Contact | Sitemap | Route | 

agenda

Agenda voor de vergadering van woensdag 10 mei 2017 om 20.00 uur


LET OP. De vergadering is  verplaatst naar De Klepel , Zandweg 126 (achter de Protestantse kerk).


1. Opening en vaststellen agenda

2. Verslag van de vergadering van 15 maart

3. Mededelingen

4. Uit het Magie-overleg

5. Voortgang burgerinitiatief "Iedere dag verdient een nacht van de nacht"


Voorstel wethouder

Aan het eind van de bijeenkomst op 28 maart zegde wethouder Geldof toe dat hij met een voorstel komt waarin onder meer antwoord gegeven wordt op de gestelde vragen en het burgerinitiatief nader uitgewerkt is. Hij zal hiertoe mede overleg voeren met de initiatiefnemers. Op 8 juni komt dit voorstel aan de orde in de Commissie Stad & Ruimte.

6. Voortgang inventarisatie groenmogelijkheden


7. Voortgang thema-avonden

8. Voortgang Wijkgroenplannen/Wijkwaterplannen:

- Er is een startbijeenkomst gepland voor de nadere invulling van het wijkgroenplan voor het Park Groot Zandveld.

- De start is in klein verband. Dit is nog geen algemene bewonersbijeenkomst; die komt later.

9. Rondvraag

10. Vaststellen volgende vergaderdatum en sluiting