Contact | Sitemap | Route | 

Stadsmilieunieuws april 2017

Stationsplein Overvecht wordt groen en autoluw

Station Overvecht krijgt een autoluw stationsplein met veel ruimte voor voetgangers, (fiets)parkeren en groen. De bussen die nu op het voorplein aan de Aidadreef staan te wachten, worden verplaatst naar de Tiberdreef. 

Bron: AD/UN, 29-04-2017


Veldwerkers brengen Gelderse Vallei in kaart

Veldwerkers gaan in opdracht van de provincie inventariseren welke planten en dieren er leven in de Gelderse Vallei. Jaarlijks wordt deze inventarisatie in de provincie Utrecht gehouden. Dit jaar is het deel van de Gelderse Vallei aan de beurt. De meeste aandacht gaat uit naar wegbermen, poelen, houtwallen en (park)bossen. Er wordt gekeken naar planten, zoogdieren, reptielen, amfibieën, vissen, dagvlinders, libellen, sprinkhanen, krekels en bosmieren. De gegevens worden opgeslagen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en zijn daarmee ook beschikbaar voor anderen.

Bron: AD/UN, 29-04-2017


Gif in grond gevaar voor kinderen

De bodem van Landgoed Bornia bij Driebergen is zo vervuild dat kinderen wordt afgeraden om op en met de grond te spelen. Daardoor kunnen ze de giftige stof lood in hun mond krijgen.

Bornia is een rijk bosrijk gebied op de Utrechtse Heuvelrug met een gemarkeerde wandelroute. Op het landgoed was tussen 1959 en 1996 een kleiduivenschietbaan gevestigd. De achtergebleven hagelkorrels hebben de bodem vervuild met lood. De bovenste 20 centimeter is verontreinigd.

De risico’s doen zich vooral voor bij de onverharde paden. Volgens de provincie werkt Het Utrechts Landschap goed mee om risico’s  te verminderen. In samenwerking met de provincie en de Regionale Uitvoeringsdienst wordt een saneringsplan opgesteld. De sanering start vermoedelijk nog dit jaar.

Bron: AD/UN, 29-04-2017


Ledlampen storen buurt

Beelden reclamezuil langs de A23 dringen door tot in de huizen.

Inwoners van Vianen zijn ontstemd over plotse veranderingen op de reclamezuil aan de Clarissenhof, langs de A2. Ze hebben opeens te maken met verspringende  ledbeelden die op hun woningen schijnen.

Ruim 50 omwonenden hebben een handtekening onder een bezwaarschrift gezet. Volgens initiatiefnemer Henk van Zanten staat in het beleidsplan van de gemeente duidelijk dat er pas worden overgegaan naar led als het geen hinder voor omwonenden oplevert.

Eigenaar van de reclamezuil Interbest snapt de commotie niet en weet ook niets af van het bezwaarschrift.

Bron: AD/UN, 28-04-2017


Nieuwegein kiest partij voor de fiets

Nieuwegein heeft de ambitie om fietsstad van het jaar te worden. Om dit te bereiken probeert de gemeente in samenwerking met Goedopweg de fietscultuur te verbeteren met een reeks acties onder de noemer Nieuwegein fietst!

Als onderdeel van Nieuwegein fietst! Is er momenteel de actie ‘ Fiets naar je club’. Deze richt zich op de sportclubleden en hun ouders.

De doelgroep van Nieuwegein fietst! is ruim. Inwoners van tussen de 6 en 80 jaar moeten bereikt worden met de acties. Wijkorganen, diverse lokale stakeholders, de Fietsersbond, Duurzaam Nieuwegein, Sport- en evenementencomplex Merwestein, het Antonius Ziekenhuis en zelfs de lokale fietswinkels worden zoveel mogelijk betrokken bij het stimuleren van de fietscultuur.

