Contact | Sitemap | Route | 

VVM Café: Water en natuur, een oer-Hollandse combinatie met potentie

20 februari

Realisatie water-natuur: maximale winst voor biodiversiteit en natuuropgave. Hoe realiseren we dit, waar zitten angels, drempels? En hoe werken we aan overstijging daarvan in een tijd van grote klimaatverandering?

Lukt het ons in Nederland om onze natuuropgave te koppelen aan de wateropgave? Of delft de natuur het onderspit? Het VVM Café ‘Water en natuur, een oer-Hollandse combinatie met potentie’ op 20 februari 2019 belicht kansen en valkuilen.

 

Recente ervaringen met langdurige droogte en hevige regenval hebben ingrijpende gevolgen voor natuur en landbouw. Dit verhoogt de noodzaak tot overleg over mogelijke adaptatiestrategieën. Voor zowel het waarborgen van onze waterveiligheid als het realiseren van natuurdoelen vereisen veel dijken en wateren onderhoud. Hierdoor ontstaan allerlei kansen voor win-winprojecten. Door het verhogen of verbreden van dijken ontstaan bijvoorbeeld kansen voor natuurontwikkeling en waterbuffering. Hetzelfde geldt op een andere manier voor het aanpakken van beekdalen of het realiseren van een ecologische verbindingszone, al dan niet in combinatie met extensieve vormen van agrarische activiteiten. 

 

Hoe kunnen we al die ‘meekoppelkansen’ optimaal benutten? Die vraag staat centraal tijdens het VVM Café ‘Water en natuur, een oer-Hollandse combinatie met potentie’ op 20 februari 2019 in Utrecht. Peter Voorn, senior ecoloog bij afdeling Natuur en Landschap van Natuurmonumenten, houdt een pleidooi voor robuuste beekdalen, waarmee ons watersysteem kan worden aangepast op de verandering van het klimaat. Martha Bakker, waarnemend leerstoelhouder Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning aan de WUR gaat in op de vraag hoe we ons land moeten inrichten zodat alle functies van water/natuur optimaal tot hun recht komen. Twee co-referenten zullen kritische noten plaatsen bij de benadering van de sprekers. 

 

Het doel van de avond is om kennis uit te wisselen over de gevolgen van klimaatverandering voor natuurontwikkeling en de uitdagingen die hieruit voortvloeien voor boeren, natuurbeheerders en overheden. De doelgroep zijn professionals die met dit onderwerp te maken hebben en geïnteresseerden in biodiversiteit, natuur-inclusieve landbouw, waterbeheer en klimaatadaptatie.

 

Programma

17:30 Ontvangst met koffie/thee en mueslibol

18:00 Opening en inleiding door sectie Biodiversiteit

18:05 Biodiversiteit in relatie tot wateroverlast en droogte door Peter Voorn, Natuurmonumenten 

18:30 Een nieuwe gebiedsindeling voor Nederland voor Martha Bakker, WUR

18:55 Reacties van twee co-referenten

19:05 Debat met de zaal

19:35 Netwerkborrel

20:30 Afsluiting

 

Wanneer: woensdag 20 februari van 17.30 tot 20.30 uur

Waar: VVM Bureau,  Arthur van Schendelstraat 758, 3511 MK Utrecht

Kosten: diverse

Aanmelden: via site 

Contact: tel. 030 - 232 29 89 / bgg 06 - 365 343 59 en email 

Organisatie: VVM

Info: vvmcafe

VVM Café: Water en natuur, een oer-Hollandse combinatie met potentie