na deze zomer. Bron: AD/UN, 20-06-2017
 

SP Nieuwegein waarschuwt Utrecht over windturbineplan

Bij de beslissing al dan niet windturbines te plaatsen in de polder Rijnenburg, moet de Utrechtse politiek ook de belangen van de inwoners van Nieuwegein zwaar laten meewegen, vindt de SP- fractie in de raad van Nieuwegein. Neem burgers serieus, worden ze niet gehoord, dan zullen ze zich verzetten. Dat zegt de SP in Nieuwegein. Onder meer Eneco wil turbines in de polder Rijnenburg plaatsen. Die polder ligt ten westen van Nieuwegein en ten zuiden van De Meern, dat een dorp binnen de gemeente Utrecht is. Veel bewoners zien niets in de turbines met hun slagschaduw en het sonore geluid van de rotorbladen. Bron: AD/UN, 20-06-2017
 

Restaurant De Pronckheer in Cothen sluit

Restaurant De pronckheer in Cothen gaat dicht. De eigenaren richten zich vanaf 2018 volledig op hun distilleerderij. Het restaurant draaide 25 jaar succesvol. Vanaf februari 2018 richten de oprichters zich volledig op Distilleerderij de Pronckheer. Op dat moment gaat het a la carte restaurant dicht. De passie was met een goede bestemming voor overtollig fruit, die is uitgegroeid tot een goed lopende distilleerderij. Het restaurant bezit het keurmerk Lekker Utregs, dat door stichting De Aarde, in samenwerking met het Milieucentrum Utrecht (MCU) uitgegeven wordt. Bron: AD, 20-06-2017

Autoluwe Voorstraat en Wittevrouwenstraat gewenst

Veel bewoners aan de Voorstraat en de Wittevrouwenstraat zien het wel zitten: autoluw en meer groen. Deze week bespreekt de gemeente in ontwerpsessies voorbeelden met bewoners, ondernemers en andere belangstellenden. Nu zijn de beide winkelstraten in de noordelijke Binnenstad nog doorgangsroute van oost naar west. Een smal fietspad en een smalle rijbaan voor eenrichtingverkeer typeren het wegprofiel beider straten. Derhalve is een fikse herinrichting en opknapbeurt van node: meer groen en minder gemotoriseerd verkeer en aantrekkelijker voor voetgangers en fietsers. Bron: RTV Utrecht, 19-06-2017
 

Risico bij gasboringen minimaal

Volgens demissionair minister van Economische Zaken, Henk Kamp (VVD), is het risico op vervuild grondwater bij gasboringen minimaal, maar nooit voor honderd procent uit te sluiten. Dat zegt Kamp op vragen van de ChristenUnie over mogelijke gasboringen bij Woerden en omgeving. CU-Kamerlid Carla Dik-Faber stelde vragen over de stand van zaken en de risico’s van het boren naar gas. De politiek in Woerden is al langer fel gekant tegen het boren naar gas. Ook de provincie Utrecht ziet weinig in boringen onder de wijk Molenvliet in Woerden. Bron: AD/UN, 19-06-2017

Vlaamse Toren moet levendiger
GroenLinks in Utrecht wil dat de straatjes Vlaamse Toren en Hollandse Toren, bij het Vredenburg gebouw en TivoliVredenburg levendiger worden. Nu lijken het achterafsteegjes waar veel fietsen neer gekwakt worden. GL-raadslid Monique Bollen wil dat de straatjes levendiger en kleurrijker worden. Ze wil dat de stad de kans grijpt om samen met Klepiérre en bewoners de steegjes aantrekkelijker te maken. Nu zijn de steegjes nog een donkere gribus met veel geparkeerde stalen rossen. Bron: AD/UN, 19-06-2017
 

Weer auto’s radicaler van Westplein

Utrecht moet het autoverkeer met ‘knips’ en ‘knijps’ radicaler van het Westplein weren. Tegelijkertijd dient de bereikbaarheid van noord-west Utrecht vanaf de autosnelweg A2 verbeterd te worden. Dat zegt de werkgroep Lombok Centraal in een open brief aan de Utrechtse raad. De huidige plannen met betrekking tot het Westplein vindt de werkgroep onbetrouwbaar. Er rijden momenteel per etmaal zo’n 25.000 gemotoriseerde voertuigen. Het Westplein vormt een forse barrierre tussen Lombok en het Stationsgebied en de Binnenstad. Liefst zien de Lombokkers het Westplein zo autoluw mogelijk. Bron: AD/UN, 19-06-2017
 