Bron: AD/UN, 27-04-2017

 

Zuilense Ring bij Maarssen zorgt voor overlast

Inwoners van Maarssen, Maarsseveen-Molenpolder en Oud Zuilen maken zich zorgen. Tienduizenden auto’s en vrachtwagens rijden dagelijks over de Zuilense Ring. Verenigd in de stichting (in oprichting) Buren van Zuilense Ring willen ze een betere gezondheid en veiligheid voor de omwonenden van de Zuilense Ring. Bewoners ervaren al veel hinder van verkeerslawaai en sluipverkeer. Zeker nu de gemeente Utrecht concrete plannen maakt voor het Utrechtse deel van de N230, die in het verlengde ligt van de Zuilense Ring verwachten bewoners dat zij de rekening gepresenteerd krijgen. Er komen fly-overs en tunnels. Het project maakt deel uit van de vernieuwing van de Ring Utrecht. “Denk aan de vrachtwagens die bij files op de A2, over de Zuilense Ring gaan rijden omdat ze op het Utrechtse deel beter kunnen doorrijden”. De stichting wil dat de hele weg N230 wordt bekeken. Bovendien heeft de gemeente de Stichtse Vecht zelf weinig zeggenschap. Daarnaast vragen bewoners om concrete maatregelen zoals geluidschermen en om het verlagen van de maximumsnelheid van 100 naar 80 km/u. Voorts willen ze cijfers over de verkeersdrukte en over de uitstoot van schadelijke stoffen.
Bron: AD/UN, 25-04-2017

Houten krijgt minder terug voor Limesbaan

Het gaat om geld dat Houten terug krijgt uit het zogenaamde Salto-project. Na jarenlange en bestuurlijk soms heftige discussies in de Utrechtse regio leidde dat tot de aanleg van de Limesbaan, de ontsluitingsweg tussen de Rondweg Houten en de A12.
Nu de nieuwe provinciale weg er ligt, wordt met alle betrokken partijen de financiële balans opgemaakt.  De vorig jaar aangekondigde meevaller van 3 miljoen euro zit nog steeds niet in de portemonnee van Houten. Het bedrag valt vrijwel zeker een stuk lager uit: 2,3 miljoen euro.
AD/Utrecht 24-04-2017

 

Chaos is eigenlijk wel zo veilig

Op en rond het Smakkelaarsveld is het een fietsjungle. Gevaarlijk dus? Juist niet, zegt de verkeerspsycholoog.
Nog enkele maanden en dan is de fietschaos rond het Smakkelaarsveld in Utrecht voorbij. Na jaren van veranderingen liggen na de zomer alle fietspaden op de plek waar ze definitief moeten liggen.
Maar of dat de veiligheid op de nieuwe Vredenburgknoop ten goede komt, is nog maar de vraag. Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen: “Als mensen niet meer op hoeven te letten gebeuren er juist ongelukken. In een perfect kruispunt waarvan iedereen begrijpt hoe het werkt en iedereen zich wellicht aan de regels houdt, schuilt misschien wel een veel groter gevaar.
AD/Utrecht 22-04-2017

Bewoners willen echt geen windmolens

De vereniging Buren van Rijnenburg en de Stichting Wijkoverleg Galecop hebben in een brief aan wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) hun onvrede geuit over de plannen voor windmolens in de polder Rijnenburg.
De bewoners voelen zich niet serieus genomen. In de brief benadrukken beide bewonersgroepen dat ze niets zien in de plannen van bewonerscoöperatie Rijne Energie en energiemaatschappij Eneco om in de polder Rijnenburg, het landelijke gebied aan de zuidkant van de A12 en aan de westkant van de A2 windturbines neer te zetten. De vereniging heeft onlangs een petitie overhandigd die oproept hier geen turbines te plaatsen. Die petitie is 800 keer ondertekend. Een woordvoerder van Van Hooijdonk laat weten dat de gemeente nog ‘helemaal vooraan het proces zit met bewoners. “We zijn hier dus nog lang niet over uitgesproken”.
AD/Utrecht 22-04-2017

 

