Contact | Sitemap | Route | 

agenda

Agenda voor de vergadering van woensdag 6 september 2017 om 20.00 uur in het Verenigingsgebouw, Zandweg 148 in De Meern 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

 
2. Verslag van de vergadering van 10 mei 
 
3. Mededelingen 
 
4. Uit het Magie-overleg (o.a. klimaatadaptatie) 
 
5. Voortgang burgerinitiatief “Elke dag een Nacht van de Nacht” (zie bijgaand persbericht)) 
 
6. Stand van zaken/planning thema-avonden 
 
7. Stand van zaken bezwaar vissteiger 
 
8. Plannen onderwijscampus nabij Berlijnplein (zie bijlage) 
 
9. Rondvraag 
 
10. Vaststellen volgende vergaderdatum en sluiting