Beter geluidsscherm

Exact 533 mensen hebben de petitie van Forza De Bilt ondertekend voor een beter geluidsscherm langs de A27 bij Maartensdijk. De verbreding van de autobaan ving vorige maand aan met het vellen van bomen. Bron: AD, 19-06-2017
 

OV-fiets zeer populair

De OV-fiets is zo immens populair, dat het blauw- gele vehikel niet aan te slepen is. Op tientallen stations is de kans groot dat reizigers en eigenlijk iedereen, geen stalen ros in de openbaar vervoer kleuren bemachtigen kan. Dit jaar, 2017, rukken de NS 6.000 extra fietsen aan. Ook in Utrecht is het heel veel raak. De afhaalpunten voor de OV-fiets Moreelsepark, Utrecht Centraal en Utrecht Uithof hebben te weinig fietsen. In de ochtendspits grijpen velen al mis naar de blauw-gele fiets. Maar ook op een zonnige vrije dag heb je vaak pech. OV-fietsers zijn razend enthousiast over de deelfiets, in heel Nederland zie je een soort blauw-gele vloed aan fietsen door de straten voorbij trekken. Waar vind je al die OV-fietsen in uw regio? Kijk op: www.ad.nl. Bron: AD, 16-06-2017  
 
Vierde maaltijdbezorger in Utrecht
Wederom komt er een maaltijdbezorger in de stad bij. Taxiuitbater Uber begeeft zich met Uber Eats in de markt van de fietskoeriers. Vanaf vandaag, vrijdag 16 juni, zijn het niet alleen meer de koeriers met blauwe, roze en oranje bezorgboxen achter op de fiets, maar nu ook koeriers met zwarte boxen van Uber. Het zijn vooral mannelijke jongeren die de maaltijden in de stad rondbrengen bij de klanten. Deliveroo, Foodora en Thuisbezorgd zijn de voorgangers van Uber.  Bron: AD/UN 16-06-2017
 

Voedingscentrum bezorgd over koeriers

Groente is vaak het sluitstuk, vindt het Voedingscentrum. Die instelling  slaat de opkomst van maaltijdbezorgers met gemengde gevoelens gade. Achter de mooie plaatjes gaan vaak vooral veel vlees, frieten en een beetje groente schuil. Groente is echter vaak het sluitstuk en veel restaurants verwerken geen volkoren in hun voedsel. Kook je zelf, dan heb je invloed op het gebruik van suiker en zout en andere pittige kruiden. Bezorgde maaltijden zijn wellicht heel niet zo goed. Bron: AD/UN, 16-06-2017
 

Huismus heeft hulp nodig in 030

Het gaat niet zo best met de huismus in Utrecht. De gemeente is daarom met de campagne Huismus030 gestart om Utrechters te motiveren de kleine vogel weer leefruimte te bieden in de stad. Aan de Huismus030-challenge, die bij de campagne behoort, kan iedereen deelnemen. Het aantal huismussen is de laatste jaren enorm gedaald, de stad telt nog circa 6000 huismussen. De vogeltjes zijn belangrijk voor de stad: de huismus houdt de ecologische graadmeter in balans door het eten van muggen en voedselresten op straat. Zijn er geen mussen, dan komen de bruine ratten deze taak overnemen. Er is een Facebookpagina Huismus030. Bron: DUIC, 15-06-2017

Afval scheiden in Terwijde lukt niet

De gescheiden afvalinzameling in de Utrechtse wijk Terwijde blijft wijd achter bij andere stadswijken waar Het Nieuwe Inzamelen (HNI) ingevoerd is. Met een publiekscampagne wil Utrecht het nieuwe afval inzamelen stimuleren. In doorsnee wordt in Terwijde 235 kilo restafval per inwoner per jaar ingezameld. Ter vergelijking in Tuindorp-Oost is dat amper de helft: 112 kilo per inwoner per jaar. Wethouder groen, Kees Geldof, weet niet precies wat de oorzaak is dat de ene wijk ver achter blijft ten opzicht van een andere wijk. In Terwijde houden de inwoners te veel restafval over. Wellicht zijn nieuwe kliko’s noodzakelijk om het afval scheiden beter te doen verlopen. Bron: AD/UN, 15-06-2017
 

Extra lange spitsbus

Openbaar vervoerder Syntus zet over niet al te lange tijd extra lange spitsbussen in de regio Utrecht in. De komende weken verdwijnen de huidige 13 meter lange bussen uit het straatbeeld in stad en regio. Daar voor in de plaats worden bussen ingezet die 15 meter lang zijn. Die 2 meter extra biedt meer reis- en zit comfort. De langere spitsbussen rijden vanuit de regio naar de Uithof. Ook zijn de bussen voorzien van airco, wifi en oplaadpunten voor mobiele apparatuur als telefoons en laptops, et cetera. Bron: AD/UN, 15-06-2017
 