Geveltuinen Lunetten bruin in plaats van groen

Sinds 2012 hangen er aan de gevels van de flats aan de Simplonbaan in Lunetten verticale tuinen. De verticale tuinen bestaan uit tien grote raamwerken, van 8 bij 4 meter. Ze werden in september 2012 gepresenteerd als een ‘uniek project'. Rotsplantjes moesten de gevels een groen karakter geven. Helaas zijn ze nu dood. Ook een deel van het onkruid heeft het niet overleefd. 
De belangrijkste reden van het mislukken van het project is het faillissement van het bedrijf dat de groene gevels bedacht en aangebracht heeft. De woningcorporatie gaat denken hoe het verder moet met de groene gevels.
Bron: AD/UN, 19-04-2017
 

Utrecht gaat door met diervriendelijk bouwen

Utrecht wil het beleid voortzetten om op gemeentelijke gebouwen beschermde diersoorten als de gewone dwergvleermuis, huismus en gierzwaluw meer leefgebied te geven. Daarnaast is onderzocht  op welke plekken in de stad bepaalde soorten ‘gebouwbewonende’ soorten voorkomen. De gemeente heeft in 2016 een gebiedsgerichte ontheffing Flora en Faunawet aangevraagd. Door de ontheffing kon de gemeente een pilot starten voor diervriendelijk bouwen bij de gemeentelijke gebouwen. Per 1-1-2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming ingegaan en zijn bevoegdheden overgegaan naar de provincie. De provincie staat constructief tegenover de gebiedsgerichte aanpak. Bron: gemeente Utrecht, 18-04-2017 
 

Utrecht komt met groene golf voor fietsers

Op de Amsterdamse straatweg heeft wethouder Lot van Hooijdonk het slimme fietssysteem ‘Flo’ gelanceerd. Flo is een systeem met symbolen waarmee fietsers weten of ze sneller of langzamer moeten fietsen om het groene licht te halen. De symbolen bestaan uit een haas (fiets sneller), schildpad (fiets langzamer), duimpje omhoog (blijf zo fietsen) en een koe (je haalt het groene licht niet). Flo is een pilot, als het systeem werkt, wordt het ook in andere plekken in de stad geïnstalleerd. Bron: AD/UN, 18-04-2017
 

Utrechtse straat wint tweede prijs in het Klimaatstraatfeest

Het Klimaatstraatfeest is de grootste energiewedstrijd van Nederland. Dit jaar werd de negende editie gehouden. De Johan de Meesterstraat eindigde op de tweede plek. Dit jaar deden 309 straten en groepen mee aan de landelijke wedstrijd, waarvan negen Utrechtse straten/groepen. De bewoners van de Johan de Meesterstraat organiseerden allerlei energiebesparende acties: een naden-en-kierenspeurtocht houden, een warmtescan maken en meer groen in de straat planten. Ook deden ze aan kledingruil en ruilden ze schoenen en speelgoed. Daarnaast gingen ze over naar een duurzame bank. Ze ontvingen € 2.000,- voor een straatfeest van wethouder Lot van Hooijdonk.
Het Klimaatstraatfeest wordt elk stookseizoen, van 10 oktober tot en met 31 maart, gehouden. Bewoners van tientallen straten, collega’s en vriendengroepen komen dan in actie om energie te besparen. De straten en groepen die aan het einde van de competitie de meeste energie hebben bespaard, winnen een feestbudget. De uitslag staat vermeld op klimaatstraatfeest.nl. Utrechters die ook slim energie willen besparen, kunnen ideeën opdoen op utrecht.nl/energie.
Bronnen: gemeente Utrecht, 15-04-2017 en klimaatstraatfeest.nl
 

Schone energie in de wijk Rijnenburg

In de wijk Rijnenburg moeten zonnepanelen komen en windmolens. Maar een groep bewoners is tegen. Een petitie tegen de komst van de windmolens, opgestart door de Vereniging Buren van Rijnenburg, is al 800 keer ondertekend. Bewoners vrezen voor geluidsoverlast en slagschaduw. In een reeks van stadsgesprekken mochten omwonenden meedenken over de toekomst van deze wijk. De uitkomst van het afrondende stadsgesprek was dat, ondanks de bezwaren, er toch windmolens zullen komen. Het is de bedoeling dat in Rijnenburg duurzame energie wordt opgewekt voor 60.000 huishoudens. De Vereniging Buren van Rijnenburg, tegenstander van de komst van de windmolens, is teleurgesteld in de uitkomst. “Als ze echt rekening houden met bewoners, komen er geen windmolens”. Bron: AD/UN, 14-04-2017
 

