Contact | Sitemap | Route | 

Milieucentrum Utrecht dreigt haar deuren te moeten sluiten

Milieucentrum Utrecht dreigt na bijna 35 jaar te moeten stoppen met haar werkzaamheden voor een duurzamer en groener Utrecht.

Met ondersteuning van 35 organisaties uit het veld vraagt Milieucentrum Utrecht (MCU) in een brief aan het college en de gemeenteraad om financiële steun. In 2016 werd de basissubsidie gestopt. Ondertussen is er hard gewerkt is aan een doorstart met een ombouw naar een nieuwe organisatie. De transitie van het MCU is evenwel nog niet voltooid. De huidige financiële reserves zijn onvoldoende om de werkzaamheden voort te kunnen zetten. 

 

Milieucentrum Utrecht is een organisatie die opkomt voor het belang van ecologie, milieu en leefbaarheid in de stad, die initiatief neemt en participeert in duurzame projecten. Het MCU biedt als intermediaire en facilitaire organisatie ondersteuning aan maatschappelijke organisaties, gebundelde bewonersbelangen en de ontwikkeling van Utrecht tot een leefbare, groene en duurzame stad.

 

Middels een brief aan het College en aan de Gemeenteraad van de gemeente Utrecht (zie bijlage), met de ondersteuning van 35 organisaties (zie bijlage), heeft het MCU de gemeente Utrecht het verzoek gedaan om aanvullende financiële ondersteuning. Organisaties die het verzoek steunen zijn o.a. de drie overige Milieucentra van de grote steden, Duurzame Week Utrecht, Milieudefensie, Fietsersbond (landelijk en Utrecht), Vrienden van Amelisweerd, Energie U, Kerngroep Ring Utrecht, Kracht van Utrecht, Utrecht Natuurlijk en Local2Local. 

 

Een organisatie die bijna 35 jaar heeft bijgedragen tot een groener en duurzamer Utrecht moet niet uit het veld verdwijnen als er nog dagelijks een beroep wordt gedaan op haar kennis en kunde. 

 

Hieronder vindt u de belangrijkste producten en activiteiten van het MCU die de duurzaamheidsdoelstellingen van Utrecht ondersteunen. 

 

• Kerngroep Ring Utrecht A27/A12

KRU - Samenwerking van bewonersoverleggen en maatschappelijke organisaties, ondersteund, gehuisvest en ontstaan op het MCU. Georganiseerd juridisch verzet tegen verbredingsplannen Ring Utrecht, Informatie bijeenkomsten, manifestaties, demonstraties en dialoog met gemeente en RWS.

• Natuur en Milieuplatform Leidsche Rijn

NMPLR inmiddels op weg naar de 20 jaar, ontstaan uit bewonersoverleggen van Leidsche Rijn en Vleuten de Meern. Belangenbehartiger in de duurzame en groene ontwikkeling van LR en VdM, participeert in de ontwikkeling van de wijk, spreekt in en organiseert informatieve themavonden.

• Burgerinitiatief Lichthinder ‘Iedere Dag verdient een Nacht van de Nacht’

MCU, NMPLR (bewoners) zijn initiatiefnemers van dit burgerinitiatief tegen lichthinder. Goed ontvangen door de gemeenteraad is er inmiddels een gemeentelijk plan tegen lichthinder in werking.

• Klimaatbos León, Klimaatbos Utrecht - Lekker Landgoed, Klimaatboom Utrecht

MCU is mede initiatiefnemer en ondersteuner van het Klimaatbos in León (Goldstandard

gecertificeerde CO2 binding), later aanjager van het Utrechtse Klimaatbos op het Lekker Landgoed, en initiatiefnemer voor de Klimaatboom in Utrecht voor het stadhuis, gepland in 2009.

• Lekker Utregs en Eetbaar Utrecht – regiovoedsel en stadslandbouw

LU - in 2006 samen met stichting Aarde opgestart voor de stimulering van een duurzame regionale voedseleconomie, later voedsellabel en eerste winnaar van de provinciale duurzaamheidsprijs, nu samenwerking met coöperatie Local2Local. Eetbaar Utrecht opgestart in 2012 met een Manifest voor Stadslandbouw nu opstart Voedselnetwerk Utrecht.

• De Grote Transitie Utrecht

DGTU – de agenda voor de transitie van Utrecht naar een duurzame samenleving en economie. MCU is met stichting Aarde initiatiefnemer van deze netwerkorganisatie met als resultaat twee werkconferenties, een Provinciaal TransitionLab en Transitiecafé’s in ontwikkeling.

• Participatie in planvorming RO Utrecht en inspraak

Het MCU participeert in diverse planvormingsprocessen en wordt daar ook frequent voor gevraagd. Vaak met de rol van de op duurzaamheid en integrale milieukwaliteit gericht ambitie-verhoger, katalysator of aanjager (luchtkwaliteit, houtstook, lichthinder tweede fase stationsgebied, bereikbaarheid stationsgebied of groene inrichting). MCU werkt nu aan het aanjagen van een Utrechts groene daken programma en het ontstaan van een Utrechts Klimaatadaptatie programma.

• De Groene Agenda (product, project of participatie)

Participatie in diverse overleggen m.b.t. de kwaliteit van groen, groen beheer en ecologie en ecologische verbindingen (gemeentelijk Magie Overleg). Organisatie van thema-avonden. Het aanleggen snipperpaden, geveltuinen, ringslanghopen. Het uitgeven van vlinder-, kano- en wandelgidsen. Ontwikkelen en geven van de cursus milieucoach. En “Gevelgroen gewoon doen” voor vergroening van de stad.

• Groene Kieswijzer en Milieu en Duurzaamheids Verkiezingsdebatten

‘Groen Groener Groenst, wie gaat het eerste blozen?’ analyse van alle partijprogramma’s en een duurzaamheidsverkiezingsdebat in de openbare ruimte. Op dit moment werkt het MCU aan de duurzame stad monitor Utrecht.

• MCU als facilitaire organisatie – laagdrempelig, dienstbaar, en toegankelijk

MCU beantwoordt of verwijst bij de meest uiteenlopende vragen over milieu en duurzaamheid. Is stedelijke verspreider van de NEE/NEE en NEE/JA sticker. Het MCU heeft diverse (vrijwilligers)organisaties onder haar dak - postadres en of huisvesting; het KRU, Energie U, Aarde, Rover Utrecht, De Groenen. Frequente vergaderaars; KRU, KvU, Energie U, Fietsersbond Utrecht, Rover Utrecht, DGTU en Platform DSE en milieu en klimaatwerkgroepen van diverse politieke partijen – stad en land.

• Milieuagenda Utrecht en website met Utrechtse consumenten Milieuwijzer

Maandelijkse Milieuagenda en website met Milieuwijzer voor duurzame producten en diensten.

 

 

Voor vragen en meer informatie:

Roland Pereboom

directeur MCU

Mobiel:  06 222 00 363

E-mailadres: r.pereboom@mcu.nl

 

 

In de media:

'Luis in de pels' Milieucentrum Utrecht dreigt te verdwijnen' (AD/UN)

Milieucentrum Utrecht moet mogelijk stoppen (RTV Utrecht)

Milieucentrum Utrecht dreigt haar deuren te moeten sluiten (utrecht.nieuws.nl)

 

Bijlagen: 

 

 

Brief aan college en gemeenteraad (pdf)

Lijst van ondersteunende organisaties (pdf)

Milieucentrum Utrecht dreigt haar deuren te moeten sluiten