Veganuggets in de strijd tegen plofkippen

Wakker Dier heeft een kraam met een grote W hoog boven de kraam, tegenover de vestiging van een filiaal van Mc Donalds. Met Veganuggets protesteren actievoerders van Wakker Dier voor de deur van die vestiging van de fastfoodketen in Nieuwegein. WD is tegen het veronderstelde gebruik van zogeheten plofkippen bij de Mc Donalds in de zuidelijke Utrechtse voorstad. Het gaat om dierenwelzijn en de fastfoodketen treedt dit met voeten. Bron: AD/UN, 15-06-2017
 

Water tappen in Schalkwijk

De Houtense wethouder Herman Geerdes opent vandaag, donderdag 15 juni, samen met 38 kleuters van de katholieke basisschool Sint Michiel een watertappunt aan de Lagedijk in Schalkwijk. Het is voor dat dorp in de gemeente Houten het eerste watertappunt. De schoolkinderen van Sint Michiel mogen als eersten een bidon met schoon, koel en gratis drinkwater vullen. Bron: AD/UN, 15-06-2017
 

Vertraging dreigt voor Uithoflijn

De inzetbaarheid van de Uithoflijn loopt mogelijk weer eens vertraging op. Al eerder was er sprake dat de tramlijn tussen Utrecht centraal en de Uithof later in gebruik zou genomen worden dan gepland. Oorzaak is het knelpunt Tramstation Utrecht CS. Boven de tramsporen moet een kantoor- annex woontoren komen en er wordt nog gewerkt aan het tweede deel van des werelds grootste fietsenstalling. Desondanks gaat de tram in de zomer van 2018 rijden, als zomer 2019 niet lukt, dan gaat de tram eerst rijden vanaf station Utrecht Vaartsche Rijn. Voorlopig blijft stadsbuslijn 12 nog in dienst met dubbel gelede bussen.
Bron: AD/UN, 15-06-2017
 

Waterlelie staat op punt te bloeien

De grootste waterlelie ter wereld staat na twee jaar op het punt weer te gaan bloeien. De plant bevindt zich in de Oude Hortus Botanicus in de Binnenstad. Waarschijnlijk opent de waterlelie zich vanavond laat of morgen in de kas van het instituut. De karakteristieke geur hangt al volop in de kas. Bron: AD/UN, 15-06-2017
 

Nummer 2 als wereldfietsstad

Utrecht komt op de tweede plaats na de Deense hoofdstad Kopenhagen als fietsstad nummer 2. In 2016 was de stad aan de Oeresund ook al de nummer 1. Bron: AD/UN, 15-06-2017
 

Mogelijk vertraging van de Uithoflijn

Het is niet denkbeeldig dat de aanleg van de Uithoflijn vertraging oploopt. Dat is te lezen in een brief van het stadsbestuur aan de raad. Oorzaak van de vertraging zijn de bouwwerkzaamheden in het Stationsgebied. Onder meer de bouw van een fietsenstalling en van woningen worden als oorzaak genoemd. Komt er daadwerkelijk vertraging in de aanleg van de tramlijn, dan blijft buslijn 12 nog langer in gebruik. Bron: RTV Utrecht, 14-06-2017 
 

Minder vuilbakken geeft minder zwerfvuil

Het Gagelbos bij Utrecht is afvalbakloos. Staatsbosbeheer heeft in april al vier afvalbakken uit het bos verwijderd. De gemeente Utrecht heeft nu ook de laatste afvalbak weggehaald en dat op verzoek van Staatsbosbeheer. Deze instelling wil op die manier de strijd aanbinden met het zwerfafval in het recreatiegebied. Zijn de bakken vol, dan zijn mensen geneigd hun afval naast de bakken te deponeren en dat trekt dieren, zoals kauwen en kraaien aan. Wie nu in het Gagelbos recreëert, wordt geacht zijn afval mee te nemen. En het blijkt te helpen, er ligt minder afval in het bos, ziet boswachter Tim Hogenbosch, de initiatiefnemer van minder vuilbakken in het Gagelbos. Bron: AD/UN, 14-06-2017
 

Brouwerij verhuist om te groeien

De Utrechtse biologische bierbrouwerij De Leckere verhuist van De Meern naar een nu nog leegstaande fabriekshal van de voormalige wagonfabriek Werkspoor. In april 2018 moeten de eerste liters bier van De Leckere gebrouwen worden. Op de nieuwe locatie kan de biobrouwerij groeien tot een maximum-capaciteit van 50.000 hectoliter, volgens directeur Eric Odenwald. De brouwerij heeft helaas niet het keurmerk van Lekker Utregs. Diverse ingrediënten komen niet uit de directe omgeving of uit de stad Utrecht. Bron: AD/UN, 14-06-2017
 

