Contact | Sitemap | Route | 

Mensenketting als protest tegen kernenergie Tihange en Doel op 25 juni

Op zondag 25 juni vindt er een ludieke actie plaats tegen kerncentrales in Tihange, België; er wordt een menselijke ketting van 90 kilometer gevormd. Ook inwoners uit Utrecht kunnen meedoen. Vervoer is geregeld.

Zondag 25 juni is het zover. Tienduizenden mensen gaan hand-in-hand een ketting vormen van 90 kilometer: van Aken, via Maastricht en Luik naar de kerncentrales in Tihange en Doel (België). Diverse organisaties in België, Nederland en Duitsland slaan de handen ineen. Met de actie willen ze bewerkstelligen dat de kerncentrales sluiten. 

 

WISE (World Information Service on Energy) is de organisatie die verantwoordelijk is voor de mobilisatie van de Nederlandse deelnemers. WISE wil een wereld zonder kernenergie. Om dat te bereiken voert WISE campagne tegen kernenergie en vóór schone energie. WISE ondersteunt campagnes en activiteiten van anderen, in Nederland en internationaal. Als het nodig komt WISE zelf in actie. 

 

Risico’s kerncentrales Tihange en Doel

Op de website van WISE wordt gewezen op ernstige beveiligingsrisico’s van de kerncentrales. Men citeert Jan Bens, algemeen directeur van FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle), die wil dat Electrabel (de exploitant) initiatieven neemt om het beveiligingsniveau te verbeteren. In een brief aan Electrabel schrijft Bens dat de kans op een kernramp in de drie reactoren van Tihange en in de reactoren 3 en 4 van Doel zeer waarschijnlijk is en de gevolgen vergelijkbaar zijn met de zeer ernstige ongelukken in Fukushima en Tsjernobyl. 

In de jaren vijftig werden atoomcentrales gepromoot als een veilige, goedkope en onbeperkte energiebron. De risico’s waren echter ook bekend. Daarom hebben volgens WISE in 1960 zestien Europese landen, onder druk van een politiek-militair-industriële lobby, het Verdrag van Parijs ondertekend om de wettelijke aansprakelijkheid van de exploitant van kerncentrales aanzienlijk te beperken. Zonder dat verdrag zouden er heel wat minder kerncentrales zijn denkt WISE. Het risico ligt bij de Staat en dus bij de belastingbetaler. De gevolgen van een kernramp zijn desastreus. 

In de afgelopen jaren waren er in de kerncentrales van Tihange en Doel steeds vaker incidenten. 

 


 

 

Een menselijke ketting van Aken via Maastricht en Luik naar Tihange

Zondag 25 juni wordt er een menselijke ketting gevormd als protest tegen de kerncentrales bij Tihange. Vanuit diverse landen worden mensen gemobiliseerd om mee te doen. Op 10 mei hadden zich al 15.000 mensen aangemeld. Ook vanuit Utrecht wordt vervoer geregeld. De bus uit Utrecht kost 20 euro voor een retour. U kunt u aansluiten bij de ketting als individu of als groep. Maar u kunt ook meehelpen met de organisatie. 

 

Een week van te voren weet WISE waar de mensen uit Utrecht precies in de ketting ‘terechtkomen’, dus waar ze moeten zijn. En hoe laat de bus vertrekt. Dat zal waarschijnlijk tussen 10 en 11 uur zijn. U bent omstreeks 20.00 uur weer terug in uw opstapplaats.

 

U kunt zich opgeven via deze link.

Meer informatie over de actie en als u wilt meehelpen met de organisatie en/of mensen wilt mobiliseren zie wisenederland.nl/25 juni.  

 

 

 

 

Mensenketting als protest tegen kernenergie Tihange en Doel op 25 juni