Contact | Sitemap | Route | 

Sterke afname aantal insecten: reden tot grote zorg

In 27 jaar tijd is het aantal insecten met meer dan driekwart afgenomen, zo blijkt uit een onderzoek. De afname is dramatisch en reden tot grote zorg.

Het onderzoek, waarvan de resultaten werden gepubliceerd in het wetenschappelijke  tijdschrift ‘PLOS (Public Library of Science) One’ op 18 oktober, werd meteen wereldwijd door diverse media opgepikt. De Volkskrant kopte: “Reden tot zorg: dramatische afname aantal insecten”. The Guardian: “Warning of ‘ecological Armageddon’ after dramatic plunge in insect numbers’”. 

 

Rol insecten 

Insecten spelen een belangrijke rol in de natuur: ze dienen als voedsel voor vogels, amfibieën en zoogdieren, als bestuivers van gewassen – daarmee zijn ze van belang voor onze voedselvoorziening -, en als opruimploeg die organisch materiaal afbreekt en voedingsstoffen vrijmaakt. Zo’n 80% van alle wilde planten en 60 procent van alle vogels is van zijn voortbestaan van insecten afhankelijk.

 

Afname insecten en rol intensieve landbouw

In een aantal beschermde natuurgebieden (overwegend plukjes natuur tussen landbouwgebieden) in Duitsland werd tussen 1989 en 2016 een afname in de biomassa van 75% tot zelfs 82% van de insecten gemeten. Men verwacht dat de afname representatief is voor andere West-Europese landen, zoals Nederland. 

 

Landschap en klimaatveranderingen zijn waarschijnlijk niet de oorzaak van de dramatische terugval van het aantal insecten. De onderzoekers zeggen echter wel dat ze niet echt goed hebben kunnen onderzoeken wat de gevolgen zijn van bijvoorbeeld langdurige droogtes op het aantal insecten. Onderzoekers houden er in ieder geval rekening mee dat de intensieve landbouw een belangrijke rol speelt bij de afname van het aantal insecten. 

Kenmerkend voor de intensieve landbouw is o.a het gebruik van pesticiden waarvan al bekend is dat dit een negatief effect heeft op de bijen, het gedurende het hele jaar door bewerken van de grond, monocultuur en het toenemende kunstmestgebruik. Een van de theorieën die de terugval van het aantal insecten zou kunnen verklaren is “dat de insecten worden aangetrokken door landbouwgebieden, waar ze zich vervolgens niet goed kunnen handhaven. Zo vormt zo’n landbouwgebied een ecologische val”. 

 

Ecological Armageddon

Het belangrijkste wat nu moet gebeuren is uitzoeken wat er precies achter de afname van het aantal insecten schuilgaat en welke soorten de dupe zijn. De onderzoeksleider, de heer De Kroon, vindt dat er maatregelen genomen moeten worden, zodat landbouwgebieden niet langer 'vergeetputten' zijn waar insecten niet terechtkunnen. Wilde akkerranden moeten de insecten ondersteunen. Ook moeten we de rol van insecticiden en de manier waarop we ons landschap inrichten nader bestuderen. 

Mede-onderzoeker Professor Dave Goulson spreekt zelfs van een ecologische Armageddon. Hij zegt in The Guardian: “We appear to be making vast tracts of land inhospitable to most forms of life, and are currently on course for ecological Armageddon. If we lose the insects then everything is going to collapse”.  

 


 

Petitie Code Rood voor de Natuur

In Nederland zijn een aantal organisaties onder andere naar aanleiding van bovenstaande dramatische terugval van het aantal insecten een petitie 'Code Rood voor de Natuur' begonnen. Op dinsdag 31 oktober 2017 is de petitie onder leiding van Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel aan politici van verschillende partijen overhandigd. Het nieuwe kabinet wordt opgeroepen om natuur een vanzelfsprekende plek te geven in haar beleid. Maak een einde aan de dramatische daling van de biodiversiteit! Met de start van een nieuwe regeerperiode is het moment daar om deze groene uitdaging aan te gaan. Hét moment dus om hier gezamenlijk de schouders onder te zetten. Inmiddels zijn er meer dan 27.000 handtekeningen binnen. De petitie kan niet meer ondertekend worden. 

 

 

 
 
 
Volledige onderzoeksrapport: (pdf) Zie hier (download). 
 
Sterke afname aantal insecten: reden tot grote zorg