Brouwerij De Leckere verhuist

De Utrechtse biologische bierbrouwerij De Leckere verkast van De Meern naar een leegstaande fabriekshal die onderdeel is van de voormalige Werkspoorfabriek. Daar werden eertijds locomotieven en wagons vervaardigd. Dat complex bevindt zich aan de Tractieweg, onwijd van de Cartesiusweg. De Leckere gaat daar bouwen aan de eerste Europese bierbrouwerij zonder inzet van fossiele brandstoffen. De Leckere neemt de helft van het gebouw in beslag. De kantoren komen boven op het pand. Bron: RTV Utrecht, 13-06-2017
 

CO2-uitstoot in Utrecht gedaald

Tegen de landelijke trend in, is de CO2- uitstoot in Utrecht met 8 procent gedaald in 2015. In 2010 was dat dus 8 procent hoger. Vervolgens is de stad bovendien nog immer koploper op het gebied van zonnekracht. Dat blijkt uit het Duurzaamheidsverslag en de Voortgangsrapportage Utrechtse Energie over 2016, die milieuwethouder Lot van Hooijdonk (GL) naar de Utrechtse raad zond. Zo’n 4,5 procent van de daken in de stad is belegd met zonnepanelen en Utrecht zet in op circa 9 procent in 2020. Momenteel wekt de vierde stad des lands twee tot drie keer zoveel zonne-energie per woning op als Amsterdam, Den Haag of Rotterdam. Ook het aantal laadpalen voor elektrische auto’s is in Utrecht groot; de stad scoorde de vierde plaats in heel Nederland. Begin 2017 telde Utrecht 893 oplaadpunten. Bron: AD/UN, 13-06-2017
 

Peren winnen het van appels

In de provincie Utrecht worden steeds meer peren dan appels gekweekt. Begin 21ste eeuw werden nog veel meer appels dan peren geteeld in de provincie. In 2016 wonnen de peren het van de appels. In 2016 was het aantal hectaren landbouwgrond dat voor peren ingezet werd bijna het dubbele dan de oppervlakte grond voor appels. 2007 was het eerste jaar waar in de provincie Utrecht meer grond voor peren dan voor appels beschikbaar kwam. Bron: AD/UN, 13-06-2017 
 

Deze week bekendmaking wereldfietsstad

De Deens organisatie Copenhagenize maakt vandaag, woensdag 14 juni, tijdens het internationale evenement Velocity, hier te lande, bekend welke stad zich de komende twee jaar fietsstad van de wereld noemen mag. In 2015 bezette Utrecht de derde plaats en Kopenhagen was de nummer één. Milieuwethouder Morten Kabell van de Deense hoofdstad was onlangs te gast in Utrecht en had een onderhoud met milieu- en verkeerswethouder Lot van Hooijdonk over het fietsbeleid van de twee steden. Kabell zegt dat Utrecht zeker kans maakt te winnen als eerste fietsstad van de wereld in 2017. Een feit is dat het drukste fietspad ter wereld de brug bij Dronning Louises in het centrum van Kopenhagen is, waar dagelijks zo’n 45.000 fietsers passeren, terwijl In Nederland Utrecht met het Vredenburg dagelijks circa 28.000 fietsers langs komen. Bron: DUIC, 12-06-2017

Groene oase midden in compact Utrecht

Midden jaren 70 van de 20ste eeuw stonden er nog twee garages op vervuilde grond, nu bevindt zich achter de Bekkerstraat in de wijk Wittevrouwen een groene oase waar de hele buurt verzot op is. Zulke stukken communale grond, die door omwonenden beheerd worden, winnen aan populariteit. Het gaat om de Bikkershof, achter de Billtstraat, die op amper 50 meter afstand ligt. De Bikkershof herbergt allerlei planten, een speelweide voor kinderen, hokken met dieren, bankjes en een bloemenweide. Utrecht wil echter groeien naar circa 400.000 inwoners in 2035 en dat duidt op ‘inbreiden’: het bebouwen van nu nog vrije en groene oases in de stad. Dat conflicteert met de wens een groene en duurzame stad te zijn en tegelijkertijd meer mensen te willen huisvesten. Bron: AD/UN, 12-06-2017

 

