Contact | Sitemap | Route | 

Tracébesluit Ring Utrecht: inzage, inloopbijeenkomsten en beroepsprocedure

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 28 juni jl. het gewijzigde Tracébesluit* A27/A12 Ring Utrecht 2018 vastgesteld. Het TB ligt ter inzage vanaf maandag 3 september. Beroep kan ingesteld worden.

Inzage

 
Het gewijzigde Tracébesluit* A27/A12 Ring Utrecht 2018 ligt ter inzage van maandag 3 september 2018 tot en met 15 oktober. De papieren documenten liggen van 3 september tot en met 15 oktober 2018 tijdens reguliere openingstijden ter inzage op de volgende locaties.
 

 

Wijzigingen ten opzichte van 2016

 

Het nieuwe Tracébesluit wijzigt het Tracébesluit uit 2016 op 2 punten. Deze wijzigingen gaan over een kleine versmalling van het Merwedekanaal ter hoogte van het A12-viaduct en over het verwijderen en compenseren van groen (bomen en struiken) in de directe omgeving van de snelwegen. Om het project te kunnen uitvoeren, moet langs het ruim 20 km lange traject meer groen worden verwijderd dan eerder was voorzien. Alle kap wordt gecompenseerd; uiteindelijk komt er meer groen terug dan er verdwijnt.

 


Screenshot Amelisweerd A27 en de 'bak' van Google Maps

 

 

Inloopbijeenkomsten

 

Op woensdag 12 september 2018 en dinsdag 9 oktober 2018 houdt Rijkswaterstaat inloopbijeenkomsten over de wijzigingen in het tracébesluit. Op deze dagen is iedereen welkom om tussen 17.00 en 19.00 uur binnen te lopen om de stukken te bekijken en vragen te stellen aan medewerkers van Rijkswaterstaat. De locatie is het Oude Tolhuys, Utrecht, Weg naar Rhijnauwen 13-15. U kunt zich vooraf aanmelden via ring.utrecht@rws.nl. Meer info bij start terinzagelegging.

 

Beroep instellen

 

U kunt beroep instellen tegen de wijziging van het tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2016 van 4 september tot en met 15 oktober 2018. Meer informatie vindt u HIER

 

Voor vragen over de procedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

 

Inhoudelijke informatie over dit project kunt u ook vinden op de website Rijkswaterstaat/RingUtrecht.  

 

Voor vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.

 

Documenten

 

De documenten kunt u HIER downloaden en lezen. 

 

 

 

* De Tracéwet is een Nederlandse wet die van toepassing is op de aanleg van nieuwe infrastructuur van nationaal belang. Het kan daarbij gaan om een rijksweg, een spoorweg of een kanaal. Op grond van deze wet neemt de minister van Infrastructuur en Milieu een tracébesluit. Dit Tracébesluit (TB) is eveneens van toepassing op het project Verbreding Ring Utrecht A27/A12. 

Tracébesluit Ring Utrecht: inzage, inloopbijeenkomsten en beroepsprocedure