Contact | Sitemap | Route | 

Wakker worden in het Antropoceen 3

19 februari

Over handelingsperspectieven om de problemen van het Antropoceen het hoofd te bieden.

Het Antropoceen is een abstracte term waar je nog meerdere kanten mee op kunt. Het kan als een wake-up call worden beschouwd die oproept tot actie maar ook tot gelatenheid of zelfs een gevaarlijk soort relativisme: waarom stoken we alle olie niet op als het toch ‘ons’ tijdperk is? In tegenstelling tot termen als ‘mensenrechten’ die zowel het probleem als de oplossingsstrategie duiden, kun je binnen het Antropoceen nu al een techno- en een eco-variant onderscheiden. Bussiness as usual, hopen op technologische doorbraken zoals de modernisten ons voorhouden of is de weg naar ‘de-growth’, structurele hervormingen en circulariteit de juiste koers?

 

Met in dit programma onder anderen

Derk Loorbach

Professor socio-economische transities en directeur van DRIFT

 

Albert Faber

Auteur van De Gemaakte Planeet en strateeg bij Ministerie van EZK

 

Joachim Declerck

Architect en oprichter van Architecture Workroom Brussels (AWB)

 

Wat gaan we doen?

Geeft het afkondigen van het Antropoceen blijk van een optimistisch, realistisch of een pessimistisch wereldbeeld? Hoe maakbaar is de toekomst nog en wat is de rol van de hoop? Deze derde avond binnen de reeks Wakker worden in het Antropoceen schetst een scala aan mogelijke handelingsperspectieven. Kunnen we onze economische ordening aanpassen aan de nieuwe tijd? Makkelijk zal dat niet zijn. Veel mensen kunnen zich het einde van de wereld beter voorstellen dan het einde van het neo-liberalisme. Zullen inventiviteit en innovaties niet voor bevrijdende doorbraken zorgen? Is ons vertrouwen in de techniek zo onbegrensd dat zelfs geo-engineering zal worden aangegrepen om de aarde af te koelen?

 

Wakker worden in het Antropoceen

De term Antropoceen is opgeworpen door Nobelprijswinnaar Paul Crutzen in 2000, als reactie op de schokkende constatering dat de invloed van de mens langzamerhand als een geologische kracht gezien moet worden. Hij stelde voor het laatste stukje van het geologische tijdvak ‘Holoceen’ af te scheiden en dat het Antropoceen, het tijdperk van de mens, te noemen. In de reeks Wakker worden in het Antropoceen wisselen we van gedachten over het nieuwe tijdperk.

 

Jeroen Saris

Metropolitane strategieën en Stad in het Antropoceen

IN SAMENWERKING MET

Jan Heijns

Programmamaker Voedsel, Energie en Circulariteit

 

Wanneer: dinsdag 19 februari vanaf 20.00 uur 

Waar: Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam

Kosten: pay as you like 

Aanmelden: site 

Contact: tel. 020 - 624 63 80 en email 

Organisatie: Pakhuis de Zwijger

Info: handelingsperspectieven

 
Wakker worden in het Antropoceen 3