Buslijn door Hoograven nog toekomstmuziek

Het zal nog wel een tijdje duren, eer een buslijn weer naar en door de Utrechtse wijk Hoograven rijdt. De gedeputeerde Jacqueline Verbeek stelt voorlopig geen extra geld voor een buslijn naar de genoemde wijk beschikbaar. De provinciale politica bleek ongevoelig voor de noodkreet en wensen van de wijkbewoners, die krap 700 handtekeningen inzamelden voor terugkeer van de rechtstreekse verbinding door de wijk. De SP is ook al enige tijd in actie voor een buslijn naar en door Hoograven. Stadsbuslijn 6 werd in 2013 wegbezuinigd. Stadsbuslijn1 en lijn 15 rijden nog wel door en naar de zuidoostelijke wijk in Utrecht. Bron: AD/UN, 12-06-2017


Utrecht veroorzaakt vogeldrama

De stad Utrecht is haar boekje te buiten gegaan door kievitseieren kapot te maken en kievitskuikens te doden. Dat zegt een woordvoerder van de Partij voor de Dieren (PvdD). Die partij eist tekst en uitleg over dit ‘vogeldrama’. De kievit is een in Nederland beschermde weidevogel. Utrecht gaf eind mei opdracht een weiland in de buurt van het nieuwe Skydive- centrum langs de A2 te laten maaien. In dit weiland hebben zich kieviten genesteld. Het weiland werd gemaaid om parkeerruimte bij de Haarrijnse Plas te kunnen aanleggen. De gemeente is door de gelijknamige provincie op de vingers getikt. De PvdD neemt daar geen genoegen mee en wil weten hoe de stad Utrecht dergelijke blunders in de toekomst weet te voorkomen. Bron: AD/UN, 10-06-2017


Vijftig auto’s aan een accu

Bij de Jaarbeurs in Utrecht komt een grote accu te staan waaraan 50 elektrische auto’s stroom kunnen opladen. Die accu wordt een der grootste oplaadstations in de Benelux. Het is een initiatief van LomboXnet en Tesla zal de accu leveren. Deze megabatterij slaat stroom uit zonnepanelen op. Ook als de zon achter de wolken is kan de accu de auto’s opladen. Bij de Jaarbeurs staan al enige laadpalen. Bron: AD/UN, 10-06-2017


Regels lichtreclame verdelen Utrechtse politiek

De Utrechtse politiek blijft worstelen met de regelgeving rond lichtreclame in de stad, de politiek is verdeeld. Utrecht wil de verouderde reclameverordening uit 2004 aanpassen en bedrijven en instellingen meer ruimte schenken voor digitale en bewegende reclame op de gevels en in de etalages. Het voorstel tot wijziging ligt gevoelig bij de diverse raadsfracties. GL en PvdD wijzen op het belang van vleermuizen en vogels en zouden de lichtreclame willen beperken in de monumentale Binnenstad, parken en groene gebieden. D66 en VVD pleiten voor een flexibel beleid met eventuele vermeerdering van lichtreclame. Grote winkelketens als Coolcat, The Sting en Intersport zetten lichtreclame in achter hun etalagevensters, die een flink end in de ruimte stralen. Omwonenden zijn daar niet immer even blij mee. Alle drie winkels zijn aan het Vredenburg te vinden. De kwestie komt nog een keer in de commissie stad en ruimte en 6 juli wordt het in de raad behandelt.

Bron: AD/UN, 09-06-2017 


Papierfabrikant blij met pandapoep 

Papier uit poep van panda’s? Geen grap, maar werkelijkheid. Dit papier wordt vervaardigd uit drollen door museumpapiermakerij De Middelste Molen in Loenen. Die papiermolen verwerkt de poep van de panda’s Xing Ya en WU Wen in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Tommie Nieuwland, papiermaker vindt het bepaald geen maf idee, integendeel, de Chinezen maken al eeuwen papier uit de fecaliën van panda’s. Die poep bestaat uit bamboestengels, het voedsel van deze beren. De papiermolen in Loenen krijgt de poep voor nop, maakt er papier van en verkoopt dat materiaal aan…. jawel, Ouwehands Dierenpark op de Grebbeberg bij Rhenen. Goed businessplan en het milieu wordt ook een handje geholpen. Kringloop pur sang. Moderner: circulaire economie. Bron: AD/UN, 09-06-2017


Fietswegenwacht nu ook in Utrecht

Panne met de auto in de Utrechtse Binnenstad? Vanaf vrijdag 9 juni kan de automobilist met pech de hulp inroepen van een wegenwacht op de fiets.  Dat is een driewieler met allerhande gereedschap, uitgezonderd accu’s. Ook mensen op een motor kunnen de wegenwacht op de fiets inschakelen als ze panne hebben met hun vervoermiddel. Pim Scholtens helpt de Utrechters met pech onderweg. Met de ANWB-bus was hij in de stad wel eens drie kwartier onderweg, op de fiets is dat maar tien minuten. Wie in de winter panne heeft, moet echter teleur gesteld worden: de wegenwacht op de fiets komt dan niet opdagen. De monteurs op de fiets worden globaal van april tot oktober ingezet. Het is seizoensgebonden werk. Desondanks heeft het milieu er in de lente en zomer baat bij, en iedereen trouwens. Bron: AD/UN, 09-06-2017


