Contact | Sitemap | Route | 

VVM Café: De rol van de bodem in ons voedselsysteem

23 januari

Zowel de plantaardige als de dierlijke producten in onze voeding, komen grotendeels voort uit teelten in en op de bodem. Daarbij biedt de bodem de fysieke locatie, bepaalt de mogelijkheden voor vochtopname en levert vele nutriënten, al dan niet door bemesting toegevoegd.

Op deze bijeenkomst in de reeks “Ons voedselsysteem, duurzaam en gezond” willen we de rol van de bodem voor een duurzaam en gezond voedselsysteem bespreken. Na een korte inleiding zullen we eerst kijken naar de effecten van de voedselproductie op de bodem-kwaliteit. 

Daarna willen we bekijken wat er nodig is om die negatieve effecten terug te dringen. Tenslotte gaat het om de vraag hoe we in de toekomst de voedselproductie moeten sturen om ook op langere termijn voldoende hoogwaardig voedsel te kunnen produceren. We zullen hierbij onder andere ingaan op het belang van kringloop/circulaire landbouw voor het zeker stellen van een gezonde bodem.

 

Programma

17:30 Ontvangst met koffie/thee en mueslibol

18:00 Opening en inleiding door secties Voedsel & Landbouw en Bodem

18:05 Analyse van de effecten van voedselproductie op de bodem kwaliteit (fysiek, chemisch, biologisch)

18:30 Wat is nodig om de voedselproductie en de bodem kwaliteit met elkaar in balans te brengen?

18:55 Opties voor landbouw en voedsel-productie die bodemkwaliteit herstellen/ontzien

19:15   Discussie

19:45   Sluiting, tijd om bij een drankje verder te praten

 

Wanneer: woensdag 23 januari van 17:30 tot 20:30 uur

Waar: Arthur van Schendelstraat 758 (2e etage)

Kosten: diverse

Aanmelden: site 

Contact: tel. 030 - 232 29 89 / 

bgg 06 - 365 343 59 email 

Organisatie: VVM

Info: vvmcafe

VVM Café: De rol van de bodem in ons voedselsysteem