Contact | Sitemap | Route | 

Toekomst van het Milieucentrum

Het was de laatste maanden onduidelijk of het Milieucentrum kon blijven voortbestaan. De gemeentelijke subsidie is ingetrokken en het bestuur heeft de betaalde medewerkers noodgedwongen moeten ontslaan.

Inmiddels wordt hard gewerkt aan een nieuwe toekomst. Een aantal mensen vond  dat het centrum nog altijd van essentieel belang kan zijn voor de milieubeweging in Utrecht. Een nieuw bestuur is daarom bezig een doorstart te maken als organisatie die op de huidige locatie ruimte en een vorm van ondersteuning kan bieden aan mensen en groepen die in de stad actief zijn op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid. Het nieuwe bestuur heeft als oogmerk om een dynamische broedplaats te creëren voor duurzaamheidsinitiatieven. Voorlopig heeft de stichting geen personeel in dienst. Dit heeft als consequentie dat de openingstijden voorlopig beperkter zullen zijn. Voor een deel wordt dit opgevangen door uitbreiding van de automatisering. U kunt op onze website bekijken welke ruimten zijn gereserveerd. Stuur vervolgens een mailtje naar info@mcu.nl.nl om een reservering aan te vragen.

Verder kunt u er nog steeds informatie krijgen en ja/nee stickers afhalen. Individuen (zoals zzp’ers) en organisaties kunnen een werkplek huren en natuurlijk is het als vanouds mogelijk vergaderingen, cursussen, etc. te houden.

 

Dit betekent dat het Milieucentrum weer teruggaat naar haar kerntaken zoals die voortkwamen uit de behoefte van milieugroepen bij haar oprichting in 1983. Alleen wel in een modern 21e-eeuws jasje. Binnenkort komen wij met deze plannen verder naar buiten!

Toekomst van het Milieucentrum