Erken de Nieuwe Hollandse Waterlinie als werelderfgoed

Het wereldbekende Rietveld Schröderhuis is het al, de Nieuwe Hollandse Waterlinie moet het worden: werelderfgoed, erkend door UNESCO. De provincie Utrecht is voorstander van dit idee. Gedeputeerde Staten stemden deze week in met de voordracht van de NHW voor de UNESCO-werelderfgoedstatus. Woordvoerder Kirke Mulder van de projectorganisatie Nieuwe Hollandse Waterlinie vindt dat de waarde van de UNESCO-erkenning in Nederland onderschat wordt. Amerikanen, Japanners hebben de werelderfgoederen op hun bucketlist staan. Ook Belgen en Duitsers zijn zich meer bewust van de UNESCO-waarde. Het stelsel van forten, dijken en andere versterkingen van de NHW loopt van Muiden langs Utrecht naar Gorinchem en de Biesbosch. Gaandeweg wordt er meer in de NHW geïnvesteerd. Bron: AD/UN, 08-06-2017                                                                                                                                                                           

Nieuw Smakkelaarsveld op komst

De Utrechtse raad stemt vandaag, donderdag 8 juni, over de randvoorwaarden voor een nieuw Smakkelaarsveld. Iedereen kent dat veld, waar de verkeerschaos heer en meester is, maar vrijwel geen mens wil daar op dit moment verblijven. In de toekomst moet dit veld echter juist een ontmoetingsplaats worden. Wat nu nog een verkeersjungle is, moet één van de mooiste plekken van de stad worden, zegt het college van Utrecht. Bron: AD/UN, 08-06-2017
 

Kermis wil toch weer vuurwerk

De Utrechtse Piekenkermis doet opnieuw een poging op 7 juli vuurwerk te mogen afsteken in Park Lepelenburg in de Binnenstad. De kans dat er vuurwerk afgestoken gaat worden, is klein. In 2016 sneuvelde de 30 jaar bestaande vuurwerkshow na protesten van de Partij voor de Dieren (PvdD) en de Stichting Behoud Lepelenburg.  Volgens beide clubs komt het broedseizoen in het park in gevaar. Het vuurwerk is vooral slecht voor vogels die daar broeden. Maar een AD-peiling geeft een heel ander beeld: veel bezoekers van ad.nl geven in een peiling heel weinig steun aan de opvatting van PvdD en SBL. Liefst 80 procent van de bijna 1800 respondenten ziet wel wat in een vuurwerkshow. Veel Utrechters genoten van de eerdere shows. PvdD-fractievoorzitter Eva van Esch is echter niet onder de indruk van de AD-peilingresultaten. Ze zou het liefst alle dieren willen laten stemmen en dat zou dan een heel andere uitslag geven. Als die dieren eens konden praten…. had de mens het, juist u raadt het al, heel zwaar. Bron: AD/UN, 08-06-2017
 

Wegenwacht-bike

De ANWB-Wegenwacht zet zich vanaf vandaag, 8 juni, om pechvogels in Utrecht een handje te helpen. De feestelijke start is bij het Spoorwegmuseum in het vroegere Maliebaanstation. De autohulp op de fiets is in drukke urbane gebieden en stedelijke centra als Utrecht sneller ter plaatse dan hulp per auto. De fiets is bovendien wendbaarder. De fiets is ook beter voor de luchtkwaliteit en leuker voor de medewerkers. De wegenwachtfiets is een e-bike. Bron: AD/UN, 08-06-2017
 

Galgenwaard vol zonnepanelen

Stadion Galgenwaard in Utrecht-Oost is sinds gisteren, woensdag 7 juni, volledig energieneutraal. Daarvoor worden 3380 zonnepanelen ingezet en die leveren niet alleen energie voor het stadion, maar ook voor 300 huishoudens in de stad. Een belangrijke verbetering voor de FC Utrecht-supporters is het supersnelle draadloze internet dat sponsor Tele 2 met Huawei aangelegd heeft in het stadion. Bron: AD/UN, 08-06-2017
 