Nieuw Groenstructuurplan 2017-2030 vastgesteld door gemeente 

Het college heeft onlangs de nieuwe versie van het groenstructuurplan vastgesteld. Met dit plan werkt de gemeente aan meer groen in de buurt, betere groene verbindingen naar buiten en de aanleg van recreatiegebieden om de stad. 
Alhoewel er volgens de gemeente in de afgelopen tien jaar met het groenstructuurplan al meer groen en kwalitatief beter groen in en rondom de stad tot stand is gekomen, is een actualisatie van het groenstructuurplan toch noodzakelijk vanwege de klimaatverandering en de groei van de stad. 
De gemeente gaat zich meer richten op de ‘groenblauwe structuren’ van de stad, zoals de Vecht, Kromme rijn en Amsterdam Rijn- en Merwedekanaal. Zowel dieren en planten in de stad als bewoners profiteren daarvan. Ook wil de gemeente meer groen in de wijken - vooral de wijken die het al met minder groen moeten doen. De wijkgroenplannen zullen worden voortgezet. Daarnaast is de gemeente met bewoners in gesprek om de verharde (betegelde) tuinen te vergroenen: tegels eruit en planten erin. Via een publiekscampagne zal aan inwoners met een tuin worden gevraagd te kiezen voor groen in plaats van tegels. Sinds 2008 is de ’verharding’ van het grondoppervlak in de stad met 5% toegenomen.
Het bestaande groen in de stad wordt steeds belangrijker door de groei van de stad. Ook om die reden is het plan bijgesteld. Klik hier voor meer informatie (pdf).
Bronnen: gemeente Utrecht, 13-04-2017 en De Telegraaf
 

Utrechters meeste interesse in groene stroom

Uit een onderzoek van de vergelijkingssite Independer blijkt dat van de 15 grootste Nederlandse steden Utrecht bovenaan staat als het gaat om de voorkeur naar groene energie. Meer dan 31 procent van de Utrechters wil stroom die duurzaam is opgewekt in Nederland. Voor de steden Amsterdam, Nijmegen en Haarlem is dat 27 procent. 
Bron: RTV Utrecht, 13-04-2017
 

Wijkraad West maakt zich zorgen over verkeer

De wijkraad verwacht dat de wijk Leidsche Rijn te maken krijgt met te veel verkeer. De gele brug zal het verkeer dat uit de stad naar het nieuwe winkelcentrum gaat niet aankunnen. Bovendien loopt de wijk nu al soms helemaal vast. Verder is de wijkraad van mening dat het parkachtige karakter van de omgeving van de A2 (aan de overkant van de Dafne Schippersbrug) tegenvalt. Er blijken vooral appartementen te komen. Voorts is de duurzaamheidsagenda niet of nauwelijks geraadpleegd. De gemeente stelt voor dat ze samen met de wijkraad nog een keer aan tafel gaat zitten. Bron: AD/UN, 13-04-2017
 

Voorlopig geen verbindingen vanaf Moreelsebrug

Wethouder Everhardt laat in een brief aan de gemeenteraad weten dat de Moreelsebrug de komende periode nergens mee zal worden verbonden. Niet met de treinperrons, of met het station van de Uithoflijn en ook niet met het daarboven liggende ‘Het Platform’. Klépierre, de eigenaar van Hoog-Catharijne, houdt nog steeds de boel tegen. De eigenaar verwijst naar een bepaling in een overeenkomst met de gemeente Utrecht uit 2006. Hierin is vastgelegd dat Hoog Catharijne de rechtstreekse route van het station naar de binnenstad is en blijft. Bovendien zegt Klépierre al een investering van ruim 464 miljoen euro in het nieuwe HC gedaan te hebben. 
Overigens speelt sociale veiligheid ook een rol bij het besluit om nog geen verbinding aan te leggen tussen ‘Het Platform’ en de Moreelsebrug. Zo’n verbinding “is pas een meerwaarde op het moment dat een doorkoppeling vanaf Het Platform naar de onderliggende bus-/tramperrons gerealiseerd wordt”. En dit laatste past niet binnen de privaatrechtelijke afspraken.
Verder verwacht het college dat de perrontrappen pas na 2023 aangelegd kunnen worden.
Ondertussen is de petitie om de Moreelsebrug met trappen te verbinden met de perrons al door 11.500 mensen getekend. Bronnen: AD/UN, 13-04-2017 en DUIC
 

Minibos in de Cremertuin

Kinderen hebben in de buurt(moes)tuin de Cremertuin het eerste tiny forest van de provincie Utrecht aangelegd. Een snelgroeiend minibosje in Utrecht West, waar buurtgenoten kunnen genieten van de natuur, kinderen kennis opdoen over natuur en waar allerlei dieren hun plek zullen vinden.
Initiatiefnemers Maarten Bruns en Utrecht Natuurlijk willen meer van deze plekken in de stad. Bron: Stadsblad Utrecht, nummer 15 (12-18 april), 2017
 

Drukste snelwegen in regio Utrecht

Het CBS meldt dat de regio Utrecht de drukste verkeersregio is van Nederland. Gemiddeld reden er in 2016 elk uur 4.286 voertuigen over de rijkswegen in deze regio. De drukste snelweg ligt elders: de A13 in Zuid-Holland. Bron: AD/UN, 12-04-207
 

Kinderen lopen achter in hun ontwikkeling door verkeerslawaai

Uit Duits onderzoek blijkt dat 5-jarigen die worden blootgesteld aan verkeerslawaai, in hun ontwikkeling drie maanden achterlopen op kinderen bij wie dat niet het geval is. 
Het RIVM wil in Nederland gaan onderzoeken wat de effecten zijn op kinderen van te veel geluidsoverlast, veroorzaakt door het verkeer. Het RIVM wil voor duizenden kinderen de lange termijneffecten meten. Bron: AD/UN, 11-04-2017
 

Geen steun provincie oproep aan nieuwe regering m.b.t. verbreding A27

Een motie van de SP om de nieuw te formeren regering te verzoeken af te zien van de verbreding van de A27 heeft het niet gehaald tijdens een hoofdelijke stemming in de Provinciale Staten. De motie kreeg wel voldoende steun in de gemeenteraad. Bron: AD/UN, 11-04-2017
 

Miljoenen voor goed fietspad bij Lopik

De gemeente Lopik krijgt een miljoen euro van de provincie Utrecht voor het verbreden van de fietsverbinding tussen IJsselstein en Schoonhoven. De provincie Utrecht trekt de komende jaren fors geld uit om fietsverbindingen overal in de provincie te verbeteren. 

Het geld is al overgemaakt. Lopik steekt er zelf ook nog een miljoen in. Naar verwachting wordt in 2019 begonnen. De 14,6 kilometer lange fietsverbinding wordt verbreed naar een minimum van 1,75 meter. Gebruikers tonen zich verheugd. Ze vragen al jaren om een beter fietspad. De te verbeteren route omvat het Kapelsepad, Batuwseweg, Korte Zandpad, Kortland, Graafdijk, Vogelzangsekade, Wielsekade en Cabauwsekade. Bron: AD/UN, 10-04-2017


Trappen van brug naar perron kunnen nu niet

Hoeveel handtekeningen (11.000) ook onder de petitie over de Moreelsebrug bij Utrecht CS staan, wethouder Victor Everhardt ziet geen mogelijkheden om snel de gewenste trappen naar de treinperrons te bouwen. Klepierre, de eigenaar van Hoog-Catharijne, wil dat treinreizigers die naar de binnenstad lopen, de route door het winkelcentrum nemen. Door de treinperrons te verbinden met de Moreelsebrug, ontstaat een nieuwe route buitenom. De vastgoedonderneming wil niet reageren op de petitie.

Everhardt benadrukt dat in het bestemmingsplan is opgenomen dat de trappen toch worden gebouwd, in het geval het zo druk is dat de veiligheid in het geding is. Bij het ontwerp van de brug is rekening gehouden met het aanbrengen van trappen. Bron: AD/UN, 08-04-2017


Fietsbrug taboe voor super-e-bike

Utrecht heeft er sinds deze week met de Dafne Schippersbrug een snelle fietsverbinding bij. Daar mag de snelle elektrische fiets geen gebruik van maken. De zo geheten speed-pedelecs vallen sinds 1 januari onder de bromfietsen met een geel kentekenplaatje.

Voor de speed-pedelecs is niet alleen de Dafne Schippersbrug taboe maar vrijwel het complete fietspadennetwerk in de stad. Volgens gemeentewoordvoerder Eefje Nienhuis is de situatie op een aantal plekken niet ideaal. Er wordt hard gewerkt om dat probleem op te lossen; het ligt nu bij het ministerie. Bron: AD/UN, 08-04-2017


SP: geen verbreding van A27

De SP dient in zowel de Utrechtse gemeenteraad als de Provinciale Staten een motie in die de onderhandelaars over een nieuw kabinet van VVD, CDA, D66 en Groenlinks oproept om af te zien van verbreding van de A27 bij Amelisweerd. De SP vindt dat de 1,1 miljard euro voor de reconstructie beter besteed kan worden aan de oplossing van andere mobiliteitsproblemen, zoals de ondertunneling van de noordelijke randweg langs Overvecht.

Bron: AD/UN, 07-04-2017


Lichtvervuiling Vredenburg door nieuwe winkels

Bewoners van de appartementen aan het Vredenburg ondervinden veel last van de verlichting van de nieuwe winkels in het Entreegebouw van Hoog Catharijne. Vooral de verlichting van kledingzaak Bershka zorgt voor overlast. De verlichting blijft de hele nacht aan en schijnt rechtstreeks de appartementen binnen. Eerder kwam de gevelverlichting van The Sting al in het nieuws. Het bericht leidde zelfs tot vragen in de Tweede Kamer.  Bron: DUIC, 07-04-2017
 

Campusbike is stoer, makkelijk en goedkoop

Iedereen de auto uit en op de fiets. Dat is het doel van de Campusbikes, die sinds kort voor een prikkie te huur zijn op het Utrecht Science Park.

Het gaat nu slechts om een proef met vijf van deze fietsen, maar uiteindelijk moeten er tientallen Campusbikes op de Uithof komen te staan. Als de proef, die tot de zomer duurt, goed bevalt, dan komen er snel meer Campusbikes. Uiteindelijk moeten er ook fietspunten in plaatsen als Bunnik en De Bilt komen, zodat treinreizigers vanaf daar verder met de fiets naar het Science Park kunnen. Voordeel van de Campusbike ten opzichte van de OV-fiets is dat deze niet teruggebracht hoeft te worden bij de stalling waar die vandaan komt.

De Campusbike is ook goedkoper dan de OV-fiets; 2,95 euro voor de eerste 24 uur tegenover 3,85 euro. Bron: AD/UN, 06-04-2017

 

Verkeer ondervindt last van werk Waterlinieweg

Het asfalt en de vangrail op de Waterlinieweg worden vervangen. De werkzaamheden duren in totaal drie maanden; er wordt geprobeerd zoveel mogelijk buiten de drukke spits te werken. Steeds is een gedeelte van de rijstroken dicht tijdens de werkzaamheden. De maximumsnelheid is verlaagd van 70 naar 50 kilometer per uur. Mogelijk zijn de komende weken ook een aantal af- en opritten gesloten. Dat staat aangegeven op borden langs de weg. Bron: AD/UN, 06-04-2017.


Kunstproject Natuurfeiten bij station Utrecht afgelopen

Deze maand is de laatste maand dat kunstenaar Marcus Coates zijn project Arrivals/Departures op het grote scherm bij station Utrecht vertoont. Dagelijks gaf de kunstenaar natuurfeitjes op dit scherm. Ook werden er performances of activiteiten in het stationsgebied georganiseerd. In april wil de kunstenaar de terugkomst van de trekvogels in ons land vieren door een aantal activiteiten te organiseren. Bron: AD/UN, 05-04-2017. 
 

Petitie Noordelijke Randweg Utrecht

Bewoners zijn een petitie begonnen waarin ze verzoeken om de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) ondertunneld (verdiept) aan te leggen. Het gaat hier om een traject van 1 kilometer, tussen het Henri Dunantplein en het Robert Kochplein. De initiatiefnemers vinden dat er meer aandacht voor duurzaamheid, bewoners en fietsers moet komen. De stad wil bij alle drie de verkeerspleinen een onderdoorgang maken, maar hiervoor is te weinig geld beschikbaar: er is budget voor één onderdoorgang. De gemeente gaat onderzoeken of er extra geld kan vrijkomen. De petitie is hier te vinden. Op dit moment hebben 864 mensen de petitie ondertekend. Bron: AD/UN, 04-04-2017
 

Plek voor duurzame ondernemers in oude treinloods

In een oude, verbouwde monumentale treinloods aan de 2e Daalsedijk is plek voor 150 duurzame ondernemers. Utrecht Community (Uco) opende op 1 april haar deuren. Het is de bedoeling dat de pioniers elkaar inspireren en individueel en gezamenlijk bouwen aan een duurzame toekomst. De ambitie is om energieneutraal, CO2 neutraal, afvalloos en water-neutraal te zijn.  Bron: Stadsblad Utrecht, week 14 (4 tot 11 april), 2017 
 

Burgerinitiatief lichthinder krijgt steun in de gemeenteraad

De meerderheid van de gemeenteraad vindt dat het College van B&W meer moet doen om lichtvervuiling in natuurgebieden en bij groenstroken tegen te gaan. Een burgerinitiatief deed dit verzoek in 2016 middels het aanbieden van meer dan de 250 benodigde handtekeningen aan de gemeenteraad. Het college vindt dat het huidige beleid al voldoende is. De meeste fracties vonden dat er meer ambitie moest komen en gevoel van urgentie. Wel moet gekeken worden naar het aspect van sociale veiligheid. Wethouder Geldof schrijft een nieuwe reactie. Begin juni wordt er verder gepraat. Bron: Stadsblad Utrecht, week 14 (4 tot 11 april), 2017
 

Onderzoek verkeersmaatregelen Vogelenbuurt en omgeving

Samen met bewoners en ondernemers gaat de gemeente Utrecht onderzoeken welke verkeersmaatregelen nodig zijn voor de verkeersroute door de Vogelenbuurt e.o. Het is te druk in dit gedeelte van de stad. Bewoners kunnen een vragenlijst invullen en/of meepraten tijdens een bijeenkomst. Er moet meer ruimte komen voor de voetganger en de fietser. Doorgaand verkeer moet zoveel mogelijk over de ring rijden, aldus de gemeente.
Bron: AD/UN, 04-04-2017
 

Dafne Schippersbrug in gebruik genomen

Na enig uitstel vanwege werkzaamheden, is het vandaag toch gelukt de fiets- en voetgangersbrug, vernoemd naar de atlete Dafne Schippers, in gebruik te nemen. Een aanmoedigingsteam onthaalde de voetgangers en fietsers die van Oog in Al naar Leidsche Rijn of andersom gingen. Zaterdag 13 mei is de officiële opening van het verkeerskundig kunstwerk. Dafne Schippers is daarbij aanwezig.
Bronnen: DUIC, AD/UN, RTV Utrecht, 03-04-2017
 

Binnenstadskrant en de circulaire economie

Het jongste nummer van de Binnenstadskrant, nummer 2 van 23 maart tot en met 8 juni, staat boordevol interessante artikelen over de kringloop en de circulaire economie in de Utrechtse Binnenstad. 'Kringloop Totaal; Er komt geen eind aan' is de titel van dit nummer. Het gaat over zonnepanelen, bomen op de werfkelders, 2de hands kleding, onnodige voedselverspilling, et cetera. Het loont de moeite deze Binnenstadskrant te lezen. Voor meer info, kijk op: Binnenstadskrantutrecht.nl. 
Bron: Binnenstadskrant Nr. 2,  03-04-2017
 

Lef nodig voor aanleg Maliebaan Promenade

De Utrechtse politiek moet lef tonen om de kruising Maliebaan met de Nachtegaalstraat en de Burgemeester Reigerstraat om te vormen tot een aantrekkelijke promenade voor voetgangers en fietsers met veel groen. Dat vindt de bekende Utrechtse historicus Maarten van Rossem. Hij is een fervent wandelaar op zijn geliefde Maliebaan. Voorts is de oud- hoogleraar één der leden van de initiatiefgroep die hier zijn plan Maliebaan Promenade presenteerde, zonder doorgaand verkeer en alleen maar bestemmingsverkeer. Bron: AD/UN, 03-04-2017
 

Oproep tot boycot van Hoog Catharijne

Voormalig ChristenUnie-raadslid Jan Wijmenga twitterde dit weekeinde dat consumenten er goed aan doen de winkels van HC links te laten liggen tot HC-eigenaar Klépierre overstag gaat en de trappen van de Moreelsebrug naar de perrons er alsnog komen. Dat was wat pesterig bedoeld zegt het ex-raadslid, juridisch staat de winkelexploitant in zijn recht, maar het voelt niet goed. Er moet veel te veel omgelopen worden. Klépierre heeft last van een kruideniersmentaliteit, maar het imago moet voor dat bedrijf toch ook interessant en belangrijk zijn. Een winkelcentrum moet geen dwangroute worden, zegt Utrecht Fossielvrij- initiatiefnemer Schuttenhelm. Bron: AD/UN 03-04-2017
 

Verzet groeit tegen brug zonder trappen

Bij Utrecht Fossielvrij blijven de handtekeningen binnen komen, het aantal staat inmiddels op meer dan 7.000 en dat in maar vier dagen tijd. Het gaat in de richting van de 10.000 ondertekenaars. Vrijwel iedereen vindt dat de Moreelsebrug vanaf de perrons van Utrecht Centraal direct bereikbaar moet zijn. De VVD heeft zich bewust niet achter de petitie geschaard. Dit is meer een publiek proces, vindt VVD-raadslid André van Schie. De VVD is van de politiek, zegt hij verder. Als het te druk wordt op de perrons, moeten trappen soelaas bieden, aldus de liberaal. 
Bron: AD/UN, 03-04-2017
 

Veel zonnepanelen

Met 519 zonnepanelen op het dak is Amadeus Lyceum het grootste schooldak met zonnepanelen van Utrecht. New Solar legde de panelen afgelopen zaterdag op het dak van de school in Vleuterweide.
Bron: AD/UN, 03-04-2017
 

Drinkwater voor de Trip

Waterbedrijf Vitens heeft op verzoek van projectontwikkelaar Jebbers een watertappunt gezet voor het complex De Trip op Rotsoord. Dat is een eindje zuidwaarts van station Utrecht Vaartsche Rijn. Zowel Vitens als Jebbers willen zo de gebruikers van de omgeving de gelegenheid bieden gezond en eenvoudig water te drinken.
Bron: AD/UN, 01-04-2017
 

Bunnik kan knooppunt ov worden

De provincie Utrecht onderzoekt de ombouw van station Bunnik tot vervoersknooppunt teneinde de bereikbaarheid van de Uithof (het Utrecht Science Park, USP) te verbeteren en de druk op station Utrecht Centraal te reduceren. Het onderzoek richt zich in de eerste plaats op de ontwikkeling van het stationsgebied, maar verkent ook de gewenste verbeteringen en innovaties van fiets, ov en auto. Tussen Bunnik en het USP bevindt zich het Kromme Rijngebied, nu is daar alleen nog een fietsverbinding. Bron: AD/UN, 01-04-2017