Politiek ligt niet wakker van Domcarillon

De Domtoren is het icoon van Utrecht en hoort al sinds 1664 bij de stad. Ieder kwartier spelen de 50 klokken een wijsje om aan te geven hoe laat het is. Ondervind je daar hinder van? Da’s dan jammer, je kan dat ding niet even stilzetten. Toren en carillon behoren al sinds eeuwen bij de stad en dat vindt de communale politiek ook. Reuring behoort bij de stad, vindt onder meer de VVD. Ook de meeste overige raadsleden van andere partijen storen zich niet aan de nachtelijke melodietjes. Bron: AD/UN, 07-06-2017 
 

Huidig Biltsche Hoek is echt op

Een deel van het hotel-restaurant De Biltsche Hoek is volgens directeur Klaas van der Valk aan vervanging toe. De rek is er uit, want in de directe nabijheid ontstonden hotels als Mitland en Star Lodge aan de Biltsestraatweg in Utrecht. Hotel De Biltsche Hoek bevindt zich echter in een gebied waar het groen overheerst en ecologische en landschappelijke eisen en randvoorwaarden spelen bij dit etablissement een gewichtige rol. Van der Valk en architect Graafland zien de vervanging van het oude deel van het hotel als een binnenstedelijk project. Er zal nog wel het nodige water door de Rijn stromen eer de nieuwbouw gereed voor gebruik is. Bron: AD/UN, 07-06-2017
 

Partij voor de Dieren wil streep door vuurwerk

De Utrechtse afdeling van de Partij voor de Dieren roept iedereen op bezwaar te maken tegen het vuurwerk in Park Lepelenburg, voorafgaand aan de Piekenkermis. De vuurwerkshow staat gepland voor 7 juli aanstaande. Omwonenden ondervinden veel hinder van vuurwerk. In 2016 werden de vuurwerkactiviteiten voor het eerst, na 27 jaar, geschrapt door bezwaren van omwonenden en de PvdD. De vuurwerkshow vindt midden in het broedseizoen plaats en ook nog eens in een park midden in de stad, zegt de PvdD. De partij pleit al jaren voor een verbod op het afsteken van vuurwerk tijdens het broedseizoen.
Bron: AD/UN, 07-06-2017
 

Vijfhonderd kilometer wandelpaden erbij in Utrecht

Wie graag wandelt kan zijn/haar hart ophalen in de provincie Utrecht. Sinds dinsdag 6 juni heeft de provincie er 500 kilometer wandelpad bij. Ze zijn bewegwijzerd. Met de oplevering van deze halve mille aan wandelroutes heeft de provincie Utrecht in het Groene Hart en Utrecht-Midden nu een regiodekkend wandelpadennetwerk van 1100 kilometer en dit netwerk sluit aan op de wandelroutenetwerken in de aangrenzende provincies. Het wandelpadennetwerk bestaat uit een knooppuntensysteem. De knooppunten zijn met markeringsschildjes op palen of eventueel andere voorwerpen aangegeven en op infopanelen staan kaarten van het gebied. Het netwerk is ook digitaal te raadplegen. En ook lokale VVV’s beschikken over materiaal over de netwerken. Bron: AD/UN, 07-06-2017
 

Start afvalproef Zeist

In Zeist begint vandaag, 7 juni, een pilot met omgekeerd afval inzamelen. Dat houdt in, dat niet het restafval opgehaald wordt, maar juist het afval dat hergebruikt kan worden. De proef start in het gebied dat omsloten wordt door de Schaerweijdelaan, Oude Arnhemseweg, Jacob van Lenneplaan, Bergweg en de Voorheuvel. Bron: AD/UN, 06-06-2017
 
Spoorlaan weer op de agenda
D66 in Utrecht wil niet uitsluiten dat de fractie in een volgend college steun geeft aan een plan om alsnog een spoorlaan aan te leggen in de stad. Dat zegt fractievoorzitter Klaas Verschuure. De spoorlaan is een oud plan voor een verbindingsweg van de A2 bij bedrijventerrein Lage Weide langs het spoor naar de Cartesiusweg. Het gaat om de bereikbaarheid van Utrecht. CDA-fractievoorzitter Sander van Waveren verwacht veel van de spoorlaan. Bepaalde bewonersgroepen hebben volgens hem belang bij een verbindingsweg tussen de autosnelweg en de stad. Verkeers- en milieuwethouder Lot van Hooijdonk wil juist de Cartesiusweg versmallen van vier naar twee rijstroken en minder gemotoriseerd verkeer in de stad. De komende raadsverkiezingen in maart 2018 zullen uitwijzen of er een raadsmeerderheid voor een spoorlaan is. Bron: RTV Utrecht, 06-06-2017
 

Horendol van gebeier van carillon Domtoren

Je zou denken dat een klokkenspel van een kerktoren niet direct tot de categorie ‘geluidshinder’ behoord. Maar ‘s nachts is dat voor een paar omwonenden van Utrechts waarmerk toch een beetje anders. Liefst 32 keer per nacht laat het carillon in de Domtoren zijn wijsje horen. Het gebeier, ontdekten Peter Oostvoorn en Onno Nugteren, is illegaal en stoort hen in hun nachtrust. Het geluid brengt zo’n 80 decibel voort. Het carillon dateert van 1664 en bestaat uit 50 klokken. De gemeenteraad gaat bekijken of het probleem van de twee mannen verholpen kan worden. Bron: AD/UN, 03-06-2017  
 

Natuurprijs Groene Kroon

De provincie Utrecht heeft 40 ideeën binnen gekregen voor de nieuwe natuurprijs Groene Kroon. Die wordt op woensdag 5 juli gekozen. Het winnende project krijgt een ondersteuning van 8000 euro. Bron: AD/UN, 03-06-2017

Ludieke aanbieding petitie voor klimaatneutrale stad

Vandaag, donderdag 1 juni, overhandigt de actiegroep Utrecht Klimaatneutraal 2030, gekleed in duikkleding en zwemvesten, een petitie aan milieuwethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks). Doel van de actiegroep is de stad Utrecht aan te moedigen de ambities van een klimaatneutrale stad zo snel mogelijk waar te maken. Ruim 1000 Utrechters ondertekenden de petitie. In het pamflet staan 7 punten om de gemeente vlugger klimaatneutraal te krijgen. Bron: AD/UN, 01-06-2017
 

Park en kasteel De Haar in oude luister hersteld

De restauratie van zowel het kasteel als het park De Haar is gereed en in oude luister hersteld. De werkzaamheden duurden meer dan 10 jaar. Er is een intieme relatie tussen kasteel en park. Het park De Haar meet 55 hectare. Bron: AD/UN, 01-06-2017
 

Eerste woningen zonder gasleiding

In de nieuwe wijk Haarzicht worden 555 energiezuinige woningen gebouwd en dat zijn de eerste huizen in Utrecht zonder gasleidingen. De woningen krijgen zonnepanelen en warmte/koudeopslag. De wijk moet in 2022 gereed zijn. Ook de wijk Haarrijn in Leidsche Rijn wordt gasloos. Dat gasloos is bijzonder daar gaslevering bij wet verplicht is. Haarzicht ligt ten noordwesten van de kern (dorp) Vleuten. De nieuwe wijk krijgt een dorps karakter en is gelegen in een landelijke omgeving. Verderop in het westen ligt het gebied Haarzuilens met het bekende gelijknamige kasteel. Wijkwethouder Kees Geldof (VVD) is blij met de ontwikkeling van Haarzicht. Bron: AD/UN, 01-06-2017
 

CDA wil gevelde bomen terug langs A27

De CDA-raadsfractie in De Bilt wil dat het vellen van bomen ten behoeve van de verbreding van die autobaan op een zodanige wijze gecompenseerd wordt dat de inwoners van Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading daar baat bij hebben. Al in 2014 diende de fractie een motie in waarin er bij B&W op aangedrongen werd het gevelde groen voor de verbreding van de A27 te compenseren door soortgelijke beplanting in de nabijheid van de snelweg. Die motie werd gesteund door de Biltse raad. Bron: AD/UN, 01-06-2017
 

Zeldzame tapuiten op vliegbasis Soesterberg

In Nederland is de tapuit een zeldzame vogel, maar broedt dit jaar voor het eerst op Park Vliegbasis Soesterberg. De tapuit is een grondbroedende vogel die in oude konijnenholen broedt. Die zijn er amper nog op de ex-vliegbasis. Sinds 1975 is het aantal tapuiten fors gedaald, maar vroeger was deze opvallende zangvogel veel te bewonderen in open agrarische landschappen, heidevelden en duinen. Op de voormalige basis in Soesterberg zijn steenhopen vervaardigd waar de tapuiten kunnen broeden. Er zijn minimaal vier broedende paartjes aangetroffen. Bron: AD/UN, 01-06-2017
 

Prestatie telt steeds meer bij wielrennen

Wielrennen is ‘echt ontzettend populair’, zegt directeur Saskia Kluit van de Fietsersbond. En dat mede dankzij de opkomst van apps waarmee je sportprestaties bijhouden kunt. Ging vroeger wielrennen veel meer om tijdsbesteding, nu veel meer om prestatie, vervolgt Kluit. Vroeger was een man van middelbare leeftijd het standaardbeeld van een wielrenner. Nu is die sport populair onder grote groepen mensen. Een man fietst harder, een vrouw legt een langere afstand af. En in geografisch opzicht zijn de heuvels in Limburg het populairst. Bron: AD/UN, 